Kezdőlap / interjú / N meti, mint lelki, szellemi s kultur lis k zpont – Besz lget s Sipos Mikl ssal, a Szatm rn meti-N meti Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztor val
[*~ alt *]

N meti, mint lelki, szellemi s kultur lis k zpont – Besz lget s Sipos Mikl ssal, a Szatm rn meti-N meti Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztor val

Sipos Mikl ssal a Pro Ekl zsia d jas Szatm rn meti-N meti Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztor val besz lgett nk az elismer s kapcs n. A nagy gy lekezetek kateg ri j ban nyerte el a d jat az egyh zker lett l v rosunk egyik gy lekezete. Tiszteletbeli esperes r, aki tizenhat vig p sztorolta a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy t, k szs ggel v laszolt is k rd seinkre, bemutatva a gy lekezetet s a szolg latot, amit a gy lekezetben s az egyh zmegy ben v gzett az elm lt harminc t esztend ben.

Hat vtizedet hogyan lehet sszefoglalni, visszatekintve az eddigi let re?

Nagyon r viden s t m ren. Az Asr Isten gy vezette letem tj t, hogy gyermeks gemt l kezdve egy rtelm v tette sz momra, melyik az a p lya, amin nekem el kell indulnom. Nagykolcson feltett k a szok sos k rd st: mi leszel, ha nagy leszel? A v laszom ez volt: sz ke pap. Lelk sz lettem, most m r sz haj pap. Hihetetlennek t nik, de harminc t ve m r, hogy ebben a szolg latban, ebben az arat sban dolgozom. Isten ir ny tja let nket, m g akkor is, ha gy gondoljuk, mi tervezz k azt. 1979-ben v geztem el a teol gi t Kolozsv ron, abban az vben itt Szatm rn metiben kezdtem meg a lelk szi p lyafut somat, s ha az Asr Isten megseg t, akkor itt is fogom befejezni. Hirip, Szamoskrass ut n t z vvel ezel tt vezetett vissza engem ide az Asr Isten. letem egy szakasz n a szolgat rsak s a gy lekezetek j volt b l esperesi tiszts get t lt ttem be h rom egym st k vet ciklusok kereszt l, egy n gy ves s k t hat ves ciklus. Nem volt k nny id szak, hiszen az elej n alakult jj a szatm ri egyh zmegye, de hangs lyozom, a k z s munk nak az eredm nye, gy m lcse az, hogy a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye az egyh zker let egyik legelismertebb, legjobban munk lkod egyh zmegy je lett. Engem j les rz ssel t lt el az is, ha egy-egy lelk szgy l sen k r ln zek, l tom, hogy a fiatal lelk szek vannak t bbs gben, van j v , s j kezekben van egyh zunk sorsa.

H sz ves az jonnan alakul szatm ri egyh zmegye, huszon t ve pedig szabadon szinte gy szolg lunk, ahogy akarunk. n, aki t lte a `89 el tti s ut ni id szakot, mit mond? Mit kezdt nk a szabads ggal? Kihaszn ltuk ezt a szabads got, vagy a szabadoss g m g nagyobb probl ma?

Roppant nagy k s rt s, hogy az ember sszet vessze a szabadoss got a szabads ggal. Minden szabad nekem, de nem minden haszn l. Szabadok vagyunk arra, hogy m g t bbet szolg ljunk. A szabadoss g pedig egyfajta m rce al li kib v st jelent. T ves az a meg llap t s, hogy a pap addig pap, ameddig a templomban van. ha valaki ebben a hivat sba van, templomon k v l is lelk sz kell, hogy legyen. A huszon t vvel ezel tti korszak nyilv n hozott egy csom j lehet s get, amit kor bban nem, vagy roppant nehezen lehetett tartani. Ak r vall s r kra, biblia r kra, nekkarok munk j ra, sz vets gek alakul s ra gondolunk. Ez a szabads g, szabad vagyok arra, hogy maxim lis bedob ssal v gezzem a munk mat. A 90-es ves elej n tapasztalhat pezsg s lassan m l f lben van, visszaz kkent az egyh z a megszokott medr be, de k rd s, hogy azokb l, amit akkor elind tottunk, mit tudunk megtartani? T ny, hogy m r nem akkora az rdekl d s. Ha csak az imaheteket n zz k, akkor zs fol sig teltek meg a templomok. Ma m r ez megszokott, term szetes velej r ja, ami egyh zunk let nek. Nek nk nem szenz ci t kell csin lni, hanem a mindennap szolg latot v gezni.

Ma m r sok minden k z l lehet v lasztani. Telev zi , internet, r di , k l nb z programok. Mi rt v lasszunk egyh zi programot? Vagy mi rt v lasszuk a kereszty n letet? Mi az egyh z sikeress g nek a titka?

Szerintem, az r k rt k. Gondoljunk bele, hogy annak idej n, p ld ul volt egy Dallas nev sorozat. Akkor mindenki azt n zte. Akkor meg llt az let, meg llt a munka. Most m r szinte alig eml keznek r . Nem hordozott az olyan rt ket, ami azt maradand v tette volna. Ugyan gy van ez a mai programokkal, telev zi s m sorokkal, filmekkel, szappanoper kkal. Az egy pillanatnyi figyelemelterel s az let komoly dolgair l. J zus Krisztus azonban tegnap s ma s mind r kk ugyanaz. Egyed l csak az egyh z k pviseli az r k rt ket, de ezt gy kell felragyogtatni, hogy ez hiteles legyen. Ha az egyh z nem z rk zik be, hanem Ig vel kil p a templomb l s thatja a mindennapokat, akkor ez az rt k ragyog, akkor t nyleg f nylik a vil goss gunk az emberek el tt.

Hallottam ilyen megfogalmaz s t is a v rosr sznek, hogy a s t t N meti. Ez a templom hogyan tud ragyogni? Gy lekezete hogyan tud f nyleni?

T z ve szolg lok itt. Az els tapasztalatom is az volt, hogy itt ig ny van az Ig re, ig ny van az egyh z szolg lat ra. Van is, aki r mmel szolg l, csak ezeket az embereket ssze kell fogni. Ezt k vetkezetesen kell csin lni, mert az esetleges munk nak esetleges a gy m lcse is. A s t t N meti kifejez s annak idej n arra vonatkozott, hogy ezen a r szen m g nem volt ki p tve a k zvil g t s. Lelki, szellemi, kultur lis rtelemben azonban minden nagyk p s g n lk l ll thatom n azt, hogy egy ragyog pontja a v rosnak. Sz vb l r l k annak, hogy nem az egyed li. Ezt bizony tja az istentiszteltek, presbiteri-, h zas-, n sz vets gi-, ifj s gi biblia ra l togat sa, s amit ezen t l az egyh zk zs g felv llal, hogy egy kult rk zpontt n je ki mag t. A Hit s gy gy t s sorozat, ami az egyik aprop ja volt annak, ami rt a Pro Ekl zsia d jat megkapta az egyh zk zs g, pontosan erre ir nyul. veken kereszt l egy programot gy v gig vinni, hogy a v ros minden pontj r l j nnek emberek, nem semmi. Az emberek tudj k s sz mon tartj k, hogy minden h nap utols p ntekje Hit s gy gy t s a N metiben. Ez minden d jn l s minden elismer sn l t bbet jelent. Ez ad er t. Nem kev s id t s energi t ig nyel, hogy megszerkessz k a programj t, de munkat rsaimmal, Vass doktorral, Talj n doktorral nem rezz k tehernek a hit, az orvosi s a kultur lis r szt megszervezni gy, hogy aki oda elj n, mindenk ppen valamit kap.

Azt l tom a Hit s gy gy t sban, hogy az emberek az rt mennek oda, mert r luk, rt k, hozz juk sz l.

Az emberek nem elvont filozof l sra v gynak, s ha egy csod latos sz p orvosi konferenci t szervezn nk, az szakembereknek sz lhatna, de ebben az esetben sokan gy rzik, hogy pontosan nekik mondta el az zenetet az orvos, mert neki is olyan betegs gei, nyavaj i vannak. R ad sul nyugodtan felteheti mindenki a maga k rd s t, mert otthon rzi mag t. J l ismerik m r egym st, m g ha a v ros k l nb z pontjair l rkeznek is. Ez m r olyan, mint egy csal d. T bbsz r elhangzott itt: h v orvos k nnyebben gy gy t, h v beteg k nnyebben gy gyul. R lunk van sz , ppen ez rt nem lehet elvonatkoztatni let nket az r kk val Istent l.

Gondolt k volna akkor, amikor hat vvel ezel tt elindul ez a program, hogy ilyen sikeres lesz?

Ha valamihez hozz kezd az ember, az rt kezd hozz , mert sikerre v gyik? Lehet, hogy van ilyen, de nek nk meg sem fordult a fej nkben. Egyszer en valamivel szolg lni akartuk a k z ss get, s az Asr Isten pedig ezt a kezdem nyez st j nak l tta. Tov bbra is v runk mindenkit, ahogy mondani szokt k: vall si, felekezeti, politikai hovatartoz st l f ggetlen l.

Nem kellene m r ki tni annak a gy lekezeti teremnek az oldal t? Mert, h la Istennek, sokszor kicsinek bizonyul a terem.

Ennek a jellege pontosan ez, k zelebb vannak egym shoz az emberek a gy lekezeti teremben. K zvetlenebb, m sk nt ny lnak meg a sz vek.

Ez p nteken van, de N metiben minden nap van valami m s tev kenys g az irodai szolg laton k v l. Pr b ljuk egy kicsit sszefoglalni!

Ami rendszeres az a h tf d lut ni n sz vets gi biblia ra, kedden presbiteri, szerd n a h zas biblia r nk, p nteken pedig az ifj s giak, szombaton pedig a vall s r k. Ezek, amelyek kimondottan gy lekezeti alkalmak. Emellett rengeteg kultur lis program van: k nyvbemutat k, posModern t vlatok el ad sai- Mi vezetj k a Historia Domust az itt zajl esem nyekr l. Bizony vastag k tet van m r ezekb l a besz mol kb l. De h t ezt tudjuk! let ott van, ahol mozg s van.

Mi a jellegzetess ge, n. profilja a Szatm rn metiN meti Reform tus Egyh zk zs gnek?

Mindenk ppen templom hoz ragaszkod gy lekezet. Tal n az rt maradhatott egy sszeforrt, kompakt k z ss g, mert ide nem p ltek t mbh zak. Nem k lt ztek be t megesen j, ismeretlen csal dok. vtizedek ta ugyanazok a csal dok laknak egy-egy utc ban. Mindenki ismer mindenkit. Ilyen szempontb l ez el ny, de ennek az ellenp lusa, hogy egy ki reged gy lekezet. A fiatalok t mbh z-lak sba mentek, itt a kertes h zat az r k s k eladj k, m s nyelvet besz l emberek ker lnek be. De hiszem, hogy ugyanaz a templomos n p fogja lakni a N metit tov bbra is, mint vsz zadok ta.

Mennyi van m g a szolg latb l?

Sz k hat v. Felem s rz s. Ha az ember ezt nem csin lja r mmel, sz vvel, akkor semmi rtelme. Azt meg rzi a gy lekezet, a k z ss g s ez mindenkinek rossz. Ha sz vvel-l lekkel is teszed, azt is tudom sul kell venni, hogy nem ugyanaz az er m, mint ezel tt h sz-harminc vvel. Megkopott eg szs ggel, lassan-csendes fogyatkoz er vel, de j l int zte ezt az Asr Isten, hogy ha meg lem, nyugodt sz vvel adom t a staf tabotot az ut nam k vetkez leter s fiatal szolgat rsnak.

Volt olyan pontja a szolg latnak, amire azt mondta, hogy befejezett, beteljesedett?

Ilyen pillanatot lete sor n mindenki lhetett. Sok minden k zrej tszat. Hatalm ba ker thet benn nket a k s rt s, hogy a munk nk eredm ny t azonnal szeretn nk l tni. Ez nem gy m k dik. Isten odarendelt minket, hogy t rj k az ugart s vess nk. Hogy mikor s hogyan lehet aratni, azt tudjuk mi re b zni! A Zsid khoz irt lev lben azt mondja az Ige: “Isten mifel l nk valami jobbr l gondoskodott.” Ez seg tett t a neh z pillanatokban, s a jelenben is ez hat rozza meg a szolg latomat. Isten azt akarja, hogy valami jobb t rt nj k vel nk s a vil ggal. Mivel nk, porszemekkel Isten valamit el akar v geztetni, hogy val ban jobb legyen az ember.

R.E.

Szóljon hozzá