Vizitáció Vetésen

Vetés református gyülekezetében járt a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága, ezzel zárva az idei egyházlátogatások sorát. A megye egyik legrégebbi templomát is szemügyre vette így a bizottság, de még nagyobb örömmel konstatálta, élő és aktív gyülekezet jár oda. A templomot ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 20.

“Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.” (I.Thessz.5,8) A világos látás és az igazság felismerése a legfontosabb a nemzedékek életében. Nem ijeszgetés, nem is réműlet-keltés Jézus Krisztus visszajöveteléről ...

Olvassa tovább »

KRISZ-közgyűlés Nagyváradon

Megtartotta éves közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetsége, azaz a KRISZ. Nagyváradon a szövetség felújított koordinációs központjában Jobb Domokos elnök, egyházkerületi ifjúsági előadó tanácsos köszöntötte a megjelenteket. Az egyházkerület mind a kilenc egyházmegyéjéből hivatalos volt az ifjúsági előadó, és ...

Olvassa tovább »

II. Rákóczi Ferenc nyomában

II. Rákóczi Ferenc fejedelemválasztásának 315. évfordulója kapcsán nyílvánították a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek. A Kiskolcsi Református Egyházközség tagjai és a Szatmár megyei pedagógusok elhelyezték a nemzeti szalaggal díszítetett koszorúikat Kassán a nagyságos fejedelem márványkoporsóján és a szobor talapzatán. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 19.

„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre…” (1Thessz. 4,9a) A Thesszalonikában élőket maga Isten tanította a szeretetre azáltal, hogy megismerték Jézus Krisztust, akiben mindanyian testvérekké lettek. Pál nem tartja fontosnak, hogy ...

Olvassa tovább »

Szórakoztató SZIKE Szárazberken

A novemberi SZIKE szíves vendéglátója Szárazberek református gyülekezete volt. A Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági szervezete több mint három éve, havonta legalább egyszer ifjúsági istentiszteletet tart, Szárazberek volt a következő állomás. Vasárnap koraeste 18 órától a szárazberki református templomba szép számban ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 18.

“Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten.” (1Thesz 4,7) Teológus koromban szórványmisszióban gyakoroltuk a szolgálatot nyaranként, amit nagyon szerettem, mert legalább egy hétig mienk volt egy gyülekezet, és gyakorolhattunk. Egy-egy ilyen héten mindent tartottunk, amit csak lehetett: családlátogatás, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 17.

„Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, amelylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?! Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. Maga pedig az Isten és ...

Olvassa tovább »

Lankadatlanul Ady – emléktáblaavatás és előadás

A Lankadatlanul, azaz a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaórája ez alkalommal tanulságos irodalomórára hívta a híveket. Ady Endre emlékét megörökítő tábla leleplezésével egybekötött előadásra került sor a Deák téren. Szemtől szembe – emléktáblaavatás Csütörtökön 18 órától a szigetlankai református templom ...

Olvassa tovább »

SZIKE istentisztelet lesz Szárazberken

Újabb SZIKE-istentiszteletre kerül sor,  Szárazberek református gyülekezete ad helyet a novemberi alkalomnak. Vasárnap koraeste 18 órától a szárazberki református templomba várják az ifjakat és örök ifjakat. A dicsőitő zenét, mondhatni a szokások szerint, a Bízz Band, azaz a Szatmári Református ...

Olvassa tovább »

Vissza a múltba – Gyólyabál a Refiben

A Szatmárnémeti Református Gimnázium szerdán délután tartotta idei gólyabálját. A három kilencedik osztály bemutatkozó előadását követően sor került a már szokásos szépségversenyre is. A gólyabál témája a múltidézés volt. Fantasztikus estét tölthettek együtt az iskola diákjai, tanárai, és a diákok ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Kültelken

Szatmárnémetiben a Biki téren járt a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. A lakónegyedi gyülekezetben Higyed János helyi lelkipásztor fogadta a bizottság tagjait, aki 26 éve szolgál az egyházközségben. Szerdán 15 órakor érkezett a bizottság a templomhoz Király Lajos esperes vezérletével, ...

Olvassa tovább »