Társadalombölcselet evangéliumi szempontból

Varga Béla (1911-1986) volt Bihar- és Szatmár megyei református lelkész (okleveles francia-román-latin- és filozófia szakos tanár) kétnyelvű könyve jelent meg Szatmárnémetiben. A könyv a „Someșul” Nyomdában készült. Címe: Az igazság szolgálatában… Jean-Jacques Rousseau társadalombölcseleti elvei evangéliumi szempontból. Szerkesztette és kiadta ...

Olvassa tovább »

Sajtótájékoztató – Református Egységfesztivál

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyváradra, az ősi várba hívja vendégeit a világ minden részéről. A Részeken, azaz Partiumban, Bánságban, Máramarosban és Szilágyságban élnek a vendéglátók, akik a történelem szeszélyes változásain szemlélik múltjukban Isten megtartó erejét, és jövendőjüket a régi, de ...

Olvassa tovább »

Jártasak a Krisztus tudományában

A Szatmári Református Gimnázium néhány diákja, opcionális módon, a Krisztus tudományából és egyházi énekből is megmérette magát. Pénteken 10 órától a bibliaismeret vizsga előtt áhítatot tartottak: “Lábam előtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága” (Zsolt 119,105) – Király Lajos esperes ...

Olvassa tovább »

Anyák napja a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségben

A Láncos templom Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetsége már megtartotta anyák napi ünnepségét. Ige és szép verscsokor hangzott el a felemelő alkalmon. Szerdán kora este a Kálvin János Református Imaházban Kaszaniczki Csongor beosztott lelkész hirdette az Igét Pál apostol Efézusbeliekhez Írt Levele ...

Olvassa tovább »

Hétvégén Függőleges, Szatmárnémetiben

“Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.” (Préd 3,1) – szól a Függőleges Ifjúsági Konferencia igei mottója. Az esemény hétvégén, Szatmárnémetiben lesz május 5 és 7 között. “Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ...

Olvassa tovább »

Kontrasztkiállítás – a döbbenet erejével

Különleges kiállítást tekinthetnek meg a szatmáriak és környékiek a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban, május első felében. A döbbeneten kiállítás/kiáltás csak 14 éven felülieknek ajánlott, de nekik mindenképp érdemes lesz elgondolkodni az ott látottakon. A Kontrasztkiállítás egy család- és ifjúságmentő projekt. Egy olyan multimédiás ...

Olvassa tovább »

Szabolcsiak és láncosiak Koltón

Mozgalmas hétvégéje volt a láncosi gyülekezetnek, hiszen a szabolcsi testvérgyülekezet néhány tagja látogatta meg őket, s együtt Máramarosban kirándultak. Szombaton a Szabolcsi Református Egyházközségből érkeztek Szatmárra, majd a Láncos Református Egyházközség csapatával együtt Koltóra látogattak, ahol meglátogatták a falumúzeumot, s ...

Olvassa tovább »

Miértek megér(t)ve – III. Bonus Pastor Országos Találkozó Szatmáron

Pénteken a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban kezdődött és vasárnap gyülekezetekben való bizonyságtételekkel zárult a Bonus Pastor nevű szenvedélybetegségekkel foglalkozó szervezet országos programja. A 73. zsoltár fordulatos, őszinte és üzenetteljes sorait tanulmányozhatta a mintegy száz résztvevő. A szabadultak és rehabosok Erdély minden ...

Olvassa tovább »

Egyedül csak az Isten

Szavak rímes poklán át kivirágzik az ég, ilyenkor együtt ölelkezik mélység és magosság. Nincsen lent és fent sincsen, egyedül csak az Isten, s előre egy út viszen: az emberi méltóság. Fodor Lajos

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. május 1.

“Péter és az apostolok erre így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek.” Ap.Csel.5,29 Olvasandó-Ap.Csel.5, 17-32 A Reformáció 500-ik évében igazi egyháztörténeti tudósítást hallunk az Ap.Csel. alapján. Isten az apostoloknak a csodatétel erejét olyan bőségesen adja, hogy már a ...

Olvassa tovább »

Anyák napja Batizon – ismét az ökumené jegyében

Az talán már „megszokott”, ha valamelyik gyülekezet anyák napját szervez. Batizon, már harmadik éve, hogy másként működik mindez, hiszen a római katolikus és református gyermekek közösen, több héten át készültek, hogy egy közös ünnepi műsorral lepjék meg az édesanyákat. Sőt, ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel és reménységgel, őszinte részvétünket fejezzük ki Győrbíró Balog Csillának, református vallás szaktanfelügyelő testvérünknek, édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. “Kicsodám van az egekben? Rajtad kívül másban nem gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkozik is testem ...

Olvassa tovább »