Ingyenes szűrővizsgálat

Ingyenes szűrővizsgálatot tartanak Szatmárnémetiben is a központi idegrendszeri károsodással élő mozgássérült csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A Magyar Kormány támogatásával a Semmelweis Egyetem Pető András Kar (Pető Intézet) szakemberei, konduktorok végzik a vizsgálatot a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban 2020. január 27-én ...

Olvassa tovább »

A Harangszó januári számából

Forrás: kiralyhagomellek.ro A humor arcai ::: Az örökkévaló nevetés ::: Új év – új út? ::: Egész évben boldog lenni ::: A humort még a keresztyéneknek sem érdemes nélkülözniük ::: A gyógyító humor ::: Karikatúrába rajzolt tükörképünk ::: Isten dicséretének ...

Olvassa tovább »

Imahét a refszatmar.eu-n

Vasárnap hivatalosan is elkezdődik az imahét időszaka. Több gyülekezetben is a hetén tartják, de egészen márciusig folyamatosan szerveznek valahol imahetet egyházmegyénkben is. Ezekről szívesen tudósítunk.  Akárcsak előző évben, idén is a refszatmar.eu honlapon vasárnaptól vasárnapig nyolc áhítatot olvashatnak az imahét ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 18.

“Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből: Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket.“ (Jel 18,4) Az idő olykor közel, olykor távolnak tűnik, az események egybefonódva vannak. Ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 17.

„És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, ...

Olvassa tovább »

Népzenei előadás a Refiben

Magyar népi hangszereket, azok történetét ismerhették meg péntek délután a diákok és érdeklődők a Szatmárnémeti Református Gimnázium dísztermében, illetve délelőtt Avasújvárosban és Sárközújlakon. A bemutató során tájegységekre bontva is megszólaltak a népi dallamok, majd a különböző hangszerek sajátos szerepét ismertették ...

Olvassa tovább »

Vasárnap kezdődik az imahét Németiben

A megszokott módon, annak hivatalos hetében, január 19 és 26 között tartja imahetét a Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség. Az alkalomsorozat igei mottója: „… nem mindennapi kedvességet tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) A vasárnapi imaheti istentiszteletek délelőtt 10 órakor kezdődnek, a köztük levőek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 16.

“Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.” (Jel. 16,7) Hitünk szerint Jézus vissza fog jönni, ahogy az Apostoli Hitvallásban is valljuk: “onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.” Mikor következik ez be, nem tudjuk, hogyan lesz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 15.

 „Mózesnek, Isten szolgájának énekét énekelték és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te tetteid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, nemzetek Királya!” (Jel 15, 3) Istent nem azért magasztaljuk, mert ő ezáltal lesz nagyobb vagy ettől teljesedik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 14.

 “És láttam: íme, egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az Emberfiához hasonló: a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: Ereszd neki a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 13.

„És hangot hallottam az égből, amely ezt mondta nekem: Írd meg: boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket.” (Jel 14,13) Ezekben a napokban alkalmam volt ...

Olvassa tovább »

Mozgalmas, tervező vasárnap Erdődön

Tartalmas vasárnapon vannak túl az Erdődi Református Egyházközség templomban megjelent tagjai. Egyrészt látogatást tett gyülekezetben a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke, Illés Jenő, másrészt élesdi vendégek érkeztek a gyülekezetbe. Vasárnap a délelőtt 11 órától kezdődő istentiszteleten a presbiteri tisztségről ...

Olvassa tovább »