Velünk az Isten – 2019. október 17.

“Imé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat.” (Malakiás 3:1). A követ mindig a megbízó parancsát, tanácsát teljesíti, ugyanakkor képvisel egy vagy több álláspontot. Az országgyűlésben olyanok kellene hogy üljenek, akik megbízóik ( a nép) érdekeit képviselik, ...

Olvassa tovább »

„Énekeljetek és élni fogtok!”

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor kórusának alapító karnagya, Higyed Gyöngyi jelmondatát tapasztalhatta meg a kórus az elmúlt hétvégi bánsági szórványban végzett szolgálataikor. A – Vigyétek el a dalt a szívekbe – BGA által támogatott szórványmissziós projekt két fő állomása a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 15.

“Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelte nevemet.” (Mal. 2,5) A hűtlenné vált nép ellen Isten mindig kemény ítéletet mondott. A Teremtő Úr a népével kötött szövetségre hivatkozik újból, ...

Olvassa tovább »

Diákdombi megemlékezés Batizon

A Református Gimnázium 10. osztályos tanulói iskolájuk hagyományához híven az idén október 13 – án is kivonultak a batizi temetőbe, hogy leróják kegyeletüket a kuruc – labanc szabadságharcban elesett bátor diáktársaik emlékművénél. – tudtuk meg Varga Szilárd Csaba iskolalkésztől. Az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 14.

“Hogyha vakot hoztok áldozatul: nem bűn-e az? Vagy ha sántát hoztok és betegest: nem bűn-e az? De vidd csak azt a fejedelmednek: vajon kedvesen fogad-e, vagy rád tekint-e? – ezt mondja a Seregek Ura.” (Mal 1,8) Malakiás próféta idejében a ...

Olvassa tovább »

Közösségépítő Patóházai Magyar Nap

Közel kétszáz résztvevővel tartották meg az első ízben megrendezett Patóházai Napokat. Tolnai János lelkipásztor kezdeményezésére programgazdag, mozgalmas és érdekes alkalmon vannak túl a patóháziak és vendégeik. Istentisztelet, előadás, bográcsfőzés, íjászat, néptánc és jótékonysági bál tarkította az alkalmat, melyet a Communitas ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 13.

“Jövendölés. Az ÚR szava Izráel ellen, Malakiás által. Szeretlek benneteket – ezt mondja az ÚR -, de ti azt kérditek: Miből látható, hogy szeretsz minket?” (Malakiás 1, 1-2a) Olyan döbbenetesen hangzik az, amit ebben az igében olvasunk: “Az Úr szava ...

Olvassa tovább »

Bibliaismereti vetélkedő (hamarosan!)

Nagytiszteletű Egyházmegyei Ifjúsági Előadók! Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérek! Igen tisztelt Vallástanárok és Vallástanárnők! Az idén tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre az Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő! Hasonlóan az elmúlt évekhez, az idén is két szakaszban történik a megmérettetés. Minden egyházmegye szervezze meg a megyei ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás Bartos Erzsébet szeretteinek

A feltámadott Jézus Krisztusban és a feltámadásban való hittel, meggyőződéssel őszinte részvétünket fejezzük Bartos Erzsébet családjának, szeretteinek, 42. évesen elhunyt testvérünk miatt érzett fájdalmukban. “Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 12.

„Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége.” (Préd 12,13) A prédikátor könyvének az utolsó fejezetéhez érkeztünk el, ahol egy fontos dolog hangzik el: „a dolgoknak summája” Mit is jelent ez? ...

Olvassa tovább »

Lesz egy nap – a vallásos közösség megtartó szerepéről a Lankadatlanulon

A közösség fontosságáról és megtartó erejéről is szó esett az első őszi Lankadatlanulon, a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaóráján. Dr. Frigy Szabolcs szociológus, egyetemi oktató a vallás helyéről és szerepéről beszélt a fogyasztói társadalomban. A Lanka duó pedig vigasztalt. Csütörtökön ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 11.

“Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!” (Préd.12,1) Örvendezz örülj, mindenkor, akár fiatal vagy ...

Olvassa tovább »

Megemlékeztek a refisek október 6-ról

A https://www.reformatusgimnazium.ro oldal beszámolóját közöljük: Győzelemhez nem kellenek embertengerek, csak Istenben bízó erős jellemek! Ezzel a gondolattal nyitotta meg Varga Szilárd Csaba, a Református Gimnázium iskolalelkésze a minden évben megrendezésre kerülő október 6-i megemlékezést, mellyel a mindenkori 7. osztály az ...

Olvassa tovább »