Tovább önkénteskednek a szikések

Folytatják önkéntes feladataikat a SZIKE tagjai. Miután karácsony szombatján is meglátogatták a rászorultakat, ezen a héten is ételt és teát visznek a szegényebb sorsúaknak. Szerdán Nevezi László szociális munkás vezetésével Scheffer Ferenc, valamint Szarvadi Alexandra, Benkovics Barbara és Dani Alexandra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 18.

“Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!” (Zsoltárok 50,14) Isten várja, hogy életünket hálaáldozatul neki adjuk. Ez azonban lehetetlen Isten szeretetének ismerete nélkül. Minél mélyebben megértjük irántunk való szeretetét, annál inkább ragaszkodunk hozzá. Nem Istennek van szüksége erre, ...

Olvassa tovább »

Ami a szívben van – Imaheti betekintő Szatmár-Németibe

Imahetet tartanak Szatmárnémeti-Németi református gyönyörű templomában. Kedden Varga Szilárd Csaba, Józsefháza, Józsefháza-Hegy és Aranyosmeggyes lelkipásztora hirdette az Igét, amit néhány gyülekezeti tag szolgálata követett. Az igehirdető Sámuel Első Könyve 16. részéből vette föl az Igét: „Majd azt mondta az ÚR ...

Olvassa tovább »

Lelki uzsonna a kölcseysek első áhítatán

Mintegy negyvenen döntöttek úgy a Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákjai közül, hogy feláldozzák nagyszünetük egy részét, és elmennek a díszteremben megtartott rövid áhítatra. Rácz Ervin a Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági előadója a Hegyi beszéd magyarázatát kezdte el a kölcseys SZIKE-áhítatokon. Hétfőn ...

Olvassa tovább »

Pályázat adminisztrátori állás betöltésére – Szatmári Református Egyházmegye

A Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatala pályázatot hirdet adminisztrátori, ügyintézői állás betöltésére. Az Egyházmegye Tanácsa a létrehozandó állás betöltésére várja azok jelentkezését, akik készek ily módon is hűségesen, szeretettel és odaadással szolgálni a református anyaszentegyházukat. A pályázat beadói között előnynek ...

Olvassa tovább »

TÁRGYAK

1.Asztal Azt mondják, három lábbal stabilabb, én inkább szeretem a kerekasztalt- akár három lábbal. 2.Szék Sámli, támlás-, karos szék, a fotel, kész kényelmesség, fejlődni kell, amíg trónra érsz, bizton ha azon ülsz, előbb, utóbb úgyis kihűlsz. 3. Ágy Priccsen aludt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 16.

„Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében. Amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted a föld határáig; jobbod igazsággal teljes.” (Zsolt 48,10) Isten egyszerre kegyelmes és igazságos. És ez a megállapítás egyáltalán nem mond ellent önmagának, csupán teljesebb képet kapunk így ...

Olvassa tovább »

Imaheti nyitóistentisztelet, közösségi beszélgetés Pettyénben

Forrás: http://www.frissujsag.ro Vasárnap a Pettyéni Református Egyházközség gyülekezeti termében vette kezdetét az egyetemes imahét, amelyen Kovács Ferenc nyugalmazott lelkipásztor hirdetett igét. Ismertették Elek György legújabb könyvét, majd közéleti dolgokról beszélgettek. Kovács Ferenc nyugalmazott lelkipásztor Máté evangéliuma I. részének 7–8. versére építette ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 15.

“Isten az egész föld királya…Isten uralkodik a nemzetek fölött…” (Zsoltárok 47, 8a-9a) Az ókori népek szinte kivétel nélkül azt hitték, hogy isteneik személyes tulajdonukat képezik. Ez alatt azt kell érteni, hogy az adott istenség csak hozzájuk tartozik, hatásköre kizárólag arra a ...

Olvassa tovább »

A SZIKE éves programtervezete (2017)

Jobb Domokos egyházkerületi- és Rácz Ervin egyházmegyei ifjúsági előadó, valamint a SZIKE néhány alapító tagja elmúlt héten tervezésekbe bocsátkozott. Éves programot állítottak össze, azaz a fontosabb alkalmakat már előre meghatározták. Ez nem azt jelenti, hogy egyéb alkalmak nem lesznek, de ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 14.

“Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld is. Seregek URa velünk van, Jákób Istene a várunk!” (Zsolt. 46,11-12) Vagy egy évtizede a piacon egy magából kikelt asszony üvöltözve ijesztgette az őstermelő ...

Olvassa tovább »