Fodor Lajos: Vagyunk

Isten teremtménye mag a jó talajban, ahol őseink is éltek, vagyunk.   Eleink pihennek. Ereinkben kanyarog apánk, anyánk vére, vele minden, ami élet: lét és levés.   Üzen a vér: csak úgy lehetsz, ha hű maradsz mindhalálig.

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. január 12.

„Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta, és ezt mondta: Ezennel felkent téged az ÚR öröksége fejedelmévé.” (1Sám 10, 1) Mai bibliai szakaszunk Saul királlyá kenéséről értekezik. Sámuel megkeni Sault olajjal s ezt mondja: „Ezennel felkent ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. január 11.

„Mikor pedig lemenének a város végére, Sámuel monda Saulnak: Mondd meg a szolgának, hogy menjen elõre elõttünk – és elõre ment -, te pedig most állj meg, hogy megmondjam néked az Istennek beszédét.” (1 Sám 9,27) Saul elhívása történetében személyében ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: Emlékeink

Élő vízfolyamként előtörnek az emlékek, megállítanám, de nem lehet.   A múló idő élesebben rajzolja belém, ami volt. Hogyan is volt? Elmerengek, leszállok a mélybe, feltekintek a csillagos égre. Szomorú éjszakáim felett Virraszt az emlékeiben megtartó  Isten.  

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (114)

Legyünk figyelmesek! Figyelmeztet a Harangszó Rádió 114. adásának elején a főszerkesztő a szokásos, tanulságos, de most kicsit furcsa történettel. Az Igét Kiss József szatmárpálfalvai lelkipásztor hirdeti, lelkünk csendességeképpen. A Legeltesd az én juhaimat gyülekezetbemutató rovatunkban képzeletben Hiripre utazunk, ahol Keresztúri ...

Olvassa tovább »

Hát részekre szakítható-e Krisztus? – Imahetek témái az 1Kor 1,1-17 alapján

Szatmár megyében is, mint a világ több pontján, gyülekezetektől föggően, az év első hónapjaiban megtartják az imaheti alkalmakat. A Kanadában élő keresztények azt kérték, hogy a világ keresztényei az idei imahéten 1Kor 1,1-17 igeszakasz üzenetén gondolkodjanak el az Egyházról, az összetartozásról, az ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (106)

Út, Igazság és Élet felé vezet a mai Ébresztő!Gondolat, ezt követi majd egy dr. Békefy Lajos írásai nyomán készített beszámoló arról, hogy a hit, a vallás továbbra is világhatalom.  Adásunk második felében a Hit és gyógyítás rovatban Német Katalin és Józsa Ferenc ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. január 10.

“Most azért hallgass szavukra, mindazáltal tégy ellenök bizonyságot, és add tudtokra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettök” (1Sám 8,9) Sámuel fiainak bíráskodásával elégedetlen a nép, mivel nagyra vágyók, mindent maguknak akarnak. Mai szóhasználattal élve korruptak. A korrupció nem a ...

Olvassa tovább »

Presbitertalálkozó Sándorhomokon

Kovács Mátyás-Péter lelkipásztortól megtudtuk, hogy vasárnap 16 órai kezdettel a sármelléki presbiterek találkozójára kerül sor a Sándorhomokon. Egri, Lázári, Kispeleske, Nagypeleske, Mikola, Sándorhomok és Szárazberek református gyülekezeteinek presbiterei „megirigyelték” a fiatalok sármelléki karavánját és úgy gondolták, a felnőtteknek is szükségük ...

Olvassa tovább »

Jövő héten Apában tartanak imahetet

Hagyományos módon Apa református gyülekezete már az év elején megtartja az imahetet, idén január 12 és 19 között. Az alkalomsorozat vasárnap kezdődik a délelőtti istentisztelettel, és rá egy hétre ugyancsak délelőtt úrvacsorai közösséggel zárul. Mind a nyitó, mind a záró ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Az Úr Isten adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló családnak, Ilonczai Imre 67 évet élt hűséges presbitertestvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. “Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil 3,20) A SzatmáriReformátus Egyházmegye Presbiteri ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Vigasztalódást és erőt adjon az Úr Isten Póti Eduárdnak a Szatmárnémeti Református Gimnázium történelem tanárának és családjának, nagymamája Póti Irén 94 évet élt testvérnőnk elvesztése miatt érzett fájdalmában. „De kõváram lõn én nékem az Úr, és az én Istenem az ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Vigasztalódást adjon az Úr Isten Király Lajos egyházmegyei főjegyzőnek és családjának, nagymamája Csiszár Teodóra 90 évet élt testvérnőnk elvesztése miatt érzett fájdalmában. „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt 90,12) A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége

Olvassa tovább »