Velünk az Isten – 2018. július 27.

„Megverte azért Józsué az egész földet; a hegységet és a déli vidéket, a síkságot és a lejtőket és mindazoknak királyait, menekülni valót sem hagyott; és megölt minden élőt, amint megparancsolta az Úr, az Izráelnek Istene. Megveré pedig őket Józsué Kádes Barneától ...

Olvassa tovább »

Koncertek és dicsőítők a táborban

A táborban, mint ahogy azt a fiatalok megszokhatták, különböző együttesek is fel fognak lépni. Egész héten a Bízz Band vezeti majd a dicsőítést. A Szegletkő csütörtök este érkezik, a záró estén pedig Csengersimából érkezik az Ifjú hírnök. A világi zenekarok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 24.

“Azután ezt mondta az Úr Józsuénak: Ne félj, és ne rettegj! Vedd magad mellé az egész hadinépet, azután indulj és vonulj Aj városa ellen! Meglásd, kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét. Úgy bánj Aj városával és királyával, ahogyan ...

Olvassa tovább »

Boldog gyermekarcok Szamosdobon

Vakációs gyermek-bibliahetet tartottak Szamosdobon az elmúlt héten, 2018. július 17-21. között. A bibliahét alkalmain gyönyörű énekek, bibliai példák, tanítások, aranymondások, közösségi és ügyességi játékok által épültünk lelkiekben, és dicsértük Istent. Öröm volt átélni, a sok gyermekarc boldogságát, és lelkük gazdagodását. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 23.

“És kivitték azokat a sátor közepéről, elvitték Józsuéhoz és Izráel minden fiához, és lerakták az ÚR színe előtt.” (Józs 7,23) Igen, még a nyári időszakban is a bűn kérdését állítja az Úr elénk a napi Igében. És nem azért, hogy ...

Olvassa tovább »

Megsegített az Úr – Hazatérés napja Kakszentmártonban

Tárt karokkal várta hazatérőit Kakszentmárton református gyülekezete. A lelkes közösség szeretettel készült az alkalomra, melyre viszonylag sokan elérkeztek. Vasárnap délután 13 órakor Kürti Tamás házigazda lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet, majd a verses-énekes műsor első része következett. Rácz Ervin Szatmárnémeti-szigetlankai lelkipásztor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 22.

“Jerikó pedig úgy be volt zárva Izráel fiai miatt, hogy senki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. Az ÚR azt mondta Józsuénak: Lásd! Kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg harcosaival együtt.”   (Józsué 6, 1-2)           A Jordánon történő ...

Olvassa tovább »

Fontos tudnivalók a SZIKE-táborról

Jövő vasárnap kezdődik a nagytarnai SZIKE-tábor.  Néhány fontos tudnivalót foglaltunk össze a táborral kapcsolatosan. Ez egy vallásos tábor, melynek elsődleges célja az ifjak hitének megtalálása és építése. Éppen ezért a programok közül fellelhetőek ugyan a világi elemek, de nagy hangsúlyt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 21.

„Abban az időben mondta az Úr Józsuénak: Készíts kőkéseket, és metéld körül újból Izráel fiait!” (Józsué 5,2)      Az Úr szava szól a mindenidőkben így szólt ott akkor Józsuénak. Abban az időben történet mindez, amikor az Úr ígéretét betartotta a ...

Olvassa tovább »

Előadók és igehirdetők a SZIKE-táborban

Jövő hét vasárnapján kezdődik a sokak által várt SZIKE-tábor, Nagytarnán. Igazán gazdag program vár a fiatalokra. Az alábbiakban az előadókat, az igehirdetőket és a figyelem központjába kerülő bibliai szereplőket ismertetjük. Az előadók az agressziót a lélektan és történelem szempontjából is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 20.

„Azt a tizenkét követ is, amelyet a Jordánból hoztak, Gilgálban állíttatta föl Józsué, és azt mondta Izráel fiainak: Ha fiaitok azt kérdezik majd atyáiktól, mire valók ezek a kövek, adjátok tudtára fiaitoknak: szárazon kelt át Izráel itt, a Jordánon.” (Józs. ...

Olvassa tovább »