Kezdőlap / Napi Ige / Napi Ige, 2013. július 31.

Napi Ige, 2013. július 31.

És Jerikóba érkezének: és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván. És a mikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!” 1Mk. 10, 46 – 47

Olvasni: Mk. 10, 46-52

Kolduló emberekkel manapság is gyakran lehet találkozni, főleg a városok forgalmasabb terein vagy utcáin, de az sem ritka, hogy otthonainkban keresnek fel. Arról is tudunk, hogy legtöbbjüknek nincs semmilyen fogyatékossága, csupán koszos ruhában, bánatos arccal, valamilyen betegséget szimulálva megpróbálnak hatást gyakorolni az ember lelkiismeretére. Ezek azok az emberek, akik a könnyebb megélhetés miatt választják ezt az életformát, vagy valamilyen zsarnoki nyomás miatt nincs más lehetőségük. Viszont arról sem feledkezhetünk meg, hogy sokaknak valóban testi fogyatékosságaik, hiányosságaik vannak, ezek pedig csupán az emberek könyörületességében bízhatnak. Egy ilyen ember volt Bartimeus is, akinek a gyógyulásáról szól a mai napi ige. Fogyatékossága miatt semmilyen munkára nem volt alkalmas, nem adatott neki más lehetőség csak a koldulás a város határában. Egy napon meghallja, hogy Jézus ott ment el a közelében és azonnal hangos szóval könyörögni kezd, annyira, hogy sokan már fedni kezdték érte. Bartimeus most nem pénzért vagy élelemért kiáltott, hanem meg akart szabadulni attól, ami nyomorúságának valódi okozója, erre pedig csak Jézus képes.

Mindannyiunknak vannak gondjai, terhei, nehézségei az életben, bár nem egyenlő mértékben. Egyesek a betegségük vagy fogyatékosságuk miatt bánkódnak, mások a nagy szeretetlenség miatt és még számtalan oka van az embernek a szomorúságra, megkeseredésre. Bármilyen teher is legyen az életünkben, ne késlekedjünk kiáltani: „Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!”. Aki saját vére árán szabadított meg minket a kárhozattól, az minden más nyomorúságból megmenekít. Ne féljünk hát kiáltani ahhoz, akinek adatott „minden hatalom mennyen és földön” (Mt. 28,18), még akkor sem ha környezetünk ezt nem nézi jó szemmel és arról próbál meggyőzni, hogy minden könyörgő szó hiábavaló. Bartimeus esetében a kitartó könyörgés eredménye Jézus Krisztus felszabadító munkája és szavai voltak, amely nekünk is szólhat: „Eredj el, a te hited megtartott téged”. Ámen!

Erdei Árva István lkp. Szamoskóród

Szóljon hozzá