Velünk az Isten – 2019. október 28.

“Most tehát, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk”, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig ...

Olvassa tovább »

A fiatalok is az egyház jelene – Presbiteri konferencia Szigetlankán

Szatmár-Szigetlanka református gyülekezete adott otthont a Szatmári Református Egyházmegye 28. Presbiteri Konferenciájának. A szervezés mögött egy nagyon jó csapat állt, több mint százötven elöljáró érkezett a konferenciára és a házigazda közösséggel együtt fontos és maradandó üzeneteket hallottak. Szombaton 10 órára ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 26.

“Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Helyes magatartásával mutassa meg tetteit, bölcs szelídséggel.Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen.Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi.Mert ahol irigység ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 25.

„Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.” (Jak 3,12, b) A tanításról és a nyelv bűneiről értekezik Jakab a levele harmadik fejezetében. Tudva, hogy a szív teljességéből szól a száj, és hogy aki csak egyet megront a parancsolatok ...

Olvassa tovább »

Napló az 56-os szabadságharc eseményeiről a Refiben

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapján emlékszünk meg a hőseink önfeláldozó tettéről. A Szatmárnémeti Református Gimnázium kedden délelőtt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 24.

“Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?” (Jakab 2,21) Az 1956-os forradalom kitörésének estéjén írom e sorokat. A magyar nép már nem bírta elviselni a kommunista diktatúrát, fellázadt az akkori rendszer ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 23.

„Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítélet fölött.” (Jakab 2, 13) Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Ez az ismert közmondás nagyon jól szemlélteti, hogy a mások ellen elkövetett rosszindulatú ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 22.

“Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és ...

Olvassa tovább »

Diakónia vasárnapja Erdődön

Diakónia vasárnapján az erdődi refornátus gyülekezet istentiszteleten jelenlevő tagjai igehirdetést és előadást is hallgattak lelkipásztoruktól. Új igehirdetéssorozat indult Bibliai arcképek címmel, majd a diakóniáról hallhattak előadást. Vasárnap 11 órától az erdődi református templomban Kaszaniczki Csongor helyi lelkipásztor a Lukács evangéliuma ...

Olvassa tovább »

Tízéves a Kökényesdi Missziós Egyházközség

Ökumenikus istentisztelet a Szatmári Református Egyházmegye egyik missziós egyházközségében, Kökényesden, ahol a 38 lelket számláló közösség megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte. Vasárnap gyülekezetet megálmodó egykori halmi lelkipásztor Nt. Fodor Lajos nyugalmazott lelkipásztor szolgált. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult, melynek megszervezése Pelei Sándor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 21.

“Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart…” (Jak 1,12a) Ki az erős? Az, aki adja, vagy az, aki bírja? Mihez kell erő? A maradáshoz, vagy a haladáshoz? Nyilván, helyzete válogatja a választ, mind a kettőhöz erő kell. A kő ...

Olvassa tovább »

Erőforrás – SZIKE Kakszentmártonban

Folytatta egyházmegyei karavánját a SZIKE, azaz Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Közössége. A reformáció hónapjában Kakszentmárton lelkes gyülekezete fogadta az ifjakat. Vasárnap délután 18 órától Kürti Tamás beszolgáló lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet, aki k ökumenikus közösségben voltak jelen az alkalmon, több ...

Olvassa tovább »