Velünk az Isten – 2020. január 12.

“Azután láttam egy másik fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy beszélt, mint a sárkány.” (Jel. 13, 11)      A második fenevad külső kinézete egyáltalán nem visszataszító, sőt szinte a megtévesztésig hasonlít a Bárányra, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 11.

“Itt van szükség a szentek állhatatosságára és hitére.”(Jel 13,10b) Olvasandó igerész: Jelenések 13,1-10 Az események tovább bonyolódnak, ahogy folyamatosan tanulmányozzuk a Jelenések könyvét, egyik veszedelem érkezik a másik után. A mai nyelven igy is mondhatjuk, hogy forr a világ. S ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 10.

„Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél a Jézus Krisztus bizonyságtétele van.” (Jel 12,17) Olyan világban élünk ahol a tolerancia a legalapvetőbb érték. De ne ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 9.

“E világnak országai a mi Urunkéi, és az ő Krisztuséi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.” (Jel 11, 15) A hetedik angyal trombitálásával  tudatosít: minden az Istené és Krisztusé. Ha lehetnek is kincseink, ha létezik kisebb hatalmasság, minden az Isten ajándéka. Mi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 8.

 „Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy zsákruhába öltözve prófétáljanak ezerkétszázhatvan napig. Amikor elvégzik a bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi és megöli őket. És holttestük annak a nagy városnak az utcáján lesz, amelyet lelki értelemben Sodomának ...

Olvassa tovább »

Az idei imahét témája és igéi

„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) nap Megbékélés: A rakomány kidobása ApCsel 27,18–19; 27,21 „A vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel… Minthogy már sokat éheztek is, Pál ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 7.

“Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt: Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll. Odamentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 6.

„és nagy hangon kiáltott, mint amikor az oroszlán ordít, és amikor kiáltott, megszólalt a hét mennydörgés hangja.” (Jel 10,3) Furcsa, nem éppen meghitt jelenetről olvashatunk az Igében, az angyal kiabálva, de az Isten üzenetét adja tovább. Csapások között, de megszólal ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 5.

“A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól…” (Jelenések 9,20) Olvasandó: Jelenések 9, 13-21 Az utolsó idők apokaliptikus jelenetei között szól Isten változásra hívó hangja. Az Ige figyelmeztet, hogy hagyjunk fel látszat ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 4.

 „Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.” (Jel 9,12) Olvasandó igerész: Jelenések 9,1-12 A jelenések könyvét olvasva naponként azt veszi észre az ember, hogy egyre keményebb dolgok hangzanak el. Az ember szó szerint elborzadva olvassa a jövendöléseket. ...

Olvassa tovább »

A 2020-as év és hónapok igéi

AZ ÉV VEZÉRIGÉJE “A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!” (Mk 9,24b) Január “Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” (1Kor 1,9) Február „Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek ...

Olvassa tovább »

Petőfi Sándor születésnapján, Erdődön

2020 első napján, az elmúlt évek során kialakult szokásnak megfelelően, az évkezdő  istentiszteletet követően, az erdődi reformátusok valamint a Petőfi Kör más felekezetű tagjai is megünnepelték Petőfi Sándor születésnapját. Így történt ez költőnk születésének 197. évfordulóján is. Január 1-én, a ...

Olvassa tovább »