Egy megújult élet lehetősége

Bármilyenek is a körülmények: ma húsvét van és ezen  semmi és senki nem változtat. A házukba zárkózott egykori tanítványok előtt megjelent a bezárt ajtó ellenére a Feltámadott Úr, köszöntve őket: Békesség néktek! Tegye templomoddá ma a házadat és töltse be ...

Olvassa tovább »

Nagyszombat az imádság különleges alkalma!

Nem imádkozunk fölöslegesen “Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” (Fil. 4,6) Olvasom minap teológiai ismereteket sugalló szerző tollából, hogy az imádság fölösleges, ha valóban egy mindent tudó Isten van ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 11.

„és hamarosan kezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint.” (Lk 23, 54b- ...

Olvassa tovább »

A Duna Televízióban közvetítendő húsvétvasárnapi református istentisztelet rendje

Forrás: reformatus.ro 1. Apostoli köszöntés: 2. Gyülekezeti ének (236. dicséret): Krisztus feltámadott… https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/krisztus-feltamadott Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott, Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, Alleluja! Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent nevét, Zengjük ő dícséretét, ...

Olvassa tovább »

Jób (5.)

“Történt egy napon, hogy eljöttek az istenfiak, hogy az ÚR színe elé járuljanak. Eljött velük a Sátán is, hogy az ÚR színe elé járuljon. Az ÚR azt kérdezte a Sátántól: Honnan jössz? A Sátán így felelt az ÚRnak: Körülkerültem és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 10.

“És hátra fordulván az Úr, Péterre tekintett. És megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint néki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter, keservesen síra. És azok a férfiak, akik fogva tarták Jézust, csúfolják, vervén őt. És ...

Olvassa tovább »

Jób (4.)

“Akkor fölkelt Jób, megszaggatta a köntösét, megborotválta a fejét, a földre esett, leborult, és azt mondta: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, és mezítelen térek vissza. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve! Mindezekben nem vétkezett ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 9.

“Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást.” (Lk 23,18) Barabbás a népítéletnek köszönheti életét. Annak ellenére, hogy sok bűn  tapad kezéhez, mégis szabadon bocsátják. Szabad, pedig halált érdemelne a törvény szerint. Vele szemben az Isten Fia, tiszta, ártatlan, bűn nélküli. ...

Olvassa tovább »

DE

„Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt; És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt; de harmadnapon feltámad. És hozzájárulának ...

Olvassa tovább »

Jób (3.)

“Történt egy napon, hogy fiai és leányai elsőszülött bátyjuk házában ettek, és bort ittak. Akkor követ jött Jóbhoz, és ezt mondta: Az ökrök szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. A sébaiak azonban rajtuk ütöttek, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig ...

Olvassa tovább »

Nem mehetsz, nem jöhetsz és nem szólhatsz

Lelkünkben zajló káros folyamatokat nemcsak felismernünk kell, hanem azokat az áldott orvos gondjaira kell bíznunk. Különösen felerősödött megpróbáló állapotunkban az általunk leküzdhetetlen akadályok ellenhatása. Kemény frusztrácóban, azaz tehetetetlen zaklatottságban sodródunk, azzal az érzéssel, hogy legszebb emberépítő álmunkban is vereséget szenvedünk. ...

Olvassa tovább »

Jób (2.)

“Történt egy napon, hogy eljöttek az istenfiak, hogy az ÚR színe elé járuljanak, és megjelent a Sátán is közöttük. Az ÚR azt kérdezte a Sátántól: Honnan jössz? A Sátán így felelt az ÚRnak: Körülkerültem és át- meg átjártam a földet. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 7.

“Mondott nekik egy példázatot is: Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind! Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az ...

Olvassa tovább »