Bibliavasárnap – Vedd és olvasd!

Március első vasárnapja a Biblia ünnepe. Ez azt jelenti, hogy szerte a világon, ezen a napon különösen hálát adnak az Isten népéhez tartozók azért, hogy Isten a kezükbe adta a Szentírást. Adjunk hálát a Könyvek Könyvéért, a Bibliáért úgy, hogy ...

Olvassa tovább »

Imaalkalmak Szatmárgörbeden és Aranyosmeggyesen

Vasárnap kezdődik az imahét Szatmárgörbeden, csütörtökön pedig Aranyosmeggyesen, mondta el lapunknak az egyházközségek lelkipásztora Kürti Tamás. Március 2-án, vasárnap 11 órakor a szokásos délelőtti istentiszteleten a házigazda lelkész nyitja meg az imahetet. Hétfőtől 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek Szatmárgörbeden. Hétfőn ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (114)

Mit súgott a medve a fülbe? – ezt is elmondja az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Bibliavasárnap apropóján magáról a Szentírásról hallhatunk, majd feljegyezhetünk néhány „gyorsan hívható telefonszámot” a Bibliából. Műsorunk első részét dr. Békefy Lajos aktuális tudósításaiból készített összefoglalóval zárjuk. Adásunk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. február 28.

“Azért sietve küldjetek el, és izenjétek meg Dávidnak ilyen szóval: Ne maradj ez éjjel a pusztának mezején, hanem inkább menj át, hogy valamiképpen el ne nyelettessék a király és az egész nép, mely vele van” ( 2Sám 17,16) A bosszúállás ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. február 27.

“Tudod magad, hogy a te atyád és az ő emberei igen erős vitézek és igen elkeseredett szívűek, mint a kölykeitől megfosztott medve a mezőn.” 2Sám. 17,8 Tanácsot osztogatni mindenki tud és szeret is. Jól esik mindannyiunknak az, ha valaki megkérdezi ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: A magány feloldása

Sokszor panaszkodsz, hogy egyedül vagy, gépként végzed  a dolgodat, s kutyáddal parolázol. Úgy érzed, ő megért, hozzád simul, vakkantással kér és válaszol. Ha  otthonról elmész, sóvárgóan utánad néz örömében farkát  csóválja, mert itthon van a gazdája. Be is surran  észrevétlen, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. február 26.

“Monda pedig a király: Mi közöm van veletek, Sérujának fiai? Hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta néki: Szidalmazzad Dávidot; és ki mondhatja néki: Miért míveled ezt?” (2Sám 16, 10) A baj nem jár egyedül. Dávidnak meg kellett érnie, hogy családja ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: Metamorfózis

Aki volt,  Aki van és Aki lesz A személy fogalommá lesz: „Az Isten szeretet”.   A Megtestesültben, az Igében megmarad  személynek. Ő beszél- útként, igazságként életként, hozza hozzád közel Isten szent személyét.   Aztán átlényegül lélekké, Kiben te magad is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. február 25.

“Kérlek, óh Uram, hiúsítsd meg az Akhitófel tanácsát.” (2 Sám. 15, 31b) A Szatmárnémeti Református Gimnázium ifjúsági istentisztelete előtt diákok kéréssel fordulnak hozzám: “Tiszteletes úr legyen kedves a mi osztályunkat először kiengedni az istentisztelet után, mert következő órán dolgozatot írunk.” ...

Olvassa tovább »

Aki vezető akar lenni, annak szolgálnia kell! – Beszélgetés Erdei Dolóczki István parlamenti képviselővel

A politikus is lehet hívő ember. Erdei Dolóczki István parlamenti képviselőt azért kérdeztem hitéleti dolgokról itt és a Harangszó Rádió műsorában, mert nála lehet tapasztalni leginkább, hogy nemcsak négyévente, kampányidőszakokban lelhető fel a templomokban. Ha csak teheti, rendszeresen jelen van ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. február 24.

„És elküldvén Absolon, hivatá a Gilóból való Akhitófelt is, Dávidnak tanácsosát, az ő városából Gilóból, míg ő az áldozatot végezte. És igen nagy lőn az összeesküvés, és a nép gyülekezék és szaporodék Absolon mellett.” (2Sám 15,12) Egyszer egy lelkipásztor ment ...

Olvassa tovább »

Az új Magyar Református Énekeskönyv használatáról

A Nagykárolyi Református Egyházmegye megbízott zenei előadója, ifj. Geréb Miklós irinyi és érdengelegi lelkipásztor a www.karolyirefegyhazmegye.ro honlap egyik olvasójának kérdésére válaszolt: Miért kell az új énekeskönyvet használni? Az „új” énekeskönyv idén már 18 éves, tehát nagykorú. – mondja a lelkipásztor. ...

Olvassa tovább »

Imahét Sándorhomokon

A sándorhomoki gyülekezet minden évben a február i hónap utolsó hetében szervezi meg az imahetet. Így van ez ebben az évben is: február 24-március 2. között tartják az imahetet. A gyülekezet presbitériuma a következő lelkészeket hívta meg erre a hétre: ...

Olvassa tovább »