A Sárospataki Református Kollégium Kórusának jótékonysági koncertje Szatmárudvariban

Egy rendkívüli szombat estén zárhatta hetét mindenki, aki március 30-án este 19.00 órakor a Szatmárudvari Református Egyházközség templomába megérkezett. Simon Attila házigazda lelkipásztor lapunknak elmondta: „Népes gyülekezet töltötte meg az Isten házát. Helybeliek és a környező településekről érkezett vendégek hallhatták ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – Nőszövetségi Vezetőségi Találkozó

„…Monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is akképpen küldelek titeket.” (János 20,21) Szeretettel meghívjuk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége Vezetőségének tagjait és az egyházmegyék nőszövetségi elnökségét (megyénként 4 – 5 tagot) a folyó év ...

Olvassa tovább »

Turulemlékmű a józsefházi református templom előtt

Őseink jelképrendszerében visszatérő motívumként jelenik meg a turulmadár, alakja egybeforrott a dicső magyar múlttal. Leleplezték Józsefházán a turulszobrot, mellyel a helyi közösség jelezte a nagyvilágnak: a magyarok évszázadok óta élnek ezen a vidéken és van magyar jövő is a községben. ...

Olvassa tovább »

Áldásos gondolatok Csengerbagos és Szamosdob imahetéből

Mészáros Mihály szamosdobi lelkipásztor számolt be lapunknak Csengerbagos és Szamosdob imaheti alkalmairól. Az alábbiakban az ő gondolatait olvashatják: Imahéten elhangzott áldásos gondolatok CSENGERBAGOSON és SZAMOSDOBON: Vezérgondolat: ’’Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”5Móz 16,18-20 Éljünk az elhívatáshoz méltó életet a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 1.

“Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket… Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek.” (Jn 15, 12.17) Ovasandó: Jn.15,12-17               Mielőtt Jézus Krisztus elmondja parancsolatát tanítványaival komoly beszélgetéseket folytat. Mindezek húsvét előtt történtek, amikor tudatosan ...

Olvassa tovább »

Közötök van – Szatmári Ifjú Reformátusok Találkozója Jánkmajtison

Ifjúsági találkozót szervezett a magyarországi Szatmári Református Egyházmegye Jánkmajtison, ahol a szolgálattevők között szép számban voltak jelen a partiumi szatmári egyházmegyéből. Nagyrészt mindkét dicsőitő csapat és az előadó is Szatmárnémetihez köthető. Szombaton délelőtt Szalay Kont esperes és Szabó Béla az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 30.

“Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én is tibennetek.” (János 15, 3-4a) Jézus előszeretettel szól példázatokban, láthatjuk a János evangéliumának tanulmányozásában folyamatosan. A mai alkalommal is egy példázat hangzik el Mesterünktől. Nézzük meg ...

Olvassa tovább »

Imahét kezdődik vasárnap a Láncos templomban

Az idei imahetet március 31. és április 7. között tartják meg Szatmár-Láncos gyülekezetében. – tudtuk meg Korda Zoltán lelkipásztortól. Vasárnap délelőtt Szilágyi Éva szilágycsehi lelkipásztor kezdi az imahetet. A további alkalmak hétköznapokként 5 órakor kezdődnek, amikor szolgálni fognak a következő ...

Olvassa tovább »

Turul-emlékmű lesz Józsefházán

2019. március 31-én, vasárnap 12 órakor Turul-emlékmű felavatására kerül sor Józsefházán. Mindenkit szeretettel várnak a józsefházai református templomban tartandó istentiszteletre, és az ezt követő kinti ünnepségre! – tájékoztatta lapunkat Kiss Szabolcs beszolgáló lelkipásztor.

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 29.

“Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije;” (Jn.14,30) Jézus szól… de már nem sokáig. Most még beszél. Ma még lehet, ma még szabad… mondja a vers, az ének sora. Ma még keres, most ...

Olvassa tovább »

Hatszáz fiatal Jézusról, istentiszteletről, egyházról

Rácz Ervin a Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági előadója az elmúlt hetekben mintegy hatszáz fiatalt kérdezett meg egy rövid kérdőív formájában Jézusról, istentiszteletről, egyházról. Az alábbiakban erről számol be az ifjakkal foglalkozó lelkipásztor. Hajlamosak vagyunk a mai fiatalokat lesajnálni a hit ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Nagykolcson

Szamos-mentére érkezett, pontosabban Nagykolcsra a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Apjok Artur lelkipásztor fogadta a Király Lajos esperes vezette bizottságot szerdán 15 órakor, majd sor került az egyházközség hivatali és lelki életének megvizsgálására. Elhangztak az ilyenkor szokásos Hogy vagy és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 28.

“Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” (János 14,23) Jézus búcsúbeszédében a legtöbbet arról beszél, hogy Ő és az Atya egy, Ő ...

Olvassa tovább »