Kezdőlap / Napi Ige / Napi Ige, 2013 augusztus 2.

Napi Ige, 2013 augusztus 2.

“Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról és az útra hányják vala. A kik pedig előtte menének, és a kik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!” Mk.11,8-10

Olvasandó Mk.11,1-14

A mai igerész egy jól ismert történetet mond el, hiszen a virágvasárnapi  eseményeket tárja elénk, Jézus Krisztus bevonulását Jeruzsálembe.

Hát persze! Hiszen ma is Virágvasárnap van, minden nap, amikor igaznak tartom az áldott valóságot, hogy Ő a Világ, az életem királya, az életem Megtartója és Megváltója! Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz! Isten Országának, világának Hatalmas Királya, Aki a keresztyénség leveles fügefáján ma is keresi a gyümölcsöket, de Aki újra bevonul ma is a szívedbe, az életedbe, a templomodba, a lakóhelyedre, a világodba, a Bűn felett győzedelmeskedő Királyként, az Örökkévalóság békéjének és szépségének hirdetőjeként, az életet teremtő és megtartó Atya Isten nevében. Akinek országa, olyan, amilyent szem nem látott, fül nem halott, sem emberi szív meg nem gondolt!

Elismerjük-e az Ö királyságát!?

Amerika autópályáján utazva egy reklámplakáton, hatalmas betűkkel ez a kérdés van felfestve: Kicsoda Jézus? Hol van az Ő országa? Én megmondom neked, hívj fel xy telefonszámon, mert Jézus a király!

A mega-világban,  a minden lehetőségek és szabadság országában, ahol az emberek hétvégeken boldogan kirándulnak, szórakoznak es vásárolnak néhány kérdés állandóan foglalkoztatott engem: Eljutottunk oda, hogy reklámozni kell Jézust? Vagy jó az, hogy ott szerepelhet a reklámok, felhívások, cégek, sztárok között az útszélen?

Kicsoda Jézus? A ma elő, 21. századi, modern, rohanó, mindent átlátó es irányítani tudó ember számára: KICSODA JÉZUS?

Egy illúzióra, egy Virágvasárnapra, párnapos ünnepre van szüksége a mai keresztyennek, hogy egy kicsit megerősödjön!?

Kicsoda Jézus? Magamtól is megkérdezem: kicsoda nekem Jézus? Az, akinek  a tanítványa, a szolgája vagyok, aki virágvasárnapi királyságával számomra egy végtelen, mindennel szebb országot hirdetett, Aki a legcsodálatosabb országot adta, ahol biztosan teljes békességben és szeretetben élhet minden nemzet és ember.

Ő valóban áldott! Áldott, aki ma is jön az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban! Ámen.

Nagy Erika, Sárközújlak

 

Szóljon hozzá