Találkozás ajándéka –Tornyospálcáról és Jékéről Erdődön

Pünkösd bűnbánati hetében egy különleges ajándék adatott az erdődi református gyülekezet közösségének és a lelkipásztorának. Június 6-án a gyülekezet közösségét Magyarországról a tornyospálcai és jékei református gyülekezet tagjai látogatták meg. Ez több szempontból is nagy ajándék volt a lelkipásztornak és ...

Olvassa tovább »

Meghivó – nőszövetségi tisztújitás és konferencia megbeszélése

„Ha pedig Krisztus fel nem támadott,akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.” (1Kor 15,14) Szeretettel hivjuk és várjuk gyülekezeteink nőszövetségeinek vezetőit /4-5 személy elnökségből/ a 2019 junius 20-án csütörtökön 16 órától tartandó Tavaszi Nőszövetségi Vezetőségi Találkozóra, ...

Olvassa tovább »

Szenvedéstörténeti és üdvtörténeti mozzanatok összefonódásáról a Nemzeti Összetartozás napján

Megemlékezést tartottak Alkotni Trianon Árnyékában címmel a Nemzeti Összetartozás napján Szatmár-Szigetlankán. Istentisztelet, kerekasztal-beszélgetés és versek, énekek hangzottak el az emlékező eseményen. A Deák téri református templomban a kedden 18 órakor kezdődő istentiszteleten Rácz Ervin hirdette Isten Igéjét a Filemonhoz írott ...

Olvassa tovább »

Van miért térdet hajtani – Konfirmáció Ombodon

Az Ombodi Református Egyházközségben vasárnap öten konfirmáltak: két lány és három fiú tett bizonyságot Isten és a gyülekezet színe előtt hitéről. A templomban közel 200-an vettek részt az ünnepi istentiszteleten. Jobb Domokos ombodi lelkipásztor az Efézusi levél 3. részének 14-től ...

Olvassa tovább »

Konfirmáció Lázáriban

Még 2019. május 26-án, tehát múlt vasárnap a lázári református templomban 14 ifjú tett bizonyságot református keresztyén hitéről Isten és a gyülekezet színe előtt a konfírmációban. Nagyon szép és áldásos alkalom volt. – tudtuk meg Képíró Gyula lelkipásztortól, aki elmondta ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 5.

Ne félj, mert veled van az Úr. „Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és lovakat, szekereket és nálad nagyobb számú sereget látsz, ne félj tőlük, mert veled van az ÚR, a te Istened, aki kihozott Egyiptom földjéről.” (5 Mózes 20,1) Amikor ...

Olvassa tovább »

Legnagyobb a szeretet – refis konfirmandusok együtt

A Szatmárnémeti Református Gimnázium konfirmandusai hétfőn délelőtt együtt ünnepelve adtak hálát Istennek a felemelő eseményért. Elmúlt vasárnapon, vagy azelőtt, mindegyik jelenlevő diák a maga gyülekezetében tett bizonyságot hitérők, de ennek megünneplése az iskolai közösségben sem maradhatott el. Az ünnepség fénypontjaként ...

Olvassa tovább »

49-en konfirmáltak a Láncos templomban

Egy híján félszáz konfirmandus tett bizonyságot a Krisztus tudományába való jártasságáról a Láncos templomban. 20 lány és 29 fiú konfirmált vasárnap délelőtt a Láncos templomban. Az istentiszteleten Szilágyi Balázs lelkipásztor hirdetett Igét a János evangéliuma 20. Részének 19-től 31-ig terjedő ...

Olvassa tovább »

Háromnapos kiránduláson a batiziak

Háromnapos kiránduláson vett részt a Batizi Református Egyházközség ötven tagja Magyarországon. Május 10-én, péntek reggel indult el az autóbusz Batizról, és a délutáni órákban érkezett meg Gödöllőre, ahol a kirándulók megtekintették a Mayerhoffer András tervei alapján épült Grassalkovich kastélyt és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 4.

„Amikor Istened, az Úr kiirtja azokat a népeket, amelyeknek a földjét neked adja Istened, az Úr, és te birtokba veszed, és letelepszel városaikban és házaikban,  jelölj ki három várost országodban, amelyet Istened, az Úr ad neked birtokul. Életben maradhat az ...

Olvassa tovább »

Sohasem jársz egyedül – 14 konfirmandus Szigetlankán

Három lány és tizenegy fiú konfirmált Szatmár-Szigetlanka református gyülekezetében. A zsúfolásig megtelt templomban gyülekezeti tagok és a konfirmandusok hozzátartozói örömmel hallgatták az ügyes bizonyságtételeket. Vasárnap délelőtt Rácz Ervin lelkipásztor a János evangéliuma 10. részének 27. és 28. verse alapján prédikált: ...

Olvassa tovább »

Emlékműsor a Nemzeti Összetartozás napján

Forrás: szatmar.ro  Az emlékműsort a Nemzeti Összetartozás napján, illetve a Trianoni Diktátum évfordulóján, június 4-én rendezik meg a Szatmár- Szigetlanka Református Egyházközség „Emmaus” gyülekezeti házában. A meghívó: “A rendezvény Istentisztelettel kezdődik a templomban 18:00. órakor.  Ezt követően, 18:30-kor veszi kezdetét ...

Olvassa tovább »

Tizenketten konfirmáltak Mikolában

Ha mindannyian ugyanabban az évben születtek volna, akkor is azt mondanánk, predestináció. De nem így történt. Akkor meg méginkább eleve elrendelés az, hogy pontosan tizenketten konfirmáltak 2019-ben Mikolában. – tudtuk meg Higyed István lelkipásztortól. Nem volt tökéletes ez a közösség, ...

Olvassa tovább »

31 konfirmandus a Németiben

Tíz lány és huszonegy fiú tett bizonyságot hitéről és a Krisztus tudományában való jártasságáról Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközségben. A 10 órakor kezdődő konfirmációs istentiszteleten Sipos Miklós lelkipásztor a Királyok első könyve 10. részének 9. verse alapján hirdetett Igét: “Legyen az Úr ...

Olvassa tovább »