Velünk az Isten! – 2014. február 12.

“Dávid pedig folytonosan emelkedék és növekedék, mert az Úr, a Seregeknek Istene vala õ vele.” (2Sám 5,10) Mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, valakire felnézzenek? Mi kell ahhoz, hogy valakiről elmondható legyen: „emelkedett és növekedett”? Mi a fényes jövő ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: Hangulat-vers

Sokszor úgy érzed, kihűlt benned  az élet, üres pohárként csillansz az éjben. Körötted megnyúltak az árnyak, letörtek a szárnyak, vergődsz,  vársz, felkiáltasz, s elvágyódsz innen. Kérdések rohannak meg, kísértetiesen, merre, hová visz az élet? Hol állsz meg? Ha lesz egyáltalán ...

Olvassa tovább »

Hiszek az igehirdetésben – beszélgetés Jobb Domokos ombodi lelkipásztorral

Több mint három éve szolgál a Szatmári Református Egyházmegyébe kebelezett ombodi egyházközségben egy nem mindennapi megjelenésű lelkipásztor. Magyar népviselet, csizma télen–nyáron, bajusz, hosszúhaj, egyedi stílus, mély és látható identitástudattal. Ő Jobb Domokos ombodi lelkipásztor. A Harangszó Rádióban való beszélgetésünket írásos, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. február 11.

Olvasandó 2 Sámuel 4 “Elmenének azért a Beerótbeli Rimmonnak fiai, Rékáb és Bahana, és bemenének Isbósetnek házába, mikor a nap legmelegebb vala és ő déli álmát alussza vala. Bemenvén azért ezek a ház belsejébe, gabonát vive, általüték őt az ötödik ...

Olvassa tovább »

Érmelléki HarangSzó Rádió beharangozó (10)

Az Érmelléki Harangszó Rádió 10. adásában az Ébresztő!Gondolat a keksztolvajról mond el egy tanulságos történetet. A Krisztus katonái rovatban egy interjúsorozatot kezdünk el Szabó Erzsébettel, az Exodus erdélyi koordinátorával. Műsorunkat a Lelkünk csendessége rovattal zárjuk, melyben ifj. Csomós József, Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referensének, a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. február 10.

„És a király gyászdalt szerezvén Abner felett, monda: Gaz halállal kelle kimulnia Abnernek?” (1Sám 3,33) Olvasandó: 1Sám 3,22-39 Egy vérbosszúról olvasunk az idézett versekben, Joáb és Abisai megölik Abnert, hogy megtorolják testvérük, Asáel halálát. Olyan története az Ószövetségnek, amely fölött ...

Olvassa tovább »

Sármelléki ifjak táboroztak Sólyomkőváron

A vakáció első napjaiban a kispeleski, szárazberki és a sándorhomoki gyülekezetek ifjai, egy kétnapos kiránduláson vettek részt Sólyomkőváron. Ilonczai Zsombor, szárazberki lelkipásztor a két nap alatt, két előadást tartott a függőségről. Ezeket az előadásokat Kovács Mátyás Péter bibliaórája vezette fel. ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: Krisztus titka

Látni akarjuk hogy az vagy, akinek hisznek oly sokan.   Hinnénk, ha látnánk nemcsak a csodát, azt is, akit magadban hordasz.   Engedj magadhoz közel, bizonyosságunk  legyen, mennyei jelt mutass!   „Nem kaptok  jelt, abból, mit láttatok, próbáljátok meg elhinni, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. február 9.

„Követeket küldött azért Abnér Dávidhoz, hogy ezt mondják a nevében: Kié az ország? Köss velem szövetséget, én is veled leszek, és hozzád fordítom egész Izráelt.” (2Sámuel 3, 12) Olvasandó: 2Sámuel 3, 1-21 Luther Márton mondta egyszer, hogy ige fölé hajolva, ő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. február 8.

„Ezek után lőn, hogy megkérdezé Dávid az Urat, mondván: Felmenjek-é Júdának valamelyik városába? Kinek felele az Úr: Menj fel. És monda Dávid: Hová menjek? Felele: Hebronba. (…) És eljövének Júda férfiai, és ott felkenék Dávidot királynak a Júda házán. Mikor ...

Olvassa tovább »