Kezdőlap / Nőszövetség / N sz vets gi konferencia volt Kraszn n

N sz vets gi konferencia volt Kraszn n

J lius 18- n, szombaton ker lt sor Szil gykraszn n a 16-ik Egyh zker leti N sz vets gi Konferencia megtart s ra. Minden vben z szl s d szfelvonul s a nyit nya tal lkoz nknak. A kezd istentisztelet pr dik tora D nes Istv n Luk cs gener lis direktor volt.

K sz nt sek sorozata k vetkezett: Bogya Kis M ria KREK N sz vets g nek eln ke k sz nt tte a konferencia t bb, mint 1800 r sztvev j t s a vend geket, hat ron innen s t l, majd ismertette a tal lkoz programj t, k sz ntve az el ad kat. t k vette Sz nyi Levente, a szil gysomly i egyh zmegye esperese, Kov cs Istv n s Bogd n Szabolcs helyb li lelkip sztorok s Vincz n P lfy Judit egyh zker leti misszi i el ad k sz nt se. A konferencia el ad sai:P.T thn Szak cs Zita lelkip sztor, a Magyarorsz gi Orsz gos N sz vets g eln ke: Szeresd az Urat! Dr. B res Kl ra, a B res Gy gyszert r kommunik ci s igazgat ja, a B res Alap tv ny eln ke: Az Asr a te gy gy t d c mmel.

Az el ad sok ut n a K rp t-medence Reform tus Egyh zker leteinek N sz vets gi vezet i tolm csolt k szeretetteljes k sz nt seiket az nnepi gy lekezetnek. A szil gykrasznai gy lekezet asszonyai egyed l v llalt k fel a t lt tt k poszta elk sz t s t, melynek hagyom nyos zei finom eledelnek bizonyultak a tikkaszt h s gben. Az egyh zmegyei n sz vets gek asszonyai adom nyokkal t mogatt k a tal lkoz vend gl t s t. Isten ld s t k v njuk let kre! A nap m sodik fel ben t rt nt az j n sz vets gi z szl k meg ld sa, majd az egyh zmegy k k lt n i s szaval i tettek bizonys got versek elmond s val arr l, mit is jelent szeretni az Urat.

Istentisztelettel s rvacsoraoszt ssal z rult a tal lkoz . Ig t hirdetett Gilicze Andr sn lelkip sztor a magyarorsz gi Szentesr l, az Orsz gos s a Tisz nt li Reform tus Egyh zker let N sz vets g nek titk ra, rvacsorai gendai szolg latot v gzett Fazakas Judit krasznahorv ti lelkip sztor, a szil gysomly i egyh zmegye n sz vets gi eln ke. A tal lkoz nekes el ad ja D nes Erzs bet, az aradi egyh zmegye eln ke volt, a konferenciaf zet nekeit Bogya Kis ron s Annam ria lelk szh zasp r tan tott k. Bogya Kis M ria eln k asszony ld st k rve bocs totta el a n pes asszonysereget, k sz net t kifejezve a vend gfogad knak.

Szil gykraszna csodasz p kazett s templom ban j volt egy tt lenni! A majdnem 2000 asszony fegyelmezetten, z kken mentesen, kit n szervez ssel lebonyol tott sz p tal lkoz ja volt ez a nap. rezt k, val ban, mit jelent szeretni az Istent, s mit jelent az, hogy szeret minket az Asr !

K sz nj k, hogy jra meger s dhett nk ! r l nk, hogy jra egy tt voltunk!

K sz nj k Szil gykraszna, k sz nj k Szil gysomly i Egyh zmegye !

” s mi megismert k s elhitt k az Istennek ir ntunk val szeretet t. Az Isten szeretet, s aki szeretetben marad, az Istenben marad, s az Isten is benne .”/1 Jn.4,16/

Nagy Erika lkp.

n sz vets gi aleln k

Szóljon hozzá