Kezdőlap / Napi Ige / Napi Ige, 2012.június 7.

Napi Ige, 2012.június 7.

“A mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének az Izráel fiai, és úgy oszták fel a földet.” Józs.14,5

A 14. fejezet még mindig az Izrael fiainak az örökségéről szól. Azonban a ki emelt igében a választott nép engedelmességéről olvashatunk: amint Mózes megparancsolta nekik, úgy osztották el egymás között a földet. Vagyis nem volt közöttük vita, nézeteltérés. És úgy gondolom, hogy ez azért volt lehetséges, mert a nép megtapasztalhatta Istennek gondviselését, láthatta, hogy bármilyen törvényt is hozott az Úr reájuk nézve, azt nem azért tette, hogy gátolja a szabadságukat, hanem azért cselekedett úgy, hogy közelebb kerüljenek hozzá, megismerjék Őt. Ismerve Isten elvárásait, és akaratát, elfogadták az örökségüket. Azonban, ha ezt a mai Igét egy másik oldalról is megvizsgáljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy ez az engedelmesség nem volt mindig jellemző rájuk. Mert láthatjuk az életükből, hogy épp az engedetlenségükből kifolyólag, hányszor hirdetett Isten felettük ítéletet. Nem mindig Isten akarata szerint cselekedtek.

Magunkra nézve pedig tegyük fel ezt a kérdését: Én, aki magamról azt mondom, hogy Isten gyermeke vagyok, vajon engedelmes szolgája is vagyok az Úrnak? Ezen túlmenően, elfogadom-e az Ő rendelkezéseit az életemben? Vagy folyamatosan ellenszegülök az akaratának? Milyen gyermeke vagyok én? Ámen

Szóljon hozzá