Előadók és igehirdetők a SZIKE-táborban

Jövő hét vasárnapján kezdődik a sokak által várt SZIKE-tábor, Nagytarnán. Igazán gazdag program vár a fiatalokra. Az alábbiakban az előadókat, az igehirdetőket és a figyelem központjába kerülő bibliai szereplőket ismertetjük. Az előadók az agressziót a lélektan és történelem szempontjából is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 20.

„Azt a tizenkét követ is, amelyet a Jordánból hoztak, Gilgálban állíttatta föl Józsué, és azt mondta Izráel fiainak: Ha fiaitok azt kérdezik majd atyáiktól, mire valók ezek a kövek, adjátok tudtára fiaitoknak: szárazon kelt át Izráel itt, a Jordánon.” (Józs. ...

Olvassa tovább »

Mert az Isten jó! – Kirándultak a patóháziak

Patóháziak kirándultak Szatmár, Kolozs, Fehér, Hunyad, Szeben, Brassó, Kovászna, Maros, Szilágy, Máramaros megyéken keresztül az elmúlt napokban. Az érzelmeket serkentő kirándulásról Tolnai János lelkipásztor építő gondolatait olvassuk el!               Sokan mondják azt, hogy nem érzik, nem tapasztalják az Isten jelenlétét ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 19

“Ekkor monda  Józsué Izráel fiainak:…És mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai ,…a Jordán vize ketté szakad, és a felülről aláfolyó víz megáll egy rakásban.” (Józsué 3, 9.13) Az Isten soha nem hagyta és nem hagyja bizonytalanságban az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 16.

„A földnek minden tizede a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az ÚR szent tulajdona.” (3Móz 27,30) Minden Istené, de a tized az Úrnak félretett, elkülönített, önként odaszánt tulajdona. Az ún. egyházadó meg sem közelíti ennek a lényegét. Habár ez is ...

Olvassa tovább »

Pályázati felhívás – Iskolalelkész a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban

A Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatala, a Nagykárolyi Egyházmegye Esperesi Hivatala és a Nagybányai Egyházmegye Esperesi Hivatala pályázatot hirdet a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolalelkészi állásának betöltésére. Javadalmazása a törvényes előírásoknak megfelelően történik. Az iskolalelkész rendelkezésére áll szolgálati lakás (1 szoba, 1 konyha, fürdőszoba). Lelkészi ...

Olvassa tovább »

A családról a kisperegi nőszövetségi konferencián

Páratlan, korszerű, a legrészletesebb elemekre is kiterjedő szervezés és gazdag program várta azt a közel másfélezer résztvevőt, akik elérkeztek Kisperegre a XIX. Nyári Királyhágómelléki Nőszövetségi Konferenciára. “Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.” (Józs 24,15) – Református családok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 14.

„Ha rendelkezéseim szerint éltek, parancsolataimat megtartjátok, és teljesítitek azokat, akkor esőt adok nektek a szokott időben, a föld megadja termését, és a mező fája is megtermi gyümölcsét.” (3 Móz: 26:3,4)      Egy nagyon fontos gondolat és egyben felhívás hangzik a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 13.

„Ha a felebarátod elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát, hanem féld Istenedet, hogy megélhessen melletted atyádfia. A pénzedet ne add neki kamatra, és eleséget ...

Olvassa tovább »

Testvérgyülekezeteikkel kirándultak a sárközújlakiak

A reformáció 500-ik évében, 2017-ben, kétszer találkoztak magyarországi testvérgyülekezeteink: Szendrő és Szendrő-Lád tagjai a sárközújlaki gyülekezet tagjaival. – írja Nagy Erika lelkésznő. Az ő beszámolóját tekintsük meg az alábbiakban, a testvérgyülekezetükkel való kirándulásról. „Augusztusban mi látogattuk meg őket, októberben ők ...

Olvassa tovább »

Néhány tudnivaló a szombati nőszövetségi találkozóról

Kedves, tisztelt kollegák és résztvevők! Szeretettel várunk, gyülekezetetek nőszövetségi tagjaival együtt az idei, XIX. Egyházkerületi Nőszövetségi Konferenciára, Kisperegre. Néhány tudnivaló: –          Kispereg felé az E68-as országút Arad-Nagylak szakaszáról lehet letérni, Pécska (Pecica) város végén. Egy tábla is jelzi jobbra az irányt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 10.

“Aki az Úr nevét káromolja, halállal lakoljon: irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség! Akár jövevény, akár közületek való, meg kell halnia, ha káromolja az Úr nevét.” (3Mózes 24,16) Isten neve Izráel népe számára a legszentebbet jelentette és jelenti. Mózes ...

Olvassa tovább »

Szatmáriak a Református Zenei Fesztiválon

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa és A Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa  a XVII. Refomárus Zenei Fesztivál Koncertjén vett részt. – tájékoztatta lapunkat Higyed János lelkipásztor. 2018. július 7-én a Budapesti Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében (MÜPA) megrendezett Református ...

Olvassa tovább »