Más emberként – szigetlankai konfi-tábor és virágvasárnap

Nagytarnán töltötték a hétvégét a szigetlankai konfirmandusok, rágyúrva a június 2-án megtartandó konfirmációra. Pénteken és szombaton tartalmas programok várták őket a Nagytarnai Ecosunhomeban, vasárnap a délelőtti pedig Szigetlankán a délelőtti istentiszteleten énekkel szolgáltak. Tizenkét konfirmandus volt jelen a csapatépítő programon.  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 15.

“Péter ekkor ismét tagadott, és a kakas azonnal megszólalt.” (Jn 18,27) Péter nagyon magabiztos ember volt, legalábbis annak látszatát keltette. Többször kioktatta Jézust, helyreigazította, amit Jézus mondott. Általában meg volt győződve arról, hogy mindent jobban tud és tesz, mint tanítványtársai. ...

Olvassa tovább »

Virágvasárnapra hangoló diakóniai szolgálatok

Mozgékonyon, cselekvő szeretettel telt a Szatmári Református Egyházmegye diakóniai szolgálattevőinek a virágvasárnapot megelőző hét. Beteglátogatás, rászorult emberek megsegítése segített számukra is megtalálni az ünnep üzenetét.   A hét első részében, hétfőn és kedden kórházmisszióra került sor Nagy Erika egyházmegyei missziói ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 14.

   “A főpap azért kérdezé Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Felele néki Jézus: Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek; és titkon semmit sem ...

Olvassa tovább »

Jótékonysági céllal mutatják be a Láncos templomban a Mária Evangéliumát

Forrás: szatmar.ro Szatmárnémetibe érkezett pénteken délelőtt Petneházy Attila magyar–magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos, s arról az örömteli hírről számolt be a helyi sajtó képviselőinek, hogy virágvasárnap városunkba érkezik a Mária Evangéliuma című rockopera oratorikus változata. A sajtóeseményre a város ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 13.

„A szolgák és a templomőrök ott álltak, s mivel hűvös volt, tüzet raktak, és melegedtek. Velük együtt ott állt Péter is, és melegedett.” (János 18,18) A mai igeszakaszunk Jézus szenvedés történetéhez tartozik, ahol látjuk, Jézus útja elindul, és lesz ez ...

Olvassa tovább »

Jótékonysági, virágvasárnapi SZIKE

Virágvasárnap délután 17 órától jótékonysági SZIKE-istentiszteletre várnak mindenkit szeretettel a szigetlankai református templomba.  „Én nyilvánosan szóltam a világhoz.” – mondja Jézus az alkalom mottójaként választott igeszakaszban, amely alapján Rácz Ervin házigazda lelkipásztor fog prédikálni. A Szegletkő nevű együttes egyre több ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 12.

“Simon Péter pedig, akinek szablyája volt, kirántá azt, és megüté a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét. A szolgát pedig Málkusnak hívták. Monda azért Jézus Péternek: Tedd hüvelyébe a te szablyádat; avagy nem kell-é kiinnom a pohárt, a melyet ...

Olvassa tovább »

Állapotfelmérés a Szatmári Református Egyházmegye közgyűlésén

Kicsit a közeledő ünnepre is gondolva, visszatekintve az elmúlt esztendőre hálaadással, megtartotta éves közgyűlését a Szatmári Református Egyházmegye. Mindent összevetve növekedés és fejlődés tapasztalható az egyházmegyében az előző évhez képest.  Pénteken 10 órától a Láncos templomban Kiss József egyházmegyei főjegyző ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 11.

“Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek.” (János 17: 24-a) Nemcsak a gyermekek, de mi felnőttek is szeretjük az ajándékot, a figyelmességet, úgy érezzük, szeretnek és megbecsülnek bennünket. Jézus főpapi imájában a legnagyobb ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Patóházán

Patóházára látogatott a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Tegnap Tolnai János lelkipásztor fogadta a Király Lajos esperes által vezetett csapatot. Szilágyi István Róbert számvevő előre megvizsgálta és rendben találta az egyházközség anyagi ügyeit, Győrbíró Sándor pedig az egyházközségről szóló katekétikai ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 10.

 „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”  (János 17,15) Itt kell élnünk, ebben a világban. Mi itt sírunk és nevetünk, itt rohanunk fejvesztve, mert nem érjük utol a vágyaink, máskor pedig ...

Olvassa tovább »

Esperesi jelentés a 2018-as esztendőről

Csütörtökön délelőtt sok kerül a Szatmári Református Egyházmegye Közgyűlésére. Az alábbiakban letölthetik és olvashatják Király Lajos esperes, valamint a szakelőadók jelentését, az elmúlt évről. Kürti Tamás egyházmegyei levéltáros gondosan megszerkesztette a dokumentumot. Tanulmányozzák az érdekes adatokat! Egyházmegyei-Jelentes-2018.docx Egyházmegyei-Jelentes-2018.pdf

Olvassa tovább »

Ünnepi istentisztelettel zárult a presbiterképzés Koltón

Ünnepi záró alkalommal tartottak adták hálát a presbiteri továbbképzésért szomszéd egyházmegyénkben, Koltón. – tudtuk meg Tarr Csaba Szatmár-láncosi presbitertől. Az ő beszámolóját olvashatják: ,,Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben”. (1 ...

Olvassa tovább »