Kezdőlap / Napi Ige / Napi Ige, 2012 augusztus 1.

Napi Ige, 2012 augusztus 1.

“És fölemelék a Kérubok szárnyaikat, és fölemelkedének a földről szemem láttára kimentökben és a kerekek is mellettök; és megállának az Úr háza keleti kapujának bejáratánál, és Izráel Istenének dicsősége vala felül ő rajtok.” Ezékiel 10 ,19   – olvasandó Ezékiel 10

Isten dicsősége, a héber kabód Jahve ,az Úr mérhetetlen fölségének, mindenek fölöttiségének  külső megjelenési formája, amely nem sérti a láthatatlan Istent, de mégis lehetővé teszi számára a földi ember előtti megnyilatkozást, saját maga kinyilatkozását. Izráel népe először pusztító tűzként éli át a Sinai hegyen, aztán egyszerűen tűzként jelenik meg a szeme előtt,amely betölti Jahve felhők födte hajlékát . Ismételten megjelenik a nép előtt, s hatalmat képvisel, büntetve vagy csodálatos segítséget nyújtva. A salamoni templomot szintén betölti. Még konkrétabban látja Ezékiel. Ezekben a képeket alkalmazó, s talán idegen elemeket is tartalmazó-kerubok szekere, fényár – leírásokban kifejeződik,hogy az egész teremtést betölti és a népeket is elárasztja.

Ezékiel 10-ik része Isten ítéletéről szól, melyet végrehajt a gonoszság, bálványimádás,utálatosság miatt,amely Jahve templomában uralkodott. Leborultak a bálvány előtt, pedig Izrael Istenének dicsősége ott volt közöttük. Idegen népek isteneit imádták Isten házában. Vallották – nem lát minket az Úr,elhagyta az Úr ezt a földet. Tagadták Isten mindentudó és mindenütt jelenvaló voltát. Isten dicsőségének megjelenése itt félelmet kelt .Ha nagyon figyelmesen olvassuk ezt a részt azok a sci-fi, horror filmek elevenednek meg előttünk,melyekből oly sokat látni ,melyeket szeretünk, de,ha valósággá válna, nagyon félnénk. A napokban beszélgettünk róla, hogy egyes felekezetek hívei,de talán mi is félelemből járnak templomba. A hitehagyás a keresztyénségben ma ugyanazon az úton halad , mint Ezékiel próféta idejében.

A látomás a kerubokról, a mennyei trónról és szekérről tökéletes összhangról tanúskodik ezek között . A hívő embernek hasonló kötelezettsége van. Nemcsak összhangban kell élnie Isten akaratával, hanem hasonlóan a kérubokhoz fel kell ismernie az isteni irányítást és annak megfelelően kell cselekednie. Élete már nem az övé. Életünk már nem a mienk ! Engednünk kell,hogy Isten Szentlelke vezéreljen bennünket. Akkor lehet áldás az életünkön,ha ott ragyog felettünk Isten dicsősége. A mennyei kérubok helyett ma nekünk kell hitelessé és befogadhatóvá tenni Isten világot megváltó szeretetének dicsőségét Jézus Krisztusban , “ a gyolcsba öltözött és tüzet szóró férfiúban.” Ámen.

Nagy Erika-Sárközújlak

 

Szóljon hozzá