Velünk az Isten – 2020. február 1.

“Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára.” (Lk 2,29-31) A Bibliai történetünk tovább folytatódik, elérkezik az idő, hogy a gyermek Jézust bemutassák a templomba. Ez volt akkor a hagyomány ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 1.

“Jer, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.” (Jel 21,9.b) Sok felé faluhelyen, esküvők napján olyanokat akiket nem hívnak meg a lagziba felsereglenek, hogy “megnézzék a menyasszonyt”. Ki állnak a kapukba, kiülnek a templom körüli padokra, hidak karfáira s várják, ...

Olvassa tovább »

Csapatjáték szerelemmel – Házasság hete

Izgalmas programokkal várják ez érdeklődőket idén is a Házasság hete szervezői. Vetélkedők, előadások, közös ima, filmnézés, sok vidám perc és önfeledt mulatság lelhető fel a programpontok között.  „Csapatjáték szerelemmel” mottóval tartják február 2-a és 16-a között a Házasság hete rendezvénysorozatot. ...

Olvassa tovább »

Pályaorientációs képzésen a refisek

A Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai szombaton a Kolozsvári Mathias Corvinus Collegium (MCC) pályaorientációs képzésén voltak.  – tudtuk meg a Szatmárnémeti Református Gimnázium Diákpresbitérium oldaláról. “Rengeteg hasznos információt kaptunk a mai nap folyamán a továbbtanulásról, az egyetemi életről, egyetemi karokról. Interaktív ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 31.

“És monda az angyal nekik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10-11) Munkát végzel? Tanulsz? Virrasztasz? Sodródsz? Félsz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 30.

“És intének az ő atyjának, hogy minek akarja neveztetni? Az pedig táblát vévén, ezt írá, mondván : János a neve.” (Lukács 1,62-63) A jövendőbeli szülők előre meg szoktak egyezni abban, hogy a megszületendő gyermeknek milyen nevet adnak.  Az ősök iránti ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 29.

„Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki.” (Lukács 1, 45) Napjainkban nem szívesen vállalnak áldozatot az emberek. A könnyű, fáradtságmentes és egyszerű módszerek korát éljük. Sokan akarnak intelligensek lenni tanulás nélkül, sikeresek lenni erőfeszítés nélkül, ...

Olvassa tovább »

A magyar kultúra napja Erdődön

Erdődön református templomában Isten Igéjének a hallgatása után a magyar kultúra napjáról is méltóképpen megemlékeztek. Vasárnap a délelőtt 11 órától kezdődő istentiszteleten Kaszaniczki Csongor erdődi református lelkipásztor erkölcsi kötelezettségekről szólt a Tituszhoz irt levél 2. versének 1. verse alapján:  „Te ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 28.

„Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő ...

Olvassa tovább »

Hitet erősítő imahét Németiben

Az elmúlt héten szervezték meg a Németi Református Egyházközségbe az imahetet, amit a egyházközség közösségi oldalán is végig lehetett követni. Az ott megtalálható információk alapján tekintünk vissza mi az alkalomsorozatra. 2020. január 19.-én, délelőtt 10 órától vette kezdetét az egyetemes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 26.

“Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétai beszédeit hallja: Ha valaki ezekhez hozzátesz, azt Isten e könyvben megírt csapásokkal sújtja;és ha valaki elvesz e prófétai könyv beszédeiből, annak Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és ...

Olvassa tovább »