Esperesi jelentés a 2018-as esztendőről

Csütörtökön délelőtt sok kerül a Szatmári Református Egyházmegye Közgyűlésére. Az alábbiakban letölthetik és olvashatják Király Lajos esperes, valamint a szakelőadók jelentését, az elmúlt évről. Kürti Tamás egyházmegyei levéltáros gondosan megszerkesztette a dokumentumot. Tanulmányozzák az érdekes adatokat! Egyházmegyei-Jelentes-2018.docx Egyházmegyei-Jelentes-2018.pdf

Olvassa tovább »

Ünnepi istentisztelettel zárult a presbiterképzés Koltón

Ünnepi záró alkalommal tartottak adták hálát a presbiteri továbbképzésért szomszéd egyházmegyénkben, Koltón. – tudtuk meg Tarr Csaba Szatmár-láncosi presbitertől. Az ő beszámolóját olvashatják: ,,Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben”. (1 ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 9.

„Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 8.

“Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33) Jézus előre szól a tanítványainak, hogy mi vár rájuk. No, de nem úgy, ahogy mi szoktunk figyelmeztetni, azután meg kárörvendően ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 7.

” …az Atya szeret titeket, mivel szerettetek engem, és elhittétek, hogy Istentől jöttem.” (János 16, 27)           Jézus hamarosan a végére ér a tanítványokhoz intézett búcsúbeszédének. Nemsokára el kell vállnia tőlük és ő tudja, hogy ez mennyire meg fogja viselni ...

Olvassa tovább »

Szeressétek egymást! – Nőszövetségi Vezetőségi Találkozó Szamos-negyeden

“Monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is akképpen küldelek titeket.” (János 20,21) Ez az Ige volt a mottója a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetség Vezetőségi Találkozójának. Királyhágómellék egyházmegyéinek nőszövetségi elnökségei április 6-án, szombaton délelőtt a Szatmárnémeti Szamos-negyedi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 6.

“Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az Atyához megyek.” (János 16,16) Jézus Krisztus útja elindul az Atyához, erről beszél, mikor mondja, hogy még egy kis idő és nem ...

Olvassa tovább »

Bölcsődét és óvodát építtet a Németi Református Egyházközség a Wesselényi utcai közösségi házban

Forrás: szatmar.ro Befektetnek a jövőbe, a jövő nemzedékébe – az építkezés, a modernizálás, a fejlesztés hosszabb-rövidebb távon, de mindig kifizetődő, ha a jó célt szolgálja. A Németi Református Egyházközség épülő óvodájáról és bölcsődéjéről beszélgettünk nt. Sipos Miklós lelkipásztorral. Az egyházközség ...

Olvassa tovább »

Lelkiismeretünkön keresztül – Bepillantás Láncos imahetébe

Imahetet tartanak ezen a héten Szatmár-Láncos Református Egyházközségben. Hétköznapon minden délután 17 órakor vendéglelkipásztorok hirdették, hirdetik Isten Igéjét, vasárnap délelőtt záródik az imaalkalom-sorozat.   Csütörtökön Bogya Kis Mária a Szatmár-szamos-negyedi Református Egyházközség hirdette Isten Szavát a János evangéliuma 12. részének ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 5.

„Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.” (Jn. 16.12) A „még” és a „most” áll szemben egymással. A még mind időtartam s a most mit pontszerű alkalom, ami pillanatokon belül elmúlik. Jézus készül a halálára, s ...

Olvassa tovább »

Templom épül Túrterebes-hegyen

Valahol rombolják, valahol újítják a templomokat, valahol pedig új hajlék épül Isten dicsőségére. Ez utóbbiak közzé tartozik Túrterebes-hegy református közössége, melynek lelkipásztorát, Kala Noémit Király Lajos esperes csütörtökön délelőtt látogatta meg, hogy megtekintse a kis gyülekezet törekvésének eddigi eredményét. Kala ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Ombodon

Ombodon járt legutóbb a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Jobb Domokos helyi lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági előadó tanácsosa, aki egyben egyházmegyei tanácsos is, fogadta a bizottságot. Király Lajos esperes, Nagy Erika missziói-, Győrbíró Sándor katekétikai- és Rácz Ervin ...

Olvassa tovább »