Kezdőlap / Gondolatok / Mit tanít a Biblia a halottakról?

Mit tanít a Biblia a halottakról?

Ezekben a napokban sokan kimennek az elhunyt szeretteik sirjához. Emlékeznek azokra az időkre, amikor még itt voltak közöttük. Gyertyát, mécsest világoltatnak, ami egy megható, ugyanakkor csodálatos látványt nyújt az arra járóknak. No, de mire gondolnak azok az emberek, akik a temetőkbe mennek? És mire alapozzák elgondolásaikat?

Hamis elgondolások

Ebben a korban, amiben élünk, amikor ilyen nagy szellemi zűrzavar uralkodik, életkérdés, hogy egyre világosabban ismerjük és tudjuk megvallani Isten igaz igéjének a tanítását erre a  kérdésekre vonatkozóan is. Egyre gyakrabban fordul elő az, hogy olyan emberek, akik bizonyos lelki, szellemi, teológiai kérdésekben teljesen tudatlanok, nagy magabiztossággal jelentik ki elképzeléseiket, képzelgéseiket, ötleteiket ezekről a kérdésekről úgy, mintha az, amit mondanak, tény lenne. Mivel az őket hallgatók többsége sem ismeri Isten igéjét és az erről szóló igazságot, sokan el is hiszik ezeket.

A hitet nem szabad összetéveszteni a babonával, és a különböző mesékkel. Ott vannak például a gyertyagyújtás körüli elképzelések. A gyertyagyújtás célja szerintük: a síron azért kell gyújtani, hogy ha egy kiszabadult lélek eltévedne, visszataláljon. Na de minden síron ég valami, akkor hova talál vissza? Másutt pedig azért kell gyújtani, hogy távol tartsuk a halottak lelkeit, másrészt, hogy éppen megmutassuk nekik a haza vezető utat. Döntsük már el!

Szeretnék itt még egy már nem is annyira új divatról, erről a bizonyos halloween őrületről (amit Amerikából importáltunk, ők meg nem is tudják, hogy egy ősi kelta vallási rítus ez) írni, mert egyre több gyerekünk szenved emiatt. A „tudományos” magyarázat így hangzik: sok szorongás van bennünk, ezt és a haláltól való félelmet is oldja, ha megbarátkozunk és megbarátkoztatjuk gyermekeinket is az ilyen szörnyekkel és szörnyűségekkel. – Közben tényleg sokan nem tudják, hogy ez egy vallási rítus. A kelták október 31-én állatbőrökbe öltöztek, és áldozatokat mutattak be két főistenüknek: a napistennek és a halottak istenének. Ezt majmoljuk most mi is, és amikor ezek a szerencsétlen gyerekek hazakerülnek egy ilyen halloween buliról, vagy kísértetnapról, akkor csodálkoznak a kedves szülők, hogy nem mer elaludni a gyerek, hogy álmában kiabál, éjjel bepisil, nappal pedig agresszíven verekszik, ami korábban nem volt szokása.

Minek tarjuk a Bibliát?

Ahhoz, hogy tisztán lássunk ebben a témakörben két dolgot kellene eldöntenünk:Igaznak és hitelesnek tartjuk-e Bibliát? Hiszünk-e Jézusnak? Hitelesen csak Ő tud erről szólni nekünk, mégis Ő járt a halottak között, megjárta a poklot, és hitünk szerint Ő most a mennyben készít helyet a benne hívőknek. Amit tehát Ő mond erről, az nem elképzelés, és nem feltételezés, hanem azok tények.

A teljesség igénye nélkül szertém az alábbiakban vázolni, mire is tanít a Szentirás a halállal kapcsolatosan:

Nincs vége!

Jézus világosan beszél arról, hogy a halállal nincs vége mindennek. Vagyis a biológiai halálunk, ahogy mondani szoktuk nem pont az élet mondatának a végén, hanem kettőspont. Nem mindennek van vége a meghalásunkkal, hanem csak ennek a földi létnek, a testi funkcióknak, az ember személyisége tovább létezik. Más létformában, de tovább létezik minden ember, a nem hívők is. Ez a 60, 70, 80 kilónyi, amit mi testnek nevezünk, elporlad.

Különböző folytatás

A földi létünknek van folytatása, de a folytatás nem egyforma, nem minden halott boldog. Ezt mondja az ige: “Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg… (Jel 14,13) Van összefüggés a földi életünk és az öröklétünk között. Akinek már itt közössége van Istennel, annak lesz odaát is. Aki itt visszautasítja Őt, az nélküle marad ott is. Jézus tehát világosan tanítja: van üdvösség és van kárhozat. Akármennyire ellenszenves is némely kifejezés, a Biblia így írja: van mennyország és van pokol

A feltámadás fényében élni

Jézus Krisztus legyőzte a halált. Rést ütött a halál falán, és aki őt hittel követi, örök életre követheti. Ha én ezt nem hinném, akkor sok nyomorúságot és gonoszságot nem tudnék megmagyarázni, bele tudnék őrülni! Jézus azt mondja, hogy Ő a feltámadás, ő az élet. Ő pedig nem csak azért jött, hogy lelkeket vigyen fel a Menyországba, hanem azért, hogy a Menyországot behozza a földön élő emberek életébe.

Halottak lelke

A halottak lelkei nem bolyonganak. Nem lehet innen oda, és onnan idejönni. Ők maguktól meg nem indulnak el vándorolni – ahogyan a népies, babonás hiedelmek tartják. Ha pedig valaki mégis Isten tilalma ellenére át akar hatolni ezen a nagy szakadékon, és a spiritizmus ördögi eszközeivel megpróbál érintkezni a halottak lelkével, akkor nem a halottak lelkével fog találkozni, hanem démoni lelkekkel, és ennek minden ilyen összejövetelen részt vett ember életében megvannak a szomorú következményei. Erre nézve egy lelkigondozó hátborzongató történeteket tudna mondani. Ezért tiltja Isten igéje több helyen határozottan, hogy bármi módon keressük a kapcsolatot a halottakkal.

Van útmutató

Jézus azt hangsúlyozza, hogy egy valami segíthet rajtunk, és ez Isten igaz igéje. Van Mózesük és vannak prófétáik, mondja Jézus a gazda és a szegény Lázár példázatában. Nekünk meg már van evangéliumunk is, meg vannak apostoli levelek is. Még teljesebb az írott ige, és Isten az akaratát és önmagát egészen kijelentette a Szentírásban. A jó hír, hogy olvashatjuk anyanyelven is.

Boldog ember az, aki ezt komolyan veszi.

R.E.

Szóljon hozzá