Velünk az Isten – 2017. június 30.

„Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Amikor előállították, Tertullusz vádolni kezdte: Nagyra becsült Félix, nagy békében van részünk, és helyes intézkedések történnek a nép javára ...

Olvassa tovább »

Koreai presbiteriánusok Nagyváradon

Csűry István püspök hivatalában fogadta június 27-én a Koreai Presbiteriánus Egyház hivatalos küldöttségét, Chang Bae Byun főtitkárt, Jaeshik Shin teológiai professzort és Sangdo Choi-t, a Világmissziós Bizottság elnökét. Az ötvenmilliós Dél-Koreában mintegy húsz millióan vallják magukat kereszténynek, a református-presbiteriánus egyháztagok ...

Olvassa tovább »

Megélt, megosztott szabadság apostola – Visky Ferencről a Szatmári Reformátusok Baráti Körén

A szabadságolások árnyékában is értékes témával foglalkozott a Szatmári Reformátusok Baráti Köre, mely harmadjára szervezte meg építő alkalomsorozatát. Szerdán délután Kereskényi Sándor irodalomtörténész vezette be az alkalmat egy portréval, mely Visky Ferencről szólt: Megélt, megosztott szabadság apostola címmel. Visky 1918-ban ...

Olvassa tovább »

Gyermekké lenni – Gyermek-bibliahét Apában

Rögtön az iskolai év befejezése után gyermek bibliahetet tartottunk az apai református gyülekezet Bethesda házában.         “Isten éltessen” volt a címe az egész heti tevékenységnek, amely a reformáció 500. évfordulóját köszöntötte. Hihetetlen, hogy milyen közel lehetett hozni a gyermekekhez ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 28.

„Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a nagytanács előtt: Atyámfiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, és a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak” (ApCsel 23,6) Napi Ige: ApCsel ...

Olvassa tovább »

Halmi asszonyok Debrecenben

A halmi nőszövetség egy olyan közösség, amelyik szereti az őt körülvevő világot megismerni és felfedezni. Ez a vágy, érett elhatározássá és akarattá, majd pedig tetté, amikor úgy döntöttek, hogy 2017. június 24-én ellátogatnak a „kálvinista Rómába” Debrecenbe. A reformáció 500. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 27.

“Eddig a szóig hallgatták őt, de akkor kiabálni kezdtek: Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem érdemli meg, hogy éljen.”   (Ap. Csel 22,22) Pál megtapasztalja, hogy milyen másképpen gondolkodni, milyen másképpen élni, amit saját népe és nemzete nem ...

Olvassa tovább »

„Krisztus beszéde lakjék bennetek!” – képzést záró ünnepi istentisztelet Láncosban

Presbiteri és diakóniai munkatárs képzés ünnepi záró istentiszteletére várták az érintett lelkipásztorokat, főgondnokokat, gondnokokat, presbitereket és diakóniai munkatársakat a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének vezetői a Szatmárnémeti Láncos templomban. Vasárnap délelőtt 10 órától mindenekelőtt keresztelésre került sor, a szülőkkel, keresztszülőkkel ...

Olvassa tovább »

Debrecenben járt nőszövetségünk

Cívisvárosban töltötte az elmúlt szombatot a Szatmári Református Egyházmegye néhány tagja. Részt vettek a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség XXIV. Konferenciáján és a Nagytemplomban a reformátusság 450. évfordulója alkalmából megszervezett istentiszteleten. Előbbin köszöntőt mondott Bogya Kis Mária egyházkerületi nőszövetségi elnökünk, s ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 26.

„Vallatói akkor azonnal félrehúzódtak mellőle. Sőt az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római az, akit megkötöztetett.” (ApCsel 22,29) Pál apostol első ránézésre dicsekszik, bölcsködik azzal, hogy ő római állampolgár, de egy célja van: küldetésének betöltése. Neki a császár elé ...

Olvassa tovább »

„Én élek, ti is élni fogtok.” – Ravatalozó szentelése Magyargéresen

Az alig félezer lelket számláló Magyargéresi Református Egyházközség ravatalozót különített el, azaz szentelt Isten Igéje vigasztalására. A munka oroszlánrészét a kápolna elkészítésében a gyülekezeti tagok végezték.  Vasárnap délután 14 órától Tolnay István a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hirdette Isten szavát ...

Olvassa tovább »

Elfogadták a Második Helvét Hitvallás új magyar fordítását – Ünnepi Zsinat Debrecenben

A Második Helvét Hitvallás elfogadásának és egyháza megalakulásának 450., valamint a reformáció 500. évfordulóját ünnepelte az a református sereg, amely részt vett a rendkívüli zsinaton és az úrvacsorai közösségben, a kálvinista Rómában, Debrecenben. A Magyar Református Egyház ünnepi zsinatán, 2017. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 24.

„Rólad pedig azt hallottuk… Tedd hát azt, amit mondunk neked!” (21.23) Kedves testvéreim! Manapság olyan világban élünk, amelyben az információ átadása szinte már már megállíthatatlan. Hiszen ott van a televízió, a rádió, de ott van az internet, közösségi oldalak, ahonnan ...

Olvassa tovább »