Adventi koncert, tizenegyedik alkalommal

Immáron tizenegyedik alkalommal kerül megszervezésre a koncert, mely megmozgatja a város és a megyét is, felekezeti különbségekre való tekintet nélkül. A Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusa és a Szatmárnémeti Református Gimnázium gyermekkórusa ebben az évben is megszervezi adventi koncertjét. Az immár ...

Olvassa tovább »

Adventi SZIKE-istentisztelet lesz Szigetlankán

Adventi időszakban sem marad el a rendszeresen megszervezett ifjúsági alkalom, a SZIKE-istentisztelet. Vasárnap délután 5 órakor Szatmár-Szigetlanka református templomába várnak mindenkit az ünnepváró alkalomra, ahol az Igét Jobb Domokos a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági szakelőadója, ombodi lelkipásztor hirdeti: „Ahol pedig ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 12.

                             „És mivel hosszútűrő volt, megkapta az ígéretet.”  (Zsid. 6, 15)      Egy embernek nem elég csupán hitre jutnia, az elindult úton járnia is kell. A keresztyén élet útján bizony nagyon sok nehézségbe ütközik az ember. Nem véletlenül mondja a ...

Olvassa tovább »

Ünnepre, koncertre hangoló

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa advent második vasárnapján a Nagybánya-Óvárosi Református Egyházközség meghívására, a délutáni istentisztelet keretén belül szolgált. Varga Szilárd, mint a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolalelkésze hírdetett Igét. Bak László helyi lelkipásztor örömmmel köszöntötte a vendégeket. A lelkipásztorkórus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 11.

“Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által – mert a nép ez alatt kapta a törvényt –, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap jöjjön el, aki nem Áron rendje szerint való? Amikor ...

Olvassa tovább »

Elsőnek érkeztek, elsőkként távoztak – az egyházkerületi bibliaismereti vetélkedőt is megnyerte Mikola

„Elsőként érkezett a mikolai csapat az érmelléki Magyarkécre. Mondtuk is viccelve, hogy ezt a „helyezést” már nem veheti el senki a csapattól.” – mondta lapunknak Higyed István mikolai lelkipásztor, beszámolva az egyháztörténeti jelentőségű eseményről: a 12. Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedőt végre ...

Olvassa tovább »

Van emberem – a nőszövetség adventi szolgálata Szigetlankán

A Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség Nőszövetsége szolgált advent második vasárnapján, a délelőtti istentiszteleten. A gyülekezet Károlyi Zsuzsanna nevet viselő nőszövetsége, csigatésztakészítő csapata énekkel tett bizonyságot. Vasárnap délelőtt 10 órától kezdődő istentiszteleten Maskulik Klára nőszövetségi elnök igeolvasása és Csorvási Margit imádsága után ...

Olvassa tovább »

Mire van szükségünk? – Adventi gondolatok

Számomra az adventben mindig nagy fejtörést okoz az, hova induljunk, kit kérjünk fel arra, hogy a gyermekeknek a szentestei csomagjukat elkészítsék. Kovács Mátyás Péter sándorhomoki lelkész adventi gondolatait olvashatják S ha már megvan, hogy ki lesz az, akkor az igazi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 10.

“És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedszedő Lévi is tizedet adott, mert még az atyja ágyékában volt, amikor Melkisédek találkozott vele.” (Zsid 7,9-10) Jézus mindenek felett! Ez az egyik alapüzenete a Zsidókhoz Írott Levélnek. Még Ábrahám is Melkisédeknek adott ...

Olvassa tovább »

Jótékony Mikulás Batizon

Jótékonykodással kötődött össze az idén a Mikulás érkezése a batizi gyülekezetben – tudtuk meg Király Lajos esperestől, batizi lelkipásztortól. Közel másfélezer lej értékben vásároltak fát és tartós élelmiszert egy rászoruló gyülekezeti tag részére a Batizi Református Egyházközség Presbitériuma. Advent ugyanis ...

Olvassa tovább »

Sárközújlakon is járt a Mikulás

Mint minden évben, idén is meglátogatta kedvenceit, a gyermekeket a Mikulás a Sárközújlaki Református Egyházközségben is, hogy örömöt szerezzen nekik – számolt be a refszatmar.eu-nak Nagy Erika lelkipásztor. Csokoládét, könyvet és a Daichmann Annamária által működtetett Manócska Bábszínházat hozta ajándékba. ...

Olvassa tovább »

Egyházkerületi Közgyűlés Székelyhídon, szatmári díjazottakkal

Székelyhíd református temploma adott otthont a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésének. A közgyűlés szatmáriak munkáját is értékelte az ilyenkor kiosztandó Pro Ecclesia illetve M. Nagy Ottó díjjal, ugyanakkor két lelkipásztort is felszenteltek, elkülönítettek a szolgálatra. Pénteken délelőtt 10 órakor Rákosi ...

Olvassa tovább »

Advent Pusztadarócon

Kovács Zsuzsanna pusztadaróci lelkipásztornő adventi gondolatait és eseménybeszámolóját fogadják szeretettel! „Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr…” figyelmeztet az egyik énekünk. Valaki közeledik hozzánk! Nem máshoz, hanem hozzád. Ha tudomást szerzünk arról, hogy valaki meg fog látogatni ...

Olvassa tovább »