Velünk az Isten – 2020. szeptember 2.

“Azután ezt mondta Saul: Törjünk rá még az éjjel a filiszteusokra, virradatra fosszuk ki őket, és ne hagyjunk meg közülük senkit! Ők pedig ezt felelték: Tégy mindent úgy, ahogyan jónak látod! De a pap ezt mondta: Járuljunk előbb oda az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 1.

„A nép azonban így szólt Saulhoz: Jónátán haljon-e meg, aki ezt a nagy szabadulást szerezte Izráelnek? Távol legyen tőlünk! Él az ÚR, hogy egyetlen hajszála sem eshet le fejéről a földre, mert Isten segítségével vitte véghez ezt ma. Így mentette ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 31.

“… talán tenni fog valamit értünk az ÚR, mert az ÚR előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés ember által szerezzen szabadulást.” (1Sám 14,6) Talán. Annyira bizonytalannak tűnik ez a szó. És mégis erre teszi rá az életét Jonathán. Mi sokszor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 30.

„Most azonban királyságod nem lesz állandó. Keresett az ÚR magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az ÚR parancsolt neked.” (1Sám 13,14) Olvasandó: 1 Sámuel 13 Egyszer valaki elvitte ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 29.

„Csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívetekből.” (1Sám 12,24) Az alábbi igeszakaszunk egy fontos felhívást tartalmaz.  Sámuel egy fontos dologra hívja fel a nép figyelmét. „Féljék az Urat és néki szolgáljatok…” Ahhoz, hogy a nép életében, helyreálljon, ...

Olvassa tovább »

Alázat, tisztelet, hála – beszélgetés Sipos Miklós lelkipásztorral

Vasárnap búcsúzik a Németi református gyülekezettől Sipos Miklós lelkipásztor, volt esperes. Negyvenegy év lelkipásztorság után vonul nyugdíjba. Szívében hála van, az alázatot tartja a legfontosabb lelkipásztori tulajdonságnak. Ezen a héten beszélgettem vele, szinte költözés közepette. Ezt az interjút a Harangszó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 28.

“És feljöve az Ammonita Náhás, és tábort járt Jábes Gileád ellen. A Jábesbeliek pedig mondának mindnyájan Náhásnak: Köss velünk szövetséget, és mi szolgálni fogunk neked. És monda nekik az Ammonita Náhás: Úgy szövetséget kötök veletek, ha kivágatom mindnyájatoknak jobb szemét, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 27.

“Adj királyt nékünk!” (1Sám 10,19) Nehezen viseljük el az emlékeztetést. Különösen a fiatalok életében figyelhető az meg, hogy amikor az idősebbek megpróbálják figyelmeztetni őket, szinte elutasítják a jó szándékot, azt mondják. Ezt már hallottuk, régi szöveg. Isten emlékezteti az ő ...

Olvassa tovább »

A hármas határtól az ezeréves határig

Élményekben gazdag hétvégét éltek meg a Szárazberki Lehaljó Rozmaring néptánc- és népdal csoportjai augusztus 21-23 között, akik egyházi kórusműveket, illetve szatmári népdalokat és táncokat vittek magukkal Csángóföldre, melynek végső állomásai a gyimesbükki 30. vasúti őrház, a Rákóczi vár romjai és ...

Olvassa tovább »

Hálaadó ünnep Lázáriban

Az újkenyéri hálaadó úrvacsorás istentisztelet augusztus 23-án délelőtt 11 órai kezdettel a Lázári Református Egyházközség templomának előterében az árnyas diófák alatt – tervezetten – rendkívüli alkalommá alakult. – tudtuk meg a Lázári Református Egyházközség Facebook oldaláról, Képíró Gyula lelkipásztortól. Keresztelési ...

Olvassa tovább »

A lelkipásztor feladata az igehirdetés – Interjú Kovács Sándorral

Forrás: frissujsag.ro Több mint negyven év lelkipásztori szolgálat után nyugdíjba vonul Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye volt esperese, egri lelkipásztor. Tegnap búcsúzott az egri gyülekezettől. Életéről és lelkipásztori pályájáról, a lelkészi hivatás lényegéről kérdeztük. — Honnan indult, hova vezetnek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 25.

“Volt egy benjámini származású tehetős ember Benjáminban, akinek Kís volt a neve, Abíélnek a fia, aki Cerór fia, aki Bekórat fia, aki Afíah fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia. Szép ifjú volt, nem volt nála szebb Izráel fiai ...

Olvassa tovább »