Halld! – Ifjak szolgálata az IGEszigeten

Újabb szabadtéri istentiszteletre került sor a Deák téren, s habár az eső esett, mégis megfelelő körülmények között hangzott az Ige. A hatodik „karantén-videó” is bemutatásra került, melyben az ifjak tolmácsolták Mózes ötödik könyve 6. fejezetét. Közeledik a századik igehirdetés az ...

Olvassa tovább »

Bolyki Brothes: Futás (Füle Lajos versének feldolgozása)

Aktuális üzenet, futásunk előtt. Nagy örömmel és hálával emlékezünk arra a közel három évvel ezelőtti eseményre, melyen többezren összegyűltünk a reformáció 500. évfordulója alkalmából Szatmárnémeti főterén. A Bolyki Brothers akkor is elénekelte Füle Lajos Futás című versének feldolgozását, melynek örökérvényű ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 26.

„Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette. Egyszer Jákób valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan megjött ...

Olvassa tovább »

Jób (12)

“Egy szó lopódzott hozzám, de csak valami nesz ütötte meg abból a fülemet, éjjeli látomásokon való töprengések között, amikor mély álom fogja el az embereket. Félelem szállt rám és rettegés, reszketett minden csontom. Szellem suhant el előttem, és testemen a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 24.

”Akkor a szolga elébe futott, és ezt mondta: Kérlek, adj inni nekem egy kis vizet a korsódból. Az pedig mondta: Igyál, uram! És sietve leeresztette a korsót a kezébe, és inni adott a szolgának.Miután pedig eleget adott neki inni, ezt ...

Olvassa tovább »

Egységünkre emlékeztetve

“ti magatok is …” 1Péter 2,5 A világ történelmében gyakran előfordult, hogy kilátástalanul nehéz helyzetbe sodródott az ember, a nemzet. Voltak idegen népek, amelyek kihasználva a gyengélkedést letámadták a kiválasztott népet, földjeiket birtokba véve az embereket fogságra vitték. Voltak katasztrófák, ...

Olvassa tovább »

A SZÜLŐK FELELŐSSÉGE – A konfirmáció elmarad, de a szülő nem maradhat ki a nevelésből!

Dávid és Salamon közös történeteiben megkapó a szülő és gyermek kapcsolatának bemutatása. Különösen emlékezetes Salamon templomépítő szándékának a bejelentése. Ugyanis apjának álmát valósítja meg, akinek már nincs lehetősége véghezvinni a szép tervet. Ez az álom úgy kezdődött, hogy Dávid cédrusfából ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 22.

„Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 21.

“Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszék e dolog , az ő fiaiért.”( I. Mózes 21: 11). Azt mondják, a gyermek legközelebb az  édesanyához áll, hiszen a megszületés előtt ő hordja a szíve  alatt kilenc hónapig. Meglepődtem az egyik árvaházi kislány merész ...

Olvassa tovább »

Maszkok érkeztek a szatmári gyülekezeteknek

Maszkok érkeztek Esperesi Hivatalunkba, melyet az öt városi református gyülekezet fog megkapni: Láncos, Németi, Kültelek, Szamos-negyed és Szigetlanka. „A Szatmár Református Egyházmegye köszönetet mond a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatalnak, megkülönböztetett tisztelettel Kereskényi Gábor polgármesternek, azért 5500 darab maszkért, amit átadtak az ...

Olvassa tovább »

Jób (11)

“Megszólalt erre a témáni Elifáz, és ezt mondta: Zokon veszed-e, ha szólni próbálok hozzád? De hát ki bírná itt türtőztetni magát a beszédben? Íme, sokakat oktattál, és a megfáradt kezeket megerősítetted. A tántorgót talpra állította a beszéded, és a remegő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 20.

 „Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről: A húgom ő. Ezért érte küldött Abímelek, Gerár királya, és elvitette Sárát. De Isten Abímelekhez jött éjjeli álomban, és azt mondta neki: Íme, meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férjnél van. Abímelek pedig nem ...

Olvassa tovább »

Vagyok – Férfiak szolgálata az IGEszigeten, szabadtéri istentisztelet Szigetlankán

A harmadik igehirdetés-sorozat is befejeződött az IGEszigeten, Szatmárnémeti-Szigetlanka Facebook oldalán, a templom előtt megtartották a szabadtéri istentiszteletet és elkészült az ötödik karantén-videó is a férfiak szolgálatával. János evangéliuma alapján Rácz Ervin lelkipásztor azokat az Igéket vette alapul, melyben Jézus önmagáról ...

Olvassa tovább »

Jób (10)

“Miért is ad Isten világosságot a nyomorultnak, és életet a keseredett szívűeknek, akik a halált várják, de nem jön az, pedig szorgalmasabban keresik, mint az elrejtett kincset, akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, amikor megtalálják a koporsót; vagy a férfinak, aki ...

Olvassa tovább »