Kezdőlap / imahét 2014 / Örömteli ökumené Erdődön

Örömteli ökumené Erdődön

Istentől megáldott alkalmakon vannak túl az erdődiek, ugyanis az elmúlt napokban, immáron ötödjére, ökumenikus imahétre került sor a református templomban. A vendéglelkészek üzenete, a felnőttek, ifjak és gyerekek szolgálata, de legfőképpen Isten jelenléte otthonos, örömteli pillanatokat hozott az Isten házába.

Vasárnap Harsányi László római katolikus esperes, erdődi plébános nyitotta meg szolgálatával az alkalomsorozatot. Konkrét, kertelés nélküli üzenetével bontotta az emberek közötti válaszfalakat és rávilágított Krisztusra, aki összeköt keresztényt a keresztyénnel. Cucuiat Attila római katolikus kántor szeretettel végezte egész imahéten a kántori szolgálatot, énekkarával együtt pedig a nyitó és a szombati alkalmon is szolgált.

Hétfőn Széles Csongor Debrecen-nagytemplomi ifjúsági lelkész prédikált a híveknek. Őt is sokan várták, mert a környékről származik és nagybátyja az erdődi gyülekezet volt főgondnoka. Szívhez szóló igehirdetése, valamint gitáros istendicsőítése felegyenesítette a terhektől meghajlott lelkeket. Kedden Dobai Zoltán ákosi református lelkész hozta Isten igéjét a kegyelemről, mely mindenkinek adatik, függetlenül felekezettől, nemzetiségtől, hovatartozástól. Szerdán Torzsa Tamás nagycserkeszi evangélikus-lutheránus lelkész, mondhatni történelmi prédikációját hallhatták az egybegyűltek. Nagyon rég nem szolgált ilyen felekezetű lelkész abban a városban, ahol Kárpát-medence első zsinatán 1545-ben inkább a lutheránus szellemiség uralkodott. Igehirdetése után gitáros éneklésével tanított: nekem többet ér Jézus! Csütörtökön Elek Arnold Zoltán Szatmárnémeti-németi segédlelkész bátorított és biztatott a jól ismert ézsaiási próféciával: Ne félj, mert megváltottalak. Pénteken Nagy Sándor lelei lelkipásztor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hívta fel a figyelmet Isten összefogó szeretetére, melyre alapozhatunk, és amely megszüntet mindenféle versengést. Szombaton Nagy Tibor érszentkirályi és királydaróci lelkész zárta a vendéglelkészek sorát és mozdított ki a wellness-keresztyénségből a szolgáló hitéletbe.

Vasárnap délelőtt: Rácz Ervin erdődi református lelkész, szervező hirdette az evangéliumot és rávilágított arra, hogy voltaképpen örömhír hangzik minden istentiszteleten, amit életünknek, az élet istentiszteletének is tükröznie kell. A református gyülekezet énekkarának lelkes szolgálata, a gyerekek egész héten viruló öröme, az ifjak imavezetése, az elgondolkodtató videók, a családias hangulat és az erdődi egyetemes egyetértés egységessé kovácsolta a közösséget, ökumenikus örömmé.

Szóljon hozzá