Velünk az Isten – 2019. április 21.

“Mert még nem értették az Írást, hogy fel kell támadnia a halálból.” (János 20, 9)     A keleti keresztyének így köszöntik egymást húsvét ünnepén: Krisztus feltámadt! A válasz erre: Valóban feltámadt!. Milyen szép, az őskeresztyének idejéből származó köszöntés ez! Kár, ...

Olvassa tovább »

A Tanítványok nyertek a szamokrassói húsvéti-, bibliaismereti-, iskolaközi vetélkedőn

Húsvét előtti programmal folytatódott a tavaly elkezdett iskolaközi partnerkapcsolat a Szamoskrassói Bem József Általános Iskola és a Szatmárnémeti Református Gimnázium között, melyet tavaly egy közös egyháztörténeti vetélkedő pecsételt meg ez alkalommal pedig bibliaismereti vetélkedőn épülhettek közösen a résztvevők.   Csütörtökön ...

Olvassa tovább »

Senki sem marad otthon: újdonság a Szamosdarai Református Egyházközség húsvéti készülődésében

Forrás: szatmar.ro Versényi Istvánnal, a Szamosdarai Református Egyházközség lelkészével beszélgettünk a közelgő ünnepek alkalmával, aki elárulta, milyen újdonsággal szolgálnak a családok számára. A számos egyházkerületi program mellett, melyek a gyermekeknek és a fiataloknak szerveznek, ez alkalommal gondoltak nem csak a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 19.

“Elvégeztetett!” Jn. 19.30b „Elvégeztetett…” – Jézus utolsó szava a kereszten, aztán kileheli a lelkét, meghal… meghal az Isten Fia. De ez az „elvégeztetett” nem a film végen megjelenő felirat: The End, Fin, Fine, Konyec vagy Vége. Ez más… Egyszer olvastam ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 18.

“Kiméne azért Jézus töviskoronát és a bibor  köntöst viselve. És monda nékik Pilátus: Imhol az ember! ” (János 19:5) Az evangélisták Jézus életét belehelyezik a történelmi keretbe. Lukács evangélista Augusztus császár idejére teszi Jézus születését, a többi evangélium  Jézus halálát ...

Olvassa tovább »

Király Lajos esperes húsvéti üzenete

 „Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt.” (Mt 28,6) Napjainkban sokan hallunk a változás lehetőségéről. Amikor a világ legnagyobb csodája bekövetkezett, a közvetlen szemtanúk a katonák voltak, akik félholtan a városba siettek és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 17.

„Nálatok pedig az a szokás, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok azért, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Erre mindnyájan kiáltoztak, és ismét azt mondták: Ne ezt, hanem Barabbást! Ez a Barabbás pedig rabló volt.” (János 18,39-40) Megszabadultunk. ...

Olvassa tovább »

Az idősek átélték Jézus szenvedéseit

Forrás: szatmar.ro  Keresztutat mutattak be a Caritas szatmárnémeti és nagykárolyi idősklubjába járó nyugdíjasok. Tegnap délelőtt tartotta meg hagyományos húsvéti ünnepségét a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet szatmárnémeti Reménység Idősközpontja. A nyugdíjasok, Luczás Lóránt, a szatmárnémeti Szent Család plébánia plébánosának vezetésével keresztutat ...

Olvassa tovább »

Király Lajos: “Ellobbant tűznek hideg az üszke.” (Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame)

Három találkozásom volt a Notre-Dame-mal. Először tizenkét esztendős koromban láttam a Mi Asszonyunk székesegyházat. Serdülőkoromban, – a mese és a valóság mezsgyéjén -, a filmben szereplő Sir Anthony Hopkins-szal, a harangokat megszólaltató púpos Quasimodóval asszociáltam az épületet, aki nemcsak a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 16.

“Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?” (János 18,29b) Minek a vád, ha már az ítélet korábban a zsidók részéről megszületett? Csak a gyávaság és felelősség áthárítása késztette a vezőtek arra, hogy Jézust meghurcolva valaki kimondja az ítéletet. Jézus ...

Olvassa tovább »

Győzött a Bárány – Virágvasárnapi SZIKE-istentisztelet Szigetlankán

„Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek…” – kezdték a jól ismert ifjúsági énekkel a virágvasárnapi délutáni SZIKE-istentiszteletet a Szegletkő keresztyén együttes vezetésével. Az alkalom jótékonykodásra és lelki feltöltődésre adott lehetőséget. Ünnepre hangoló ifjúsági istentiszteletet tartottak vasárnap délután Szigetlanka református ...

Olvassa tovább »

Jobb, Maurer – szeretetszolgálat

A Maurer Alapítvány közösségi oldalán olyan szeretetszolgálatról olvashatunk, melyen egyházmegyénk egyik lelkipásztora működött közre. „Az elmúlt héten alapítványunk újra egy nagyszabású akcióba kezdett. Jobb Domokos ombodi református lelkipásztor kezdeményezésével egy nehéz anyagi helyzetben lévő többgyermekes családot örvendeztettünk meg egy számítógéppel, több zsák ...

Olvassa tovább »