Az Úr harcol értetek – Interjú Rácz Ervinnel

Forrás: szatmar.ro Nem megszokott időket élünk, fenekestül felforgatta legtöbbek életét a világszerte tomboló koronavírus-járvány. Lassan a leghétköznapibb megszokottabb, legszeretettebb és leghétköznapibb dolgainkról is le kell mondanunk, mára már a templomba való járás sem opció. A közös imádkozás egyre inkább kivitelezhetetlen, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 24.

“Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy ...

Olvassa tovább »

Körlevél lelkipásztoroknak

Az elszomorítóan nagy emberáldozatot követelő világjárvány idején különösen fontos, hogy erőt merítsünk hitünkből. Ezért nyomatékosan felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy az állami intézkedések nem a szabad vallásgyakorlást tiltották be. A járvány megelőzése érdekében azonban rendkívül fontos, hogy lehetőleg minél kevesebb ember ...

Olvassa tovább »

LASSÍTANI KELLENE!

„Az Úr Isten sem tudná elsüllyeszteni…” Steward Collett neve bizonyára ismeretlenül cseng mindannyiunk számára. Ahhoz, hogy megtudjuk, kicsoda is volt ez az úriember, az időben kell képzeletben visszautaznunk. 1912. április 10-én déli 12.00 órakor az 50 000 lóerős és 46 ...

Olvassa tovább »

Elrejt sátra mélyén

„Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában és éneket zengek az Úrnak.” (Zsoltárok 27, 5-6) Kedves Testvérek! Talán sokan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 22.

„Péter ekkor azt mondta: Íme, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged! Ő pedig azt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy senki nincs, aki elhagyta házát vagy szüleit vagy testvéreit vagy feleségét vagy gyermekeit az Isten országáért, és ne kapna sokszorta ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 21.

„És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?  Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.  A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 20.

“Két ember ment fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő.” (Lk 18,10) Nem szeretném viccesre venni, de ezt a magas labdát le kell, hogy üssem. Vészterhes időket élünk „világjárvány” van s ha így megy tovább s ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 19.

“Hát az Isten nem áll- e bosszút az ő választottaiért ?.…”(Lukács 18: 7) Hála  Istennek, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy mi azt gondoljuk vagy elképzeljük. Csődöt mond az emberi logika, amikor Isten rendelésével találkozunk. Isten dolgait nem megérteni ...

Olvassa tovább »

Szünetelnek az alkalmak

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeteinek és Lelkipásztorainak. Tekintettel a világjárványra, a belügyminisztérium rendelkezését tiszteletben tartva, egyházkerületünkben is átmenetileg, a további intézkedésig szüneteltetjük a templomi istentiszteletek megtartását és minden gyülekezeti alkalmat (bibliaórákat, kátéórákat stb.) és összejövetelt. Felhívjuk a híveink figyelmét, hogy a ...

Olvassa tovább »

Szerelem kolera idején

A vírus is Isten. Minden, ami részesül a létezésben, az Isten és magából Istenből részesül. Nincs semmi Istenen kívül, Isten tart létezésben mindent, ami létezik. A vírust is. Az univerzum pártatlan és nem ítélkezik. Van, aki megszületik erre a világra, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 17.

“Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és ...

Olvassa tovább »

Ima a nemzetért – Március idusa Erdődön

Szólt az Ige Erdőd református templomában március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából. A kormány által megengedett mennyiség alatt voltak jelen a templomban, de lelkesedésük annál nagyobb volt. Vasárnap délelőtt 11 órától Kaszaniczki Csongor erdődi lelkipásztor hirdette az Igét János evangéliuma 15. ...

Olvassa tovább »