Velünk az Isten – 2020. április 19.

„Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idegenek, s reménységetek sem volt, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 18.

,,Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék.” (Ef 2, 8-9) Életünk áldásteli időszakaiban teljes örömmel és hálaadással mondjuk: kegyelemből van üdvösségünk. Ilyenkor érezzük is, hogy kegyelmében ...

Olvassa tovább »

Vesztegzári tünetek

Vesztegzárkor felerősödnek az álhírek, az álpróféták, elszaporodnak a bűncselekmények és az oktalan tettek zabolátlanul. Vannak, akik elismerik tehetetlenségüket és mélyen hallgatnak, mások hangosan okoskodnak olyan ügyben is, amelyet néhány órával azelőtt másként tudtak és híreszteltek. Vannak túltájékozottak és pletykára éhesek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 17.

„Nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben.” (Ef 1,16) Az imádság sokszor kívánságlistává silányul. Odaborulunk a Teremtő élé, vagy inkább csak oda állunk és kezdődik…  Az ember vége-hossza nélkül sorolja, hogy mire van neki szüksége. ...

Olvassa tovább »

A tettleges szeretet fénye Szigetlankán

Az igazi fényt Isten a szívünkben gyújtja meg. Ez pedig úgy nyilvánul meg, ha a szeretetet gyakoroljuk. A Segíts te is! Ajuta si tu! Egyesület és a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség ez év eleje óta számos közös akciót hajtott már végre. ...

Olvassa tovább »

Meglátod Isten dicsőségét

A címbeli kijelentés (Jn.11,40) Lázár sírjánál hangzott el Krisztus Jézus ajkáról. A halál már négy nappal azelőtt beállt. Előbb hosszabb betegség utalt a végzetes eseményre. A család vesztesége elkerülhetetlenné lett, a testvérek hármas egysége megbomlott. Betánia közössége megfogyatkozott, és Jézus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 16.

“…legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban” (Ef 1,12). Mi végre rendelt bennünket az Isten? Egy nagyon jól meghatározott céllal: eszköz lehetünk az ő kezében. A hangszer csak a hozzáértő kezében adja ki magából a megfelelő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 15.

„Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.  Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe;  És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. ...

Olvassa tovább »

Örvendjetek, vigadjatok, az Úr feltámadott! – Húsvét Szamos-negyeden

Akárcsak más gyülekezetben, úgy Szamos-negyeden is online-istentiszteletekkel igyekeztek oltani a hívek Ige utáni vágyát. A Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközség Facebook oldalán istentiszteletet közvetítettek, az ifjak pedig meglepetéssel álltak elő. Az ünnepi istentiszteleten Bogya Kis Mária hirdetett Igét, Bogya Kis Ferenc ágendázott. ...

Olvassa tovább »

Húsvét az IGEszigeten

A templomok ugyan nem voltak nyitva húsvét ünnepén, ellenben kinyíltak az otthonok az Ige és imaélet számára. Talán így foglalható össze a húsvét ünnepe minden gyülekezetben, igy a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközségben is. Még március közepén elkezdődött egy naponkénti sorozat a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 14.

„Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg ...

Olvassa tovább »

Változás lehetőség

Keresztyén Testvéreim! „Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt.” (Mt 28,6), – adják hírül az angyalok a VÁLTOZÁS tényét a csodálkozó asszonyoknak. A húsvét ugyanis a változások ünnepe: a halottból élő, a hitetlenekből hívők, ...

Olvassa tovább »

Életen túl, halálon innen – Húsvéti pásztorlevél

Nagyszombaton olvassuk: „…pihentek a parancsolat szerint” (Lk 23,56). Krisztus Jézus temetése után ennyit tudunk erről a titokzatos napról. A tanítványok elhúzódtak nemcsak a világ elől, hanem egymástól is. Az asszonyok illatszereket és aromás keneteket igyekeztek készíteni. A bűnbánati istentisztelet után ...

Olvassa tovább »