Velünk az Isten – 2019. június 21.

 „Miután Mózes végig elmondta mindezeket a szavakat egész Izráelnek,így szólt hozzájuk: Szívleljétek meg mindezeket az igéket, amelyekkel ma bizonyságot teszek ellenetek, és parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden igéjét. Mert nem hiábavaló ige ez nektek, ...

Olvassa tovább »

A bűn mélységéről a teljes szabadságra – Lankadatlanul Boros Lajossal

Harmadjára érkezett Boros Lajos Szatmárra, ezáltal újabb hiteles bizonyságtételt hallhattak azok, akik elérkeztek Szatmár-Szigetlanka református templomába a havonként jelentkező Lankadatlanul nyitott bibliaórára. Szerdán 18 órától a viharos idő lecsendesedése után Rácz Ervin házigazda lelkipásztor köszöntötte a kitartókat, akik nem hajóval ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 20.

“Most pedig írjátok fel magatoknak ez éneket, és tanítsd meg arra Izráel fiait.” (5. Mózes 31,19) Az örökkévaló Isten előre elmondja Mózesnek, hogy a nagy letelepedés után sem szűnik meg a nép hűtlenkedése, a más istenek után való futás. Örök ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 19.

„Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled. Nem marad el tőled, és nem hagy el téged.” (5 Mózes 31, 6) Isten azért bátorít, mert tudja, hogy hajlamosak vagyunk ...

Olvassa tovább »

Hatodik alkalommal is közösségépítő Batizi kupa

„Sokféle rendezvényre vagyok hivatalos az év folyamán, de az egyik legkedvesebb és legjobban várt esemény a számomra a Batiz András focikupa.” – mondta az egyik vállalkozó szombaton a hatodik alkalommal megszervezett közösségépítő alkalmon. Szombat délután 14 órától Király Lajos a ...

Olvassa tovább »

Rácsok mögött szabadon – Lankadatlanul Boros Lajossal

Újabb hiteles bizonyságtételt hallhatnak azok, akik elérkeznek Szatmár-Szigetlanka református templomába a havonként jelentkező Lankadatlanul nyitott bibliaórára. A nyári szünet előtt Magyarországról, Budapest körzetéből érkezik vendég, előadó, bizonyságtevő. Szerdán 18 órától Boros Lajos volt fogvatartott érkezik Szigetlankára. Beszél majd arról és ...

Olvassa tovább »

Napsugarak kirándulása Felsőbányán

Jól indult a vakáció a Szatmárnémeti Református Gimnázium volt nulladikosai számára. A Napsugarak becenevet is viselő csapat Pándi Beáta tanitónő vezetésével indult útra hétfőn mintegy hatvan személlyel. Szülők és más családtagok is elkísértek a csapatot. Az időjárás ugyan előző éjszaka ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 18.

„Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd az URat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, és akkor ...

Olvassa tovább »

A Szatmári Református Egyházmegye 8. Kórustalálkozója Tamásváralján

A Szatmári Református Egyházmegye soron következő Kórustalálkozója, hagyomány szerint Szentháromság vasárnap délután került sor. Idén Tamásváralja Református Eklézsiája adott otthont a megjelent 8 kórusnak. – mondta el lapunknak Higyed Gyöngyi, egyházmegyei zenei előadó. A Találkozón résztvevő kórusok és karnagyaik: Vendégmeghívott: ...

Olvassa tovább »

Elhunyt Mészáros Mihály lelkipásztor

Őszinte részvétünket fejezzük ki Mészáros Mihály 62 évet élt szamosdobi református lelkipásztor családjának, szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban. „Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.” (Zsoltárok 62,8) A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorainak közössége Temetésére június 17.-én ...

Olvassa tovább »

A nagy öltöztetŐ – bemutatták a gyermekbibliahét idei anyagát

Rendkívül jó hangulatot teremtve és örömmel mutatták be az idei gyermekbibliahét anyagát, melynek mottója: öltöztetŐ. A gyerekKRE azaz a Királyhágómelléki Református Egyházkerületi gyermekmissziós csapata Szatmárnémetiben három egyházmegye képviselői (Szatmár, Nagykároly, Nagybánya) előtt prezentálta az érdekes bibliai témát, melyet majd továbbvihetnek ...

Olvassa tovább »

Nem magánügy! – Szól be a papnak! 2.0

Az elmúlt évben Szatmárnémetiben is elindult a Magyarországon jól ismert, népszerű és provokatív vitasorozat a Szólj be a papnak! A kocsmamisszió folytatódott, és a második felvonás is sikeresnek bizonyult. Pénteken koraeste a Red Hat Yardban papokat jöttek hallgatni a vendégek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 15.

„Megtébolyodsz attól, amit szemeddel látnod kell” (5Mózes 28,34) A mára kijelölt igeszakaszt, ha a keresztyén ember elolvassa, figyelmesen végig, szinte beleborzad vagy megretten. A nagy kérdés, hogy az alábbi igénk milyen aktuális üzenettel bír a ma embere számára. Az igében ...

Olvassa tovább »