Kövessük hitüket! – Egyházmegye Presbiteri Konferencia Egriben

Mintegy kétszáz presbiter gyűlt össze Egri ékszerdoboz, középkori templomában azért, hogy egyként dicsértje az Urat és hallgassa az Ő Igéjét, valamint előadásokat halljon kitartó példamutató elődökről. A reformáció ötszázadik évfordulójához méltó létszámban épültek a hitben a presbiterek. A soron következő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 11.

 „Miután pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni.” (Márk 6, 46) Jézus a csodatétele után elvonult és imádkozott. Fontosnak tartotta az elcsendesedést, és a hálaadást.  A csoda után megállt és megpihent és fohászkodott. Ezt a gondolatot emelném ki, hogy imádkozott. ...

Olvassa tovább »

Szülők klubja alakult a Refiben

Csütörtök délután szép számban gyűltek össze az alsó tagozatos szülők a díszteremben, mert többekben megfogalmazódott az igény arra, hogy találkozzanak, beszélgessenek egymással csak úgy, kötetlenül. A tanítónők tervei szerint havonta-kéthavonta fognak találkozni, meghívott előadók segítik majd a szülőket tanácsokkal, praktikákkal, ...

Olvassa tovább »

Tízedik Petőfi Sándor Szavalóverseny Erdődön

Az Erdődi Petőfi Kör tízedik alkalommal szervezte meg a Petőfi Sándor szavalóversenyt, melynek döntőjébe 23 alsó tagozatos diák jutott be. Három korcsoportban mérették meg magukat, egy kötelező és egy választott verset szavalva. Erdőd Város Rendezvénytermében, pénteken délelőtt 10 órától Cucuiat ...

Olvassa tovább »

Imaheti alkalmak Nagykolcson

Március 6 és 11 között, azaz ezen a héten zajlik Nagykolcson az imahét. – tájékoztatta honlapunkat Apjok Artur helyi lelkész. Minden este 18 órakor kezdődnek az alkalmak a következő vendéglelkészek szolgálatával: Hétfőn: Jakó Sándor Zsigmond – Jankafalvai lelkipásztor Kedden: Kürti ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 10.

“Adjatok nékik ti enniök” (Márk 6:37). Jézusnak ez a parancsa egész lelkipásztori szolgálatom idején arra sarkallt, hogy minél többet és többet tegyek a reám bízottakért, az enyéimért vállalt felelősséget erősítette bennem, valahányszor újra olvastam vagy idéztem ezt az Igét. Bizony ...

Olvassa tovább »

A szikéseknek van barlangjuk, fészkük

Ifjúsági székhelyet avattak, szenteltek a Szatmári Református Egyházmegye fiatalsága számára. Játszott a Bízz Band, hirdettetett az Isten szava, az Ő áldását kérték az ottani tevékenységekre. Rácz Ervin egyházmegyei ifjúsági előadó köszöntötte az egybegyűlteket csütörtökön délután 15 órától a Szatmárnémeti Református ...

Olvassa tovább »

Zajlik az imahét Kisbábonyban

A héten zajlik, Szilágyi István Róbert beszolgáló lelkipásztor szervezésében, a Kisbábonyi Református Egyházközségben az imahét. Hétfőn Máthé Róbert Ervin Vetésből, kedden Gáti Tibor Szatmárnémeti-Németi gyülekezet segédlelkésze, szerdán Nagy Erika Sárközújlakról érkezett a gyülekezetbe. „Szeretettel várjuk a következő meghívott lelkipásztorokat is: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 9.

„…mert Heródes félt Jánostól, akit igaz és szent embernek tartott, és oltalmába vette. Amikor hallgatta, sokszor zavarba jött, de mégis szívesen hallgatta.” (Márk 6,20/b) A látszat fenntartásáért, az ember mindenre hajlandó. Hogy erősnek mutatkozzak, különböző praktikákkal leplezem a gyengeségem, a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 8.

„Ahol nem fogadnak be titeket, és nem hallgatnak rátok, onnan menjetek el, és verjétek le a port is a lábatokról, bizonyságul ellenük” (Márk 6, 11) Napi ige: Márk 6, 7-13             Keresztyén emberként fájdalommal állapítjuk meg, hogy milyen sok a ...

Olvassa tovább »

Megalakult a Szatmári Reformátusok Baráti Köre

Református lelkipásztorok, presbiterek, mérnökök, vállalkozók, értelmiségiek vettek részt a Szatmári Reformátusok Baráti Körének alakuló gyűlésén, melyet, kihangsúlyozandó, a későbbiekben bővíteni szeretnének. Nincsenek véletlenek, pontosan tizenketten gyűltek össze a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának tanácstermében, kedden 17 órától. Jézus Krisztus is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 7.

„Jézus akkor elment onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: Honnan kapta ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és hogyan lehet, hogy ilyen ...

Olvassa tovább »

Székhelye lesz a SZIKÉ-nek

A Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Egyesülete, a SZIKE immáron székhellyel is rendelkezik. A Szatmárnémeti Református Gimnáziumban, az Esperesi Hivatal alatti pincében kaptak teret a fiatalok, ahol zenélhetnek, beszélhetnek és ifjúsági tevékenységeket folytathatnak Isten dicsőségére. A székhely avatására, szentelésére (Istennek elkülönített ...

Olvassa tovább »