Velünk az Isten – 2020. május 29.

„Áldj meg engem, engem is atyám, kiáltott fel Ézsaú és sírt. Azért Izsák az ő atyja, és monda: Íme kövér földön lesz lakásod, és részed lesz az ég harmatjából onnan felül; És fegyvered után élsz, és öcsédet szolgálod. De lészen, ...

Olvassa tovább »

Jób (13)

“Kiálts csak! Van-e, aki felelne neked? A szentek közül melyikhez fordulsz? Mert a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt pedig a buzgóság veszíti el. Láttam, hogy egy bolond gyökeret eresztett, de nagy hamar átkozott lett szép hajlékában. Távol van fiaitól ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 28.

“Rebeka pedig meghallá, amit Izsák az ő fiának Ézsaunak monda s amint elméne Ézsau a mezőre, hogy vadat vadásszon és hozzon, szóla Rebeka Jákóbnak az ő fiának mondván: Imé hallám, hogy atyád szóla bátyádnak Ézsaunak.…” (1Móz 27,5-6) Izsák, az idős ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 27.

 „És vetett Izsák azon a földön, és termett neki száz annyija abban az esztendőben, mert megáldotta őt az ÚR. És gyarapodott ez az ember, és egyre gazdagodott, míg végül igen tehetőssé lett.” (1Móz 26, 12-13)             Izsák és felesége Gerárba ...

Olvassa tovább »

Halld! – Ifjak szolgálata az IGEszigeten

Újabb szabadtéri istentiszteletre került sor a Deák téren, s habár az eső esett, mégis megfelelő körülmények között hangzott az Ige. A hatodik „karantén-videó” is bemutatásra került, melyben az ifjak tolmácsolták Mózes ötödik könyve 6. fejezetét. Közeledik a századik igehirdetés az ...

Olvassa tovább »

Bolyki Brothes: Futás (Füle Lajos versének feldolgozása)

Aktuális üzenet, futásunk előtt. Nagy örömmel és hálával emlékezünk arra a közel három évvel ezelőtti eseményre, melyen többezren összegyűltünk a reformáció 500. évfordulója alkalmából Szatmárnémeti főterén. A Bolyki Brothers akkor is elénekelte Füle Lajos Futás című versének feldolgozását, melynek örökérvényű ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 26.

„Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette. Egyszer Jákób valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan megjött ...

Olvassa tovább »

Jób (12)

“Egy szó lopódzott hozzám, de csak valami nesz ütötte meg abból a fülemet, éjjeli látomásokon való töprengések között, amikor mély álom fogja el az embereket. Félelem szállt rám és rettegés, reszketett minden csontom. Szellem suhant el előttem, és testemen a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 24.

”Akkor a szolga elébe futott, és ezt mondta: Kérlek, adj inni nekem egy kis vizet a korsódból. Az pedig mondta: Igyál, uram! És sietve leeresztette a korsót a kezébe, és inni adott a szolgának.Miután pedig eleget adott neki inni, ezt ...

Olvassa tovább »

Egységünkre emlékeztetve

“ti magatok is …” 1Péter 2,5 A világ történelmében gyakran előfordult, hogy kilátástalanul nehéz helyzetbe sodródott az ember, a nemzet. Voltak idegen népek, amelyek kihasználva a gyengélkedést letámadták a kiválasztott népet, földjeiket birtokba véve az embereket fogságra vitték. Voltak katasztrófák, ...

Olvassa tovább »

A SZÜLŐK FELELŐSSÉGE – A konfirmáció elmarad, de a szülő nem maradhat ki a nevelésből!

Dávid és Salamon közös történeteiben megkapó a szülő és gyermek kapcsolatának bemutatása. Különösen emlékezetes Salamon templomépítő szándékának a bejelentése. Ugyanis apjának álmát valósítja meg, akinek már nincs lehetősége véghezvinni a szép tervet. Ez az álom úgy kezdődött, hogy Dávid cédrusfából ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 22.

„Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik ...

Olvassa tovább »