Velünk az Isten – 2017. október 26.

“És kinyújtá egy Kérub a kezét a Kérubok közül a tűzhöz. mely vala a Kérubok között, és vőn és tevé a gyolcsba öltözöttnek markába, ki elvevé és kiméne.” (Ezékiel 10,7). Alaposan meglódul az emberi fantázia, amikor az Isten dicsőségét kell ...

Olvassa tovább »

A reformáció szatmári személyiségeiről

A  reformáció kerek 500. évfordulója előtt egy nappal a Szatmárnémeti Református Gimnázium és a Szent István Kör szervezésében előadást tart Kereskényi Sándor irodalomtörténész, Szatmári reformátorok címmel. Az előadásra október 30-án, hétfőn, 17 órától kerül sor a Református Gimnázium dísztermében. A ...

Olvassa tovább »

Pénteken Hit és gyógyítás

Vetésről érkeznek vendégek a pénteken tartandó Hit és Gyógyításra. Az előadás hit-részében Máthé Róbert református lelkipásztor Vetésből jön az alkalomra, a hangulatért a vetési gyülekezet vegyeskórusa felel a reformáció ünnepe alkalmából. Az egészségügyi rész orvos-előadja ezúttal a határ másik oldaláról érkezik dr. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 25.

Változás „Az én szent helyemen kezdjétek el!” (Ezékiel 9,6) Általában félünk a változástól. Jól elkényelmesedünk még a nekünk kedvezőtlen állapotban is, hiszen mindent meglehet szokni. Valójában a változások végkimenetelétől tartunk, mert az ember alapvetően mindig jobbat remél, de rosszabbat kap. ...

Olvassa tovább »

Reformációi ünnepség a Szamos-negyedi református templomban

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”(Zsidó 13,8) október 29-én vasárnap de. 10 órakor úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk.                 – igét hirdet nt. Lentulai Attila református esperes – Győr (Magyarország)                 – előadást tart Póti Eduárd a Szatmári Ref. Gimnázium  igazgatója                 – ...

Olvassa tovább »

Imádság a szülőkért

Ó sorsokat formáló, gondviselő jó Istenem, Kérlek, hogy hallgasd meg ismét a könyörgésem, És őrizd meg nekem az én drága szüleimet, Akik életet adtak, és felneveltek engemet. Őrizd meg mindig az én drága édesanyám, Ki keblén hordozott és vigyázott reám, ...

Olvassa tovább »

Csapatépítőn a Szatmárnémeti Református Gimnázium pedagógusai

„Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre.” (Zsid. 10,24). Október 20-21 között, az igei biztatásnak engedelmeskedve tartott csapatépítő hétvégét a Szatmárnémeti Református Gimnázium pedagógusi kara Nagytarnán. Pénteken délután jókedvű baráti beszélgetések által lelkesítették egymást az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 24.

“A hatodik esztendőben, a hatodik hónap ötödik napján, amikor a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, megérintett ott az Úrnak, az én Uramnak keze. Egy alakot láttam, amely tűzhöz volt hasonló. Derekától lefelé tűznek látszott, derekától fölfelé pedig ragyogónak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 23.

„… Útjuk szerint cselekszem velük, a maguk ítélete szerint ítélem meg őket, hadd tudják meg, hogy én vagyok az ÚR!” (Ez 7,27b) Reklámokból ivódik belénk a mondat: „mert megérdemled.” Könnyűzenei slágerből csendül felénk: „Nekem ez jár.” No, de mi jár ...

Olvassa tovább »

Gömör gyöngyszemei – Felvidéki szolgálat és ismerkedés az egyházi, történelmi, irodalmi és kulturális kincsekkel

A Reformáció 500. évében különös figyelmet szenteltek egymásnak azok a magyar református közösségek, akiket a trianoni döntés Magyarország határain kívülre taszított. Két református egyházmegye testvéri kapcsolatára került sor 2017 október 13-15 között. Ez alkalommal a Felvidéki Gömöri Református Egyházmegye látta ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 22.

“…De hagyok maradékot, hogy legyenek közületek, akik megmenekülnek a fegyvertől a népek között, amikor szétszórlak titeket a tartományokban. Akkor megemlékeznek rólam menekültjeitek a népek között, akik közé fogságba jutottak, hogy én törtem össze parázna szívüket, amely elszakadt tőlem, és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 21.

„Ezzel kitöltöm haragomat, megelégszik ellenük való dühöm, és lecsillapodok. És megértik majd, hogy én, az ÚR szóltam féltő szeretetemben, amikor kitöltöm rájuk izzó haragomat.” (Ezékiel 5,13) A bűn nem marad büntetés nélkül. Eljön az ítélet ideje. Az alábbi fejezet Ezékiel ...

Olvassa tovább »

Hamarosan jön a Református Kalendárium

Hamarosan kapható a 2018-as Református Kalendárium is! A kalendárium borítóján az egyházkerületi székház látható. A kalendárium ismét gazdag tartalommal várja olvasóit! A tartalomból: Váradi Sándor Károly: Magyarkecel ● Kerekes József: A reformáció nyomvonalán ● Ghitea-Szabó József Levente: Megbékéltettek gyülekezete ● Lucza István: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 20.

“És mondá nékem (az ÚR): Nézd, marhaganéjt engedek néked emberi tőzeg helyett, hogy annál süsd meg a te kenyeredet.” ( Ezékiel 4,15) A fenti igében arról olvasunk, hogy engedményt tesz az ÚR, Ezékiel javára. Tehát a fenti ige egyik legfontosabb ...

Olvassa tovább »