Kezdőlap / imahét 2016 / r mh r neke egys gben – Batizon j rt a Refi-karav n
[*~ alt *]

r mh r neke egys gben – Batizon j rt a Refi-karav n

A Batizi Reform tus Egyh zk zs g ezen a h ten tarja kumenikus imahet t. A Szatm rn meti Reform tus Gimn zium k ld tts ge h tf n l togatta meg a gy lekezetet, nekkel, zen vel s verssel dics rve az Istent. Nagy R bert magyarcsaholyi lelkip sztor, a Nagyk rolyi Reform tus Egyh zmegye ifj s gi referense hirdette Isten Ig j t.

Nagy R bert a 133. zsolt r szavaival hirdette az r mh rt: ” me, mily j s mily gy ny r s ges, amikor a testv rek egys gben egy tt laknak! Olyan, mint a dr ga olaj a fejen, amely al folyik a szak llon, ron szak ll n, s lefolyik k nt se perem re; olyan, mint a Herm n harmatja, amely lesz ll a Sion hegy re. Csak oda k ld ld st az Asr s letet r kre!” Tudunk-e hirdetni r m t minden k r lm ny k z tt? Isten a k z ss g ld s val tud r m t adni. nem hagy minket egyed l, vel nk van, mert fontosak vagyunk sz m ra. Az egys gben van er s megold s, ahol ezt meg lik, oda Isten ld st k ld.

Kir ly Lajos h zigazda lelk sz k sz nt tte az egybegy lteket, majd t is adta a sz t a Higyed Gy ngyi, M ty s Erika tan rn k, P ti Edu rd tan r s Ilonczai Zsombor iskolalelk sz ltal vezetett csapatnak. Vid m s rt kes nekek, m ly zenettel b r versek hangz dtak el. Imm r m sodik llom s hoz rkezett ugyanis a Reform tus Gimn zium di kjainak imaheti zar ndok tja. Az Emberi Er forr sok Miniszt riuma a Reform ci Eml kbizotts gon kereszt l 2 milli forinttal t mogatja a Szatm rn meti Reform tus Gimn ziumnak ezt a programj t. Batizi Andr s reform tor ld sos tev kenys g re eml kezve jutottak el a di kok Batizra.

P ti Edu rd t rt nelemtan r fel is eleven tette a reform tor s nekszerz let t. Batizi m r 1530-ban egyh zi nekeket k sz tett Kass n. sszesen t z olyan neket ismer nk t le, ami a kereszty n ember eg sz let t tfogja a sz let st l a hal lig, a szomor pillanatokt l az r mig. T z templomi neke k z tt van k ny rg s, egyh zi nnepre szerzett dics ret s h laad s, zsolt rparafr zis, h zass gi int s, a hal lr l val megeml kez s. nekeinek j r sz t k z pkori latin egyh zi nekek dallam ra rta, s sokat tvett s tov bb r k tett ezek nyelv b l s st lus b l is, b r gondolatai m r a protest ns tanokat hirdett k. A zsolt rok er teljes hat sa a reform ci nek-k lt szet ben Batizi verseivel kezd d tt. – mondta P ti.

A Szatm rn meti Reform tus Gimn zium di kjai fel is eleven tett k Batizi egyik nek t: “J vel, Szentl lek Asristen, Lelk nknek vigass ga, Sz v nknek b tors ga, Adjad minden h veidnek te szent aj nd kodat! J vel, vigasztal Szentl lek Isten!” V gezet l M sz ros Amanda citerak s ret vel nekelhett k el a h vek a 42, zsolt rt, az istentisztelet ut n pedig, a templom el tt a di kok koszor t helyeztek Batizi Andr s szobra el .

A batiziak imahete kedden 18 r t l Bogya-Kis M ria Szatm r-Szamos-negyedi lelk szn szolg lat val folyat dik, majd M di Attila krasznamih lyfalvi, Kiss Szabolcs apai, Fekete Csaba ippi lelk sz rkezik a gy lekezetbe. G ti Tibor Szatm rn meti-n meti seg dlelk sz szolg lat val z rul a vend glelk szek sora.

A Refi-karav n sem ll meg a m sodik llom sn l, legk zelebb szerd n v ri gy lekezet t, majd j v h ten, szombaton pedig Erd d t l togatj k meg, mint fontos reform ci i zsinati helysz neket. Isten ld sa legyen szolg latukon!

Szóljon hozzá