Közötök van – Szatmári Ifjú Reformátusok Találkozója Jánkmajtison

Ifjúsági találkozót szervezett a magyarországi Szatmári Református Egyházmegye Jánkmajtison, ahol a szolgálattevők között szép számban voltak jelen a partiumi szatmári egyházmegyéből. Nagyrészt mindkét dicsőitő csapat és az előadó is Szatmárnémetihez köthető. Szombaton délelőtt Szalay Kont esperes és Szabó Béla az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 30.

“Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én is tibennetek.” (János 15, 3-4a) Jézus előszeretettel szól példázatokban, láthatjuk a János evangéliumának tanulmányozásában folyamatosan. A mai alkalommal is egy példázat hangzik el Mesterünktől. Nézzük meg ...

Olvassa tovább »

Imahét kezdődik vasárnap a Láncos templomban

Az idei imahetet március 31. és április 7. között tartják meg Szatmár-Láncos gyülekezetében. – tudtuk meg Korda Zoltán lelkipásztortól. Vasárnap délelőtt Szilágyi Éva szilágycsehi lelkipásztor kezdi az imahetet. A további alkalmak hétköznapokként 5 órakor kezdődnek, amikor szolgálni fognak a következő ...

Olvassa tovább »

Turul-emlékmű lesz Józsefházán

2019. március 31-én, vasárnap 12 órakor Turul-emlékmű felavatására kerül sor Józsefházán. Mindenkit szeretettel várnak a józsefházai református templomban tartandó istentiszteletre, és az ezt követő kinti ünnepségre! – tájékoztatta lapunkat Kiss Szabolcs beszolgáló lelkipásztor.

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 29.

“Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije;” (Jn.14,30) Jézus szól… de már nem sokáig. Most még beszél. Ma még lehet, ma még szabad… mondja a vers, az ének sora. Ma még keres, most ...

Olvassa tovább »

Hatszáz fiatal Jézusról, istentiszteletről, egyházról

Rácz Ervin a Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági előadója az elmúlt hetekben mintegy hatszáz fiatalt kérdezett meg egy rövid kérdőív formájában Jézusról, istentiszteletről, egyházról. Az alábbiakban erről számol be az ifjakkal foglalkozó lelkipásztor. Hajlamosak vagyunk a mai fiatalokat lesajnálni a hit ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Nagykolcson

Szamos-mentére érkezett, pontosabban Nagykolcsra a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Apjok Artur lelkipásztor fogadta a Király Lajos esperes vezette bizottságot szerdán 15 órakor, majd sor került az egyházközség hivatali és lelki életének megvizsgálására. Elhangztak az ilyenkor szokásos Hogy vagy és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 28.

“Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” (János 14,23) Jézus búcsúbeszédében a legtöbbet arról beszél, hogy Ő és az Atya egy, Ő ...

Olvassa tovább »

Refisek Borsiban, II. Rákóczi Ferenc nyomában

Az alábbiakban Krakó Rudolf diák beszámolóját olvashatják: Vasárnap reggel 7 órakor nagyjából harmincan indultunk el az iskolánk hátsó bejáratától Mátyás Erika zene tanárnő és Dorner Andrea német tanárnő vezetésével. A határon rövid várakozás után jutottunk át, majd egy szünetet is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 27.

„Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké.” (János 14, 15-16) Nagyon jóleső érzés, amikor valaki a segítségünkre siet. Szükségünk van a támogatásra, mert előbb-utóbb rádöbbenünk, ...

Olvassa tovább »

Segítsünk! – Tűz martalékává vált házuk

Az Óvári Református Egyházközség gondnokát, Kőrösi Árpádot és családját nagy csapás érte 2019. március 25-én, az esti órákban. – tudtuk meg Igaz Árpád lelkipásztortól és feleségétől Igaz Ildikó tiszteletes asszonytól, aki részletesen beszámolt honlapunknak az eseményekről. Király Lajos esperesünk amint ...

Olvassa tovább »

EP-képviselőjelölt az Esperesi Hivatalban és Erdődön

“Az erős magyar képviselet keresztény hitünk és kultúránk, európai identitásunk megtartásának egyik eszköze.” – vallja Vincze Lóránt EP-képviselőjelölt, aki megyénkbe látogatott és egyházi személyekkel is találkozott. Kedden délelőtt a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában Király Lajos esperes, Versényi István egyházmegyei ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 26.

“Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ...

Olvassa tovább »