Szamos-negyedben találkozik az egyházkerület nőszövetségi vezetősége

Őszi vezetőségi találkozót tartanak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége vetőségének tagjai és az egyházmegyék nőszövetségi elnöksége folyó év november 8-9 között, (péntek-szombat), a Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközség templomában (Szatmárnémeti, Bethlen Gábor tér 1). Találkozásuk témájaként a 2013-as nyári nagykonferencia alkalmával ...

Olvassa tovább »

A Drágffy-Központ javára

Az Erdődi Református Egyházközség ismét közösségformáló jótékonysági bált szervez a Drágffy Gáspár Egyháztörténeti Központ és Parókia javára. Szombaton este 21 órakor Erdőd Város Rendezvénytermében az egykori Kraszna és Középszolnok főispánja nevével fémjelzett helyiség épitésére gyűjtenek. Drágffy Gáspár I. Ferdinánd alatt egyike ...

Olvassa tovább »

2013. november 7.

„Segíts meg engem, Uram Istenem; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája ez, hogy te cselekedted ezt, Uram!” (Zsolt 109, 26-27) Olvasandó: Zsolt 109 Ebben a zsoltárban egy ártatlanul vádolt ember panaszai ...

Olvassa tovább »

Hegyi prédikáció Sárközújlakon

Forrás: http://www.frissujsag.ro/hegyi-predikacio-sarkozujlakon/ A bizonytalan időjárás ellenére vasárnap nagyon sokan zarándokoltak fel a sárközújlaki Szőlőhegyre, hogy részt vegyenek az idei hegyi prédikáción, melynek házigazdája ezúttal is a Kurpé család volt. Igét Nagy Erika, a gyülekezet lelkipásztora hirdetett. Vasárnap néha csepergett az ...

Olvassa tovább »

Presbiteri konferencia lesz Ombodon

A Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége ez évben is megrendezi őszi konferenciáját, melyre 2013 november 9-én, szombaton 10 órai kezdettel az ombodi református templomban kerül sor. A rendezvény mottója: „Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden ...

Olvassa tovább »

2013. november 5.

“És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel.” Zsolt. 107,22 A 107. zsoltár a mindenkor hálát adó ember zsoltára, aki életében átérzi, hogy mit kapott az ő Istenétől, mivel tartozik neki mindezért, és életével azon van, hogy erre ...

Olvassa tovább »

Új arculat, új logó – Hároméves a refszatmar.eu

A Szatmári Református Egyházmegye honlapja immáron három éve közvetíti az örömhírt napi igemagyarázatokkal, rádióműsorokkal, televízióadásokkal, vagy éppen tudósításokkal, képriportokkal és jegyzetekkel. A több mint háromezer bejegyzés, napi négyszáz egyéni látogató ugyan nem vetekszik a világi hírportálok nézettségével, de általában a ...

Olvassa tovább »

2013. november 4.

„Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Õ parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, a mely Júdában van; valaki azért ti köztetek az õ népe közül való, ...

Olvassa tovább »

Részvétnyílvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel és reménységgel őszinte részvétünket fejezzük ki Genda Bernadettnek, Genda Árpád Szabolcs pettyéni szolgatársunk feleségének, édesanyja Poósz Mihályné Altfater Magdolna elvesztése miatt érzett fájdalmában. Elhunyt testvérnőnk 73 évet élt, vígasztalják a családot a 73. ...

Olvassa tovább »

2013 november 3.

„Jósiás páskát is tartott az Úr tiszteletére Jeruzsálemben, és levágták a páskabárányt az első hónap tizennegyedik napján.” 2Krónika 35, 1 Elolvasni: 2Krónika 35 Mikor valakinek az életében bekövetkezik egy halál közeli élmény, azt szokta rá mondani, hogy míg élek soha ...

Olvassa tovább »

2013. november 2.

“Mivel a te szíved meglágyult, és magadat megaláztad az Isten előtt, mikor hallád az ő beszédeit e hely ellen és az ő lakosai ellen; mivel magadat megaláztad előttem, és ruháidat megszaggattad és sírtál előttem: én is meghallgattalak, ezt mondja az ...

Olvassa tovább »

I. Erdélyi Konfi+ konferencia

A Konfi+ szervezőinek felhívása: Mikor és hol? 2013. november 7-9. között Marosvásárhelyen (Diakóniai központ) Részvételi díj: most kedvezményesen 100 lej november 5-ei jelentkezésig, helyszíni jelentkezés esetében 140 lej. A részvételi díj a program költségeit és étkezés árát tartalmazza. Újdonság: azok ...

Olvassa tovább »