Krisztus útja, közös utunk – államtitkári látogatás az Esperesi Hivatalban

Soltész Miklós magyarországi vallásügyi államtitkár látogatott a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalába, ahol egyházi és politikai vezetőkkel beszélgetett, és ő maga is a krisztusi útra biztatott minden jelenlevőt. Király Lajos esperes Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levél 8. részének 31. ...

Olvassa tovább »

Testvérgyülekezeti kapcsolat Sárközújlak, Szedrő és Szendrőlád között

Ismét rendkívüli ünnepi istentisztelet volt a sárközújlaki református templomban. November 19-én és 20-án a gyülekezet presbitériuma és nőszövetsége első alkalommal fogadta a Tiszáninneni Református Egyházkerülethez tartozó Szendrő és Szendrőládi gyülekezetek képviselőit: lelkipásztorait, gondnokait és nőszövetségi tagjait, akik 16-an látogattak Sárközújlakra, ...

Olvassa tovább »

Sajtósok a Reformáció Emlékévéről

Berekfürdőn találkoztak Kárpát-Medence református sajtósai. A Megbékélés Háza Református Konferenciaközpont adott helyet tanácskozásnak. Kedden és szerdán legfőképpen a Reformáció Emlékéve mediatizálásáról beszéltek az újságírók, honlapszerkesztők és rádiósok Fodor Zsófia, a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálatának vezetője meghívására. Füle Tamásnak,  a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 23.

“Ne örvendezz, Izráel, oly vígan, mint a népek, mert paráználkodásoddal elszakadtál Istenedtől.” (Hóseás 9,1a) Olvasandó: Hóseás 9 Izráel a sok figyelmeztetés ellenére sem tért vissza Urához. Hiába a bűnlajstrom, a nép még jobban vigad. Hűtlen életével így csak elmélyíti a szakadékot, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 22.

Káosz vagy merevség? „Megvetette Izrael a jót, ezért ellenség fogja üldözni” (Hós 8,3) Olvasandó: Hóseás 8 A fejezetben a bálványimádás veszedelméről és annak büntetéséről olvashatunk, melyhez a nem Isten szerinti kegyesség is társul: a felszínen egyre buzgóbban gyakorolják hitüket az áldozatbemutatással ...

Olvassa tovább »

Amikor együtt lakoznak az atyafiak – Ugocsai Presbitertalálkozó

Forrás: frissujsag.ro „A presbiter a lelkipásztor munkatársa, segítője, együtt hordozzák a munka terhét s példaképei a nyájnak.” — id. Fodor Lajos lelkipásztor gondolata alapja az Ugocsai Presbitertalálkozóknak, melynek idén a kisbábonyi egyházközösség volt házigazdája. A kisbábonyi református templom egyedülálló és ...

Olvassa tovább »

A Harangszó novemberi második számából (22)

A tartalomból: Gyakorlati ökumené; Hamis egység vagy őszinte ellentét?; Tanuld meg, a gyűlölet elvakít!; Tanuljunk Jézus lábainál!; Az ökumené teológiája; Az ökumenikus mozgalom kudarca; A hit iskolája – az élet iskolája II.; Idő a megfontolásra; Református sajátosságok; Ékes rend; Királyhágómelléki presbiterek ...

Olvassa tovább »

Debrecen várja a Csillagpontot 2017 júliusában

Forrás: reformatus.hu A 8. Csillagpont Református Ifjúsági Találkozót 2017. július 25. és 29. között Debrecen rendezik meg – így határozott a Magyarországi Református Egyház Zsinata. November 16-án és 17-én került a sor a Magyarországi Református Egyház Zsinatának szokásos őszi ülésszakára, melynek ...

Olvassa tovább »

„Azért imádkozom, hogy az USA új elnökével az élen a világbékét szolgálja”

EGY USA-BAN SZÜLETETT MAI NÉMET PROTESTÁNS PÜSPÖK IMÁJA AZ ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁN  Dr. Markus Dröge, a Berlin-Brandenburg-Oberlausitzi Evangéliumi Egyház püspökének állásfoglalása Ritka alkalom, hogy olyan valakit idézhetünk, akivel keresztyén életünk, illetve tudományos készülésünk során együtt tölthettünk bizonyos időt. Ilyen személy számomra ...

Olvassa tovább »

Gászjelentés – Nagy István

A feltámadott Jézus Krisztusban való hitben tudatjuk, hogy Nagy István, nyugalmazott lelkipásztor, 66 éves földi vándorútja után elhunyt. Atyánkfia Szárazberken született. Lelkipásztori szolgálatát segédlelkészként kezdte a Szatmánémeti-Németi gyülekezetben. Szolgált: Szamosdarán, Kusalyon, Borosjenőn és Magyarországon a Baranyai Református Egyházmegyébe kebelezett Kovácshida ...

Olvassa tovább »

Hálát adunk az Úrnak az életért – Ünnep a Láncos templomban

Forrás: http://www.frissujsag.ro Tegnap a Szatmár-Láncos templomban hálaadó istentiszteletet tartottak abból az alkalomból, hogy húsz éve szolgál az egyházközségben beiktatott lelkészként Korda Zoltán, huszonöt éve karnagya a kórusoknak Orosz Márta és húsz éves a fiatal házasok kórusa. A hálaadó istentisztelet keresztelővel vette ...

Olvassa tovább »

Húszéves Mennyország kapuja Szigetlankán

Kereken húsz éves lett Szigetlanka református gyülekezete, s mivel nemcsak a húszévesekét a világ, több vendége is volt a közösségnek, leginkább azok, akik ebben a két évtizedben tevékenyen részt vettek a gyülekezet építésében. Vasárnap délelőtt 10 órától közel háromszáz ember ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 20.

“Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!” Hós 6,1 Egy vallásos felbuzdulásnak a jele ez az ige: „Jertek, térjünk vissza az Úrhoz”. Hóseás próféta a nép szavát ismétli azért, ...

Olvassa tovább »