Nők szolgálata az IGEszigeten

Gyűlnek a közös karantén-videók a Szatmárnémeti-Szigetlanka Református Egyházközség Facebook oldalán. Az első videón Pál apostolnak filippibeliekhez írott levelét tolmácsolták a hívek, ez alkalommal pedig a nők idéztek Bibliában szereplő nőket. Eszter könyvének üzenetei szólnak az utóbbi napokban, hetekben a szigetlankai ...

Olvassa tovább »

Hitélet Erdélyben a koronavírus-járvány idején

Forrás: reformatus.ro A koronavírus-járvány az egyházakat is nehéz helyzetbe hozta, elvágva a hívek és lelkészek közötti személyes kapcsolatok lehetőségét, megnehezítve az egyházak alapfeladatainak ellátását. A kihívással szembesülő lelkészek főleg az internet nyújtotta lehetőségekkel éltek, újítások széles skáláját alkalmazva, nem kis ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 28.

“Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek ...

Olvassa tovább »

Távcsőhasználat

Számoljuk a napokat hátra és előre. Elmondtuk véleményünket és elovastunk már minden nyílvánosságra került dokumentumot. Vigasztaló szavak simogatták a lelkünket, de bőséggel találkoztunk elbizonytalanító mondatokkal is. Valahogy az optimistább gondolatok túlzásnak, a pesszimisták aggodalom gerjesztőknek tűnnek. Érezzük, hogy nem annyira ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 26.

„Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat – ez az első parancsolat ígérettel –,hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön. És ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az ...

Olvassa tovább »

Alázattal és önbizalommal

Isten embertámogató szeretete végtelen. Bizonyára ezt a megállapítást egyesek túlzásnak minősítik, mások közhelyként kezelik. Mindennapi keresztutak között, főleg tartós bánattal leterhelt sorsok mellett, vitatkozhatunk is erről a végtelen szeretetről. Alulírott sem kivétel. Sok testvéremmel együtt magam is töprengtem, sőt emésztődtem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 25.

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen,  kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.” (Ef 5,15-16) Az idő, igen fontos szerepet tölt be az életünkben. Időhöz vagyunk kötve, ha tetszik, az idő rabjai vagyunk, hiszen ez határozza ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 24.

„Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.” (Ef 5,1-2) Egy csomó embert és csoportot követünk be a facebookon ...

Olvassa tovább »

A vidám szív a legjobb orvosság

A szobafogságra kényszerülő egyre erőteljesebben tapasztalja a betegség terjedését és az azzal járó szorongás növekedését. Konfliktushoz vezethet az is, ki hogyan éli meg ezeket a kínzó órákat. Ha valaki humorral igyekszik feszültséget csökkenteni, lehet az a másikban ellenszenvet vált ki. ...

Olvassa tovább »

Erősítő énekek a Szamos-mentéről

Genda Árpád-Szabolcs pettyéni-, valamint Erdei-Árva István szamoskóródi- és dobrácsapáti lelkipásztor ezekben az időkben is összefogva szolgál a Facebookon és YouTubeon szörfözők felé. A közösen megtartott istentiszteleten kívül olyan énekeket közvetítenek, melyek mindenképpen vigasztalás- és erősítésként hatnak. Hallhassuk meg mi is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 23.

“És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” (Ef 4. 24) Vannak vidékek, ahol a frissen nősült férfit “új embernek”, feleségét pedi “új asszonynak” nevezik. Mintha a házasság megújítaná mindkét felet. Valóban új helyzet teremtődik  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 22.

„…ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által. Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban.” (Ef 4,14-15) A növekedés alapvető emberi ...

Olvassa tovább »

Filippi levél együtt az IGEszigeten

Március 16-a óta minden nap 20 órától, vasárnaponként 10 órától is, bátoritó igei üzenettel jelentkezik Rácz Ervin lelkipásztor Szatmárnémeti-Szigetlanka Facebook oldalán. Ennek sok gyümölcse van, a legutóbbi egy közösen elkészített videó. IGEszigetnek nevezte el a lelkipásztor azokat a különleges alkalmakat, ...

Olvassa tovább »

Naponkénti igei üzenetek Ombodról

Szól az Ige a járvány idején is az Ombodi Református Egyházközségben. Jobb Domokos lelkipásztor saját oldalán, valamint a Wmboth-Ombod és a KRISZ – Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség oldalon teszi közzé naponta üzeneteit, ezzel erősítve mindazokat, akik hallgatják, követik.  Minden vasárnap ...

Olvassa tovább »