Jótékonysági céllal mutatják be a Láncos templomban a Mária Evangéliumát

Forrás: szatmar.ro Szatmárnémetibe érkezett pénteken délelőtt Petneházy Attila magyar–magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos, s arról az örömteli hírről számolt be a helyi sajtó képviselőinek, hogy virágvasárnap városunkba érkezik a Mária Evangéliuma című rockopera oratorikus változata. A sajtóeseményre a város ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 13.

„A szolgák és a templomőrök ott álltak, s mivel hűvös volt, tüzet raktak, és melegedtek. Velük együtt ott állt Péter is, és melegedett.” (János 18,18) A mai igeszakaszunk Jézus szenvedés történetéhez tartozik, ahol látjuk, Jézus útja elindul, és lesz ez ...

Olvassa tovább »

Jótékonysági, virágvasárnapi SZIKE

Virágvasárnap délután 17 órától jótékonysági SZIKE-istentiszteletre várnak mindenkit szeretettel a szigetlankai református templomba.  „Én nyilvánosan szóltam a világhoz.” – mondja Jézus az alkalom mottójaként választott igeszakaszban, amely alapján Rácz Ervin házigazda lelkipásztor fog prédikálni. A Szegletkő nevű együttes egyre több ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 12.

“Simon Péter pedig, akinek szablyája volt, kirántá azt, és megüté a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét. A szolgát pedig Málkusnak hívták. Monda azért Jézus Péternek: Tedd hüvelyébe a te szablyádat; avagy nem kell-é kiinnom a pohárt, a melyet ...

Olvassa tovább »

Állapotfelmérés a Szatmári Református Egyházmegye közgyűlésén

Kicsit a közeledő ünnepre is gondolva, visszatekintve az elmúlt esztendőre hálaadással, megtartotta éves közgyűlését a Szatmári Református Egyházmegye. Mindent összevetve növekedés és fejlődés tapasztalható az egyházmegyében az előző évhez képest.  Pénteken 10 órától a Láncos templomban Kiss József egyházmegyei főjegyző ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 11.

“Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek.” (János 17: 24-a) Nemcsak a gyermekek, de mi felnőttek is szeretjük az ajándékot, a figyelmességet, úgy érezzük, szeretnek és megbecsülnek bennünket. Jézus főpapi imájában a legnagyobb ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Patóházán

Patóházára látogatott a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Tegnap Tolnai János lelkipásztor fogadta a Király Lajos esperes által vezetett csapatot. Szilágyi István Róbert számvevő előre megvizsgálta és rendben találta az egyházközség anyagi ügyeit, Győrbíró Sándor pedig az egyházközségről szóló katekétikai ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 10.

 „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”  (János 17,15) Itt kell élnünk, ebben a világban. Mi itt sírunk és nevetünk, itt rohanunk fejvesztve, mert nem érjük utol a vágyaink, máskor pedig ...

Olvassa tovább »

Esperesi jelentés a 2018-as esztendőről

Csütörtökön délelőtt sok kerül a Szatmári Református Egyházmegye Közgyűlésére. Az alábbiakban letölthetik és olvashatják Király Lajos esperes, valamint a szakelőadók jelentését, az elmúlt évről. Kürti Tamás egyházmegyei levéltáros gondosan megszerkesztette a dokumentumot. Tanulmányozzák az érdekes adatokat! Egyházmegyei-Jelentes-2018.docx Egyházmegyei-Jelentes-2018.pdf

Olvassa tovább »

Ünnepi istentisztelettel zárult a presbiterképzés Koltón

Ünnepi záró alkalommal tartottak adták hálát a presbiteri továbbképzésért szomszéd egyházmegyénkben, Koltón. – tudtuk meg Tarr Csaba Szatmár-láncosi presbitertől. Az ő beszámolóját olvashatják: ,,Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben”. (1 ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 9.

„Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 8.

“Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33) Jézus előre szól a tanítványainak, hogy mi vár rájuk. No, de nem úgy, ahogy mi szoktunk figyelmeztetni, azután meg kárörvendően ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 7.

” …az Atya szeret titeket, mivel szerettetek engem, és elhittétek, hogy Istentől jöttem.” (János 16, 27)           Jézus hamarosan a végére ér a tanítványokhoz intézett búcsúbeszédének. Nemsokára el kell vállnia tőlük és ő tudja, hogy ez mennyire meg fogja viselni ...

Olvassa tovább »