Nagyvárad: egyházmegyei presbiterkonferencia – egységes presbiterképzés, 2012-től

Forrás: Harangszó

Első presbiteri konferenciáját tartotta a Bihari Egyházmegye Presbiteri Szövetsége, február 12-én, a nagyváradi Lorántffy Egyházi Központ múzeumtermében. A konferencián jelen volt az Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke: László Kálmán, Venter Miklós főtitkár, Tóth Zsigmond ügyvezető elnök, Török Sándor, a Bihari Presbiteri Szövetség elnöke és az elnökség több tagja.
Ft. Csűry István püspök szolgált nyitóáhítattal, majd Dr. Pálfi József lelkipásztor 90 éves a Királyhágómelléki Református Egyházkerület címmel értekezett. Előadásból megtudhattuk, milyen viszonytagságokon ment keresztül az egyházkerület a trianoni döntés utáni időszakokban.
László Kálmán és Török Sándor pozitívan könyvelte el a nagyváradi egyházközségek presbitereinek a részvételét, egyben megköszönték a szövetség irányába tett sok évi segítségüket.
A konferencia, az ismerkedés jegyében kötetlen beszélgetéssel folytatódott. Szó esett a gyülekezeti presbiteri bibliaórákról és a körzeti presbiterképzésekről is. Az egységes presbiterképzés tananyagát a tervek szerint 2012-től vezetnének be.
Tóth Zsigmond ügyvezető elnök gyülekezeti látogatásairól is beszámolt, hozzátéve, hogy a presbiterek szorosan együtt kell dolgozzanak a lelkészekkel, hiszen a jó együttműködés a gyülekezet javára válik. Ahol jó a kapcsolat a presbiterek és a lelkész között ott a munka is hatékonyabb.
A munkatársak olyanok, mint a lelkész kinyújtott és meghosszabbított karjai, ha sokan és egyre többen összefogódzkodunk, akkor egyre több embert tudunk magunkhoz ölelni. Ez a gyülekezet növekedésének egyik feltétele – mondta az ügyvezető elnök.
Szó esett továbbá a határokon átívelő együttműködési megállapodások szorgalmazásáról is. Ezek által jobban megismerhetjük egymás munkáját, de hasznos lehet a közös pályázatok esetében is – szögezte le László Kálmán elnök.
Csűry István püspök lelkész-asszisztensi szolgálat létrehozását szorgalmazta. E munkatárs segítené a lelkipásztori munkát, pályázatírással, könyveléssel vagy éppen presbiterképzéssel is foglalkozna. Az amatőr missziói munkát profivá kell átalakítani – szögezte le a püspök.
A konferencia végén elhangzott, hogy március 19-én, szombat délelőtt a nagyváradi Egyházkerületi Székházban kerül sor a királyhágómelléki PSZ közgyűlésére. Hidalmáson munkatársképző tábort tartanak augusztus 5-7. között, míg a VII. Partiumi Presbiteri konferenciát ezúttal Nagybánya látja vendégül, augusztus 26-28. között.
Tóth Zsigmond

Vélemény, hozzászólás?