Nőnapi szeretetkamatoztatás Szigetlankán

Hétről hétre, minden hétfőn lelkes nőszövetségi csapat gyűl össze a Szatmárnémeti-Református Egyházközség Emmaus Gyülekezeti Házában, nemcsak csigatészta készítés végett, hanem legfőképpen Istennel és egymással való közösségbe lépni. A Szigetlankai Református Egyházközség Károlyi Zsuzsanna Nőszövetségének tagjai hétfőn nőnapot tartottak, hálát adva ...

Olvassa tovább »

Imádkozz és dolgozz! – diakóniai továbbképzés az esperesi hivatalban

Az utóbbi években minden tavaszelején hollandok érkeznek a Szatmári Református Egyházmegye szervezésében, hogy előadásokat, továbbképzőt tartsanak a diakóniáról,  szeretetszolgálatról. Ez történt hétfőn is délelőtt 11 órai kezdettel az Esperesi Hivatal tanácstermében, ahol Nagy Erika egyhámegyei missziói előadó, Székely Bernadett és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 10.

“Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 9.

“Amikor vendégséget szerzel, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel nem fizethetik vissza neked, de viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor.” (Lk 14,13-14) A jellemedet leginkább az mutatja meg, hogy miként bánsz azokkal, akiktől semmit nem vársz ...

Olvassa tovább »

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége éves közgyűlésén

Március 7-én tartotta meg éves közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében, ahol Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke áhítatát követően átadták a Presbiteri Szolgálatért Díjat azon presbitereknek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Református Anyaszentegyházunk ...

Olvassa tovább »

Nőnap Erdődön

Köszöntötték a nőket az erdődi református templomban, hangzott az Isten Igéje és készülődnek a március idusára is. Kaszaniczki Csongor lelkipásztor Mózes Második Könyve 31. részének 2-től 5-ig terjedő versei alapján hirdette az Igét: „Íme, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 8.

„Egyszer valaki azt kérdezte tőle: Uram, ugye kevesen üdvözülnek? Ő pedig azt mondta nekik: Küzdjetek azért, hogy bemehessetek a szoros kapun, mert – mondom nektek – sokan próbálnak bemenni, és nem tudnak. Mert ahogy a ház ura felkel, és bezárja ...

Olvassa tovább »

A tény hogy keresztény vagyok, másfajta nővé tesz – 28. Ökumenikus Női Világimanap Németiben

Huszonnyolcadik alkalommal tartották meg Szatmárnémeti városában az Ökumenikus Női Világimanapot. Ez alkalommal Zimbabwe keresztény asszonyai állítottak össze az alkalom programját, mely szerint imádkoztak szerte a világon, így a németi református templomban is. Pénteken délután 17 órától a Pálffy Anna-Mária unitárius ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 6.

„Monda pedig néki Péter: Uram, nékünk mondod-é ezt a példázatot, vagy mindenkinek is?” (Lk 12,41) Jézus kincsekről beszél, meg jól eltöltött időről, boldogságról, s hogy azok boldogok igazából a akik várják haza az ő urukat, a szolgák boldogok akiknek van ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 5.

“És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák.” (Lk 12,38) Tartalékos embereket a megfelelő helyzetben szolgálatba hívhatnak, ezért a tartalékosnak mindig készen kell állnia. (Például az ezredesnek ...

Olvassa tovább »

Bölcsesség, hit – Betekintés Szamosnegyed imahetébe

Ezen a héten tartják az imahetet Szatmárnémeti-Szamosnegyed református templomában.  Az alkalmak délután 17 órától kezdődnek. Lapunk a szerdai alkalomba tekintett be, mikor Bak László Nagybánya-óvárosi református lelkipásztor hirdetett Igét a Jelenések könyve 18 része alapján. Az ébresztő gondolatokkal teletűzdelt prédikációban ...

Olvassa tovább »

Ezen a héten tartják az imahetet Sárközújlakon

A Sárközújlaki Református Egyházközség vezetősége március 1-8 között imaheti istentiszteleti alkalmakra hívja tagjait és más felekezethez tartozókat is. Az istentiszteleti alkalmak délután 6 órakor kezdődnek! Vasárnap: Gellén Sándor – Avasújváros Hétfő: Lovász István – Máramarossziget Kedd: Fazakas Sándor – Varsolc ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – Presbiteri konferencia lesz Erdődön

Szeretettel és tisztelettel hívunk és várunk minden kedves lelkipásztor, főgondnok, gondnok és presbiter testvérünket a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének 2020. március 21-én az Erdődi Református Egyházközösség templomában tartandó presbiteri konferenciára. A konferencia programja 9:30 – 10:00 Regisztráció 10:00 – ...

Olvassa tovább »