2013. december 7.

„Hogyan énekelnők az Úrnak énekét idegen földön?! ” (Zsolt 137,4.) Jogosnak tűnik a fogság zsoltárának keserű hangú megállapítása, de indokolatlan. Azon alapul ugyanis a zsoltárban megfogalmazódó kijelentés, hogy Isten választott népe elnyomásban van, és elnyomóik énekszóra nógatják őket. Semmi lelki ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (109)

A Szatmári Harangszó Rádió 109. műsorában adventi gondolatokkal lelkünk csendessége képpen Varga Botond kisbábonyi lelkipásztor hozza az igei üzenetet. A Legeltesd az én juhaimat, gyülekezeti bemutató rovatban lelkiekben Sándorhomokra utazunk, ahol Kovács Mátyás Péter helyi lelkipásztorral beszélget a főszerkesztő. Ne ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (102)

„Semmi sem önmagában jó, vagy rossz, csak a helyzete szerint.” – mondja Weöres Sándor.  De mit is jelent mindez? Válaszra lelhetünk az Ébresztő!Gondolat üzenetében. Ezt követően a „Templomküszöbön túl” című rovatban Rácz Ervin kérdezi az utca emberét a világvégével ill. ...

Olvassa tovább »

2013. december 6.

“Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.” Zsolt. 133,1 A 136. zsoltár szerzője, magasztalásra hívja a gyülekezet egészét. A visszatérő, refrénként fülünkbe csengő, „Magasztaljátok az Urat” sorok közé történeti bizonyítékok egész sorát szövi bele, az egyiptomi szabadulástól, ...

Olvassa tovább »

Mikulás-mese

Az idős Mikulást elcsábították a barátai, elvitték vadászni.  Azt ígérték neki,  hogy december 5-ig, ha törik, ha szakad, visszajönnek, legyen nyugodt. Ők garantálják a pontosságot. Az idős Mikulás kiadta a parancsot, hogy amíg ő távol van, a kis mikulás készítse ...

Olvassa tovább »

Fiatalos, jókedvű várakozás

Négy egyházközség fiataljai találkoznak vasárnaponként a Sármelléken. Ilonczai Zsombor szárazberki, Király Lajos batizi és Kovács Mátyás Péter sándorhomoki valamint peleskei lelkipásztorok együtt szervezik a fiatalok számára épületes találkozót, ezáltal jobban felkészülve az Aventusra, az Eljövendőre, Krisztus eljövetelére. Ilonczai Zsombor a ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 december 5.

“Dicsérjétek az Urat.” Zsolt. 135,1 Olvasandó a 135. Zsoltár A napokban középső fiam legózott. Hosszú perceken keresztül kicsi ujjaival válogatta a dobozból a lego darabokat, s majd odaállt elém s közölte velem, hogy kész a repülőgépe. Csodálattal néztem, hogy mennyire ...

Olvassa tovább »

2013. december 4.

„Áldjon meg téged az Úr Sionról, a ki teremtette az eget és a földet!” (Zsoltárok 134, 3) Az emberi életnek van egy nagyon fontos mozgató rugója, az áldás, az Isten áldása. az Isten áldásával minden jól alakul, Isten áldása nélkül ...

Olvassa tovább »

Adventi reménységet vittek a kórházba

Református lelkipásztorok és nőszövetségi tagok vitték a vigasztaló örömhírt a Szatmár Megyei Kórház betegeinek. Nagyobb ünnepek környékén pár éve szívesen és örömmel végzik ezt a szolgálatot. A lelkipásztorok közül Nagy Erika sárközújlaki lelkipásztornő, egyházmegyei missziói előadó, Balvinszki Sándor kórházlelkész, Nagy ...

Olvassa tovább »