Velünk az Isten – 2019. július 2.

„Rombold le apád Baál-oltárát… Azután építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erdőnek a tetején, a kőrakásból…”  (Bír 6,25-26) Olvasandó: Bír 6, 25-40 A Harangszó Rádió adása jővő szombaton a 400. alkalommal csendül fel és hirdeti a bátorító, bíztató és ...

Olvassa tovább »

Visky Ferencre emlékeztek Egriben

Visky Ferencre az erdélyi református ébredés egyik szellemi vezetőjére emlékeztek születésének 101. évfordulóján az Egri Református Egyházközség parókiáján elhelyezett emléktáblája előtt. Hétfőn délután 17 órától Kereskényi Sándor muzeológus, aki az emlékező alkalom egyik szorgalmazója volt, kérte meg Kovács Sándor helyi ...

Olvassa tovább »

Küld áldást az Úr – hálaadás Kültelken

„…küld áldást az Úr és életet…” (Zsoltár 133,3) Szatmár-Kültelek Református Egyházközségének presbiterei és asszonyközössége  a Soli Deo Gloria: – Egyedül Istené a Dicsőség- , jólismert gondolat mentén szervezte meg az „ünnepes egyházi félév” hálaadó alkalmát július hónap első napja délutánján. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 1.

„Ekkor megjelent neki az ÚR angyala, és ezt mondta: Az ÚR veled, erős férfiú!” (Birák 6,12) Gedeon története sok figyelemreméltó dologra tanit bennünket, melyek nagyon fontosak a mindenkori hétköznapi életünkben, naponkénti kisértéseinkben. Egyik leginkább figyelemreméltó tény, hogy Isten nem azt ...

Olvassa tovább »

Továbblendülni a félútról – kórusok szolgálatai Szamos-negyeden

Nyírlövő és Lövőpetri református gyülekezeteinek egyesitett kórusa, a két gyülekezet lelkipásztorai, valamint gondnokok, presbiterek és holland vendégek érkeztek a Szatmár-Szamos-negyedi református templomba, a délelőtti istentiszteletre. A vasárnap 10 órakor kezdődő alkalmon az ez esetben vendég-, de a helyi gyülekezet szárnyai ...

Olvassa tovább »

Évadzáró Hit és gyógyítás

A Hit és gyógyítás 2018-2019-es évadának utolsó alkalmára került sor a Németi Egyházközség gyülekezeti termében. Pénteken délután 6 órai kezdettel rendhagyó Hit és gyógyítás előadásra került sor. Az esemény különlegességét az indokolta, hogy a péntek délutáni előadással lezárul a sorozat ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 27.

“És megnyugovék a föld nyolcvan esztendeig. Ő utána pedig Sámgár, Anáthnak fia volt bíró, aki hatszáz Filiszteus férfiút ölt meg egy ökörösztökével, és megszabadítá ő is Izráelt.” (Bír 3,30.b-31)   Ehud, fellépése és bíráskodása után, 80 évig van béke de ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 26.

“De mihelyt a bíró meghalt, visszatértek , és jobban megromlottak, mint atyáik.” (Bírák 2:19). A letelepedés és az Igéret földjének felosztása után, Józsué  száztíz esztendős korában teremtőjéhez költözött és ott maradt a nép  lelki vezető nélkül. Az árván maradt népről ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 25.

“Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit! Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra! Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!” (5Móz 32,1-25 Mózes ...

Olvassa tovább »

Épül a gyülekezeti ház Lázáriban

Honlapunkon nem is olyan rég beszámoltunk arról, hogy egy építkező és közösségépítő gyülekezetben tett látogatást a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. A tavaszi időszakban az volt a bizottság utolsó vizitációja. Akkor Képíró Gyula helyi lelkipásztor bőséggel megköszönte a vizitációs bizottság ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 24.

“Történt Józsué halála után, hogy Izráel fiai megkérdezték az Urat: Melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánaániak ellen, hogy harcoljon ellenük? Az Úr ezt mondta: Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot. Akkor Júda ezt mondta testvérének, Simeonnak: Vonulj fel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 23.

“Ott, a Móáb földjén halt meg Mózes, az ÚR szolgája az ÚR szava szerint.” (5Móz 34,5) Meghalni is tudni kell ám. Természetesen nem arra gondolok, hogy fizikailag tudják-e kivitelezni az emberek, mert ez halálbiztos. A módja nem mindegy. Azt mondják ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 22.

“Ez pedig az áldás, amellyel Mózes, Isten embere halála előtt megáldotta Izráel fiait.” (5Mózes 33, 1)      Mózes, mielőtt búcsút intene ennek a világnak, megáldja a népet. Korábban az Úr azt mondja neki, hogy menjen fel a Nébó hegyre, tekintse ...

Olvassa tovább »