Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Nagy Erika újévi köszöntője: Most is Isten gyermeke!

Nagy Erika újévi köszöntője: Most is Isten gyermeke!

“Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van.” (1Jn 3,1-2)

(Olvasandó: 1Jn 3,1-12)

SZERETTEIM, a legszebb köszöntéssel köszöntelek titeket 2019 reggelén, amivel ember köszöntheti embertársát. A Mi Jóságos, Teremtő és Megtartó Atyánk Jézus Krisztusban igy üzen számunkra a szeretet apostolán, Jánoson keresztül: az Ő gyermekeinek!

„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy mi Isten fiainak neveztetünk.” Isten szeret bennünket és nem szégyelli ezt kimondani.

Mi tudjuk-e ezzel a vallomással kezdeni az évet és kérni az Ő áldását: szeretem az Istent, az engem idáig elvezető Istent: aki megengedte, hogy az Új Év kezdetén Benne Higgyek, az Ő szeretetével éljek, gyermekeként?!Engedelmeskedni fogok Neki, Aki úgy szerette a Tőle elforduló embert, hogy egyetlen gyermekét adta érte? Gyermekének lenni rendkívüli megtiszteltetés, hogy ezt érezhetem és tudhatom óriási kiváltság, hogy híhetem Csodás Kegyelem! Az ember Isten gyermeke. Ennél jobbat és szebbet, ennél magasztosabbat nem kell és nem szabad mondani. Ennyi bőségesen elég! Ez a cím mindennél értékesebb és fontosabb.

Kedves igerészem a Bibliaolvasó Kalauz mai textusa, melynek alapján hirdethetem az Ő Evangéliumát Kedves Mindannyiótoknak! Ez Ige alapján mondtam első beszédemet mind a Dobrácsapáti, mind a sárközújlaki gyülekezetben. Azóta is számtalan missziós alkalommal, különböző összejöveteleken, áhítatok, köszöntések alkalmával idézem és fogalmazom meg különböző formában bőséges mondanivalóját a textusnak és örülök, hogy ma ez az Ige került kiírásra.

Miután egy nő édesanyává válik, gyermeket szül, azután érti meg mit jelent az a szeretet, ami mindent odaad a gyermekéért, a gyermek boldogságáért cserébe és az az  aggodalom, amely óvná a gyermekét mindentől, az a félelem, nehogy baj érje, nehogy rossz társaságba kerüljön, nehogy  boldogtalan legyen.

Amikor első gyermekem, Sámuel születése után a kórteremben pihentem hirtelen hatalmas kiabálás, ordítás törte meg az éjszaka csendjét. A szülészettel egy szinten az Intenzív osztályra egy autóbalesetben megsérült 21 éves lányt hoztak, aki a beérkezés után belehalt sérüléseibe. Meghalt a gyermekem, elveszítettem a gyermekemet!-ismételte sokszor egymásután, megszámlálhatatlanul sokszor. Őrült sírása, mint kés forgott a szívemben és az anyai félelem azonnal beárnyékolta az első gyermekáldás boldogságát. Soha nem fogom elfelejteni, most is hallom 21 év után, és figyelmeztet arra, hogy az életünk mennyire múlandó és mennyire fontos, hogy minden nap kihasználjuk az Istenünk által kapott szeretetlehetőséget azok iránt, akiket ránk bízott. De egy másik hangot is meghallottam: ”Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta…” Az egyetlenegyét! Amikor a Keresztre került miattunk, nem kiáltott és nem ordított, nem esküdött bosszút ökölbeszorított kézzel ütésre készen. Azért adta, hogy, ”aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen”, hogy Érette mi az Ő fiaivá lehessünk, gyermekei maradhassunk, 2019-ben és azután, mindig. „Mert néktek lett ez az ígéret és a ti az gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának Úr, a mi Istenünk.” (Ap.Csel.2,39)

Lássátok milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk.”

„Az Isten Jézus Krisztusban tökéletesen megbékélt a Sátán ösztönzésére és szándékos engedetlenségével tőle teljesen elidegenedett Ádám maradékaival szerelmes egyetlenegyében , az Örökkévaló Fiúban, a bethlehemi gyermekben, akiben Isten, a mennyei Atya tökéletes szeretetének és megbékélésének szivárványával átülelte az egész teremtett mindenséget.” Isten a keresztfán kicserélte az ellene lázadó első Ádámot a halálig engedelmes, bün nélküli, örök, mennyei Fiúval. Egyetlen, tulajdon édes gyermekével.

János apostol fiatal korában tanúja volt a világot megváltó golgotai megbékélés eseményének, öreg korában igy vonja le a következményt: ”Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk.” Most Is, mi mindannyian, akik halljuk MA az Ő üzenetét!

Gyermekeiként gondoskodik rólunk, fenyít, megdorgál, de minden értelmet meghazudtolva szeret. Most is! Még mindig! Eddigi életünkben is tapasztalhattuk ennek a gyermekségnek kiváltságát, és MOST is igy lehet bizalmunk az ismeretlen évet, a jövendőt illetően.

Egy hajunk szála sem eshetik le az Ő tudta nélkül, ugyanúgy, mint eddig, most is gondoskodni fog rólunk, nem akárhogyan, hanem, mint Akit a MI MEGTARTÓNK szavával: ATYÁCSKÁNAK szólíthatunk mindennapi imádságainkban, ahogyan a Fiútól, Jézustól tanultuk. Neki van hatalma ezt tökéletességgel megtenni, olyan tökéletes szeretettel, amilyennel mi sohasem tudjuk szeretni tulajdon gyermekeinket és a szeretteinket.

Mint minden új, bizonytalanságot és kétséget ébreszt bennünk az ÚJ ÉV is. Hiszen még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi fog történni. Mint Isten gyermekeinek azonban TUDNUNK kell, bármi történik hasonlókká leszünk Őhozzá és MAJD meg fogjuk Őt látni, amint van.

Fiúságunk minden percben veszélyben van ebben a világban, ezért Isten egy pillanatra sem hagy magunkra, Szentlelke által vezet majd bennünket és eligazit az élet bábeli zűrzavarában, a kemény kenyérkeresés harca közepette, a múlandó világ útvesztőiben, a halál közelségében.

Ne félj, örvendezz ennek a tisztességnek Isten gyermeke, Kedves Testvérem!

Bízzad Újra Életedet Jézus Krisztusra!

Ámen.

Nagy Erika,

egyházmegyei missziói előadó

Sárközújlak

Kivánok Istentől áldott Új Esztendőt Szolgatársaimnak, Nőszövetségeknek, Presbitereknek, Ifjaknak, Minden Missziós Munkatársnak, Gyülekezeteink Minden Tagjának-Szeretettel!

Szóljon hozzá