Velünk az Isten – 2020. április 6.

“Dermesztő félelem lesz úrrá az embereken annak várása miatt, amik e földre következnek, mert az egek erősségei megrendülnek.” (Lk 21,26) Egy 13. században épült templom kapujára Japánban ez van felírva: „Ide azok lépjenek be, akiket az élet és halál kérdései ...

Olvassa tovább »

Jób (1.)

“Élt Úc földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő volt, és kerülte a rosszat. Hét fia és három leánya született. Hétezer juh, háromezer teve és ötszáz iga ökör és ötszáz szamár volt a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 5.

 „Azt mondta: Egy nemes ember messze földre indult, hogy királyságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Előszólította azért tíz szolgáját, adott nekik tíz minát, és azt mondta: Kereskedjetek vele, amíg megjövök! Alattvalói pedig gyűlölték őt. Követséget küldtek utána, és ezt ...

Olvassa tovább »

Óh, Uram, segíts meg!

Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (Mt.21,1-11) máig érvényes kérdésekre hívja fel a figyelmünket. Ha az evangéliumok híradását hűségesen követjük, akkor vesszük észre, hogy ezek a részletek mennyire időszerűek, és mennyire óvnak bennünket attól, hogy ne csak a történetet jegyezzük meg, hanem a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 4.

„Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket!” (Lk 21,8) Jézus a nagy megpróbáltatások idejéről, szól ...

Olvassa tovább »

Harminc éve Mikolában, a világ közepén

Egyházmegyénkben minden gyülekezetben másképpen tervezték a ránk következő vasárnapot, virágvasárnapot: népes gyülekezettel, ünnepi virágos diszben, de Isten másképpen akarta. Mikolában is üres lesz a templom pedig ez alkalommal nemcsak emberekkel, hanem emlékekkel is megtelt volna: harminc évvel ezelőtt, április elején ...

Olvassa tovább »

Közösség Lélekben

„Ha van vígasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok…” (Fil. 2,1-2) Pál apostol nem elégszik meg azzal, hogy Krisztus földi teste, azaz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 1.

“Odament hozzá néhány szadduceus is, akik tagadják, hogy van feltámadás, és megkérdezték tőle:…  És többé semmit sem mertek kérdezni tőle.” (Lk. 20,27.40) Olvasandó: Lk.20,27-40        A Bibliaolvasó Kalauz mára kijelölt tanításaként egy húsvét közeli eseményt beszél el Lukács evangélista, amit ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 31.

„Ezután szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tettették magukat, hogy Jézust egy kérdéssel tőrbe csalják, és átadhassák a hatóságnak és a helytartói hatalomnak. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 29.

„…ő a népet tanítá a templomban, és az evangéliumot hirdeté…” (Lk 20, 1a)         Jézus a jeruzsálemi templomban van, ahol tanít és örömhírt mond a népnek. Nekünk mindig szükségünk van a tanulásra. Pedig sokan gondolják azt, hogy elvégeztem az iskolát, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 28.

„Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 27.

“És mikor közeledett, (Jézus) látván a várost, sírt azon.” (Lk 19,41) Jézus közeledett Jeruzsálem felé és siratta. Siratta, mert a város nem ismerte fel a lehetőséget, nem ismerte fel Isten fiát és nem tért meg. Annak idején Ninivébe csak Jónást küldi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 26.

“Az Úrnak szüksége van reá.” (Lukács 19,34) Ezekben a napokban, a krizís halállal fenyegető rohamos terjedésének idejében megsokasodtak az imádságok, az óvatossaág mellett az Isten segítségül hívása előtérbe került. A bajban, a megpróbáltatás idején szüksége van az embernek Istenre, elég ...

Olvassa tovább »