„Lehajolt az ég a földhöz”

Forrás: Erdon Szatmár megye — December 24–én a Szatmár Megyei Büntetés–végrehajtási Intézet munkatársai Jézus Krisztus születése ünnepe alkalmából ökumenikus ünnepélyt szerveztek. A rendezvényen olyan felekezet képviselői voltak jelen, akik vallás–erkölcsi munkát folytatnak az Mileniului utcai intézmény falain belül. December 24–én a Szatmár MegyeiBüntetés–végrehajtási Intézet munkatársai Jézus Krisztus születése ünnepe alkalmából ökumenikus ünnepélyt szerveztek. A rendezvényen […]

Bővebben

Pásztorjáték Batizon

Forrás: Erdon Szatmár megye – Idén már hetedik alkalommal mutatott be karácsonyi pásztorjátékot a Batizi Református Egyházközség fiatalsága az ünnep szent estéjén. Az idei pásztorjátékuk címe „Szülte a szűz szent Fiát” volt. A betlehemes műsor hét részből állt, amelyet 22 lelkes fiatal adott elő. „Sikerült hagyományt teremtenünk ezzel a kezdeményezésünkkel. Terveink szerint, ezentúl is minden […]

Bővebben

2010. december 27.

„Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.” (Zsid 12, 12-13) Lassan elmúlik a karácsony. Az ünnepek célja az, hogy egy kicsit kipihenjük magunkat, a fáradalmakat, de leginkább akkor van értelme ünnepelni, ha erőt is kapunk tőle és a lelkünket […]

Bővebben

Karácsonyi szeretethimnusz

Forrás: Harangszó Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, […]

Bővebben

2010. december 26.

Olvasandó: Zsid. 12, 1-11 „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta […]

Bővebben

Királyhágómellék adománya az iszapkárosultak javára

Vendéglátóik körében a királyhágómelléki küldöttség. Az eddig beérkezett adományokat az iszapkárosultak javára épülő új házak berendezésének finanszírozására fordítják Balról jobbra: Csűry István püspök, Steinbach József püspök, Köntös László főjegyző és Dr. Huszár Pál főgondnok A Királyhágómelléki Református Egyházkerület küldöttsége – Csűry István püspök, Forró László főjegyző, Salánki Lóránt előadótanácsos – december 22-én, Pápán átadta a […]

Bővebben

2010. december 25.

Zsid. 11, 23-40 „Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.” (24-26. versek) Az adventi készülődés véget ért, itt a Karácsony. Mire jutottál a várakozás, készülődés ideje […]

Bővebben