Kezdőlap / Batizi Énekvetélkedő / Mint igazgyöngyök csillogtak a Batizi András Énekverseny résztvevői

Mint igazgyöngyök csillogtak a Batizi András Énekverseny résztvevői

Mint gyöngyfűzér ékesítsék az Anyaszentegyházat!

Ne kerüljenek ezen értékek feledés-ládikák mélyére, hanem díszítsék a Gyülekezeteket ragyogásukkal. Teljen benne kedve embernek és dícsérje az Istent őszinte igazuk.

Ezen gondolatokkal  emelem magasba az immár negyedik alkalommal Batizon megrendezett Batizi András Énekverseny lényegét. Zeneileg jó színvonalú versenyen a Szatmári Református  Egyházmegye 10 Gyülekezete és a Szatmári Református Gimnázium képviseltette magát.      (Apa, Szatmárhegy, Patóháza, Ombod, Mikola, Pusztadaróc, Szatmárgörbed, Erdőd, Batiz, Szatmár-Kültelek)

A Batizi András nevével fémjelzett Énekverseny a Református Egyház Énekeskönyvében található zenei örökség ápolása, továbbadása. Óvodáskortól, érettségizők korosztályáig a gyülekezetekben élő fiatalok a résztvevők. Az idén még többen mint eddig, 33-an bizonyították a Zsoltárok és Dícséretek megtartó erejének szépségét és szükségességét.

A résztvevők kis keresztmetszetét is kínálták, őket elkísérő lelkipásztoraik és kántoraik társaságában az otthon folyó gyülekezeti éneklésnek. Felemelő volt tapasztalni ebben a megbolydult divatorientált világban hogyan csillognak a szemek, szívek, hangok. Batizi András sem örülhetne jobban több század távlatából e megtartó erő továbbplántálásának ahogyan együtt is énekelve mi örülhettünk annak, hogy: –érdemes gyermekeinket zenei kultúránk tiszta forrásaihoz vezetni.

Igényes népi és egyházi dallamaink identitástudatukban erősítik meg őket és  igaz értékek mentén válhatnak felnőtté akik  nem sodródnak  a korszellemmel, hanem megtartatnak magyarnak és református keresztyénnek s a maguk rendjén ezt tovább is adhatják.

Isten áldja meg a szervezőket, a gyermekeket, fiatalokat felkészítő lelkipásztorokat, kántorokat, tanártokat. Lehessen jó példa, tájékozódási pont az egyházi zene, gyülekezeti éneklés terén e Rendezvény. Adjon Isten erőt az idén eljött fiataloknak, hogy jövőre is eljöjjenek és vonzzon másokat is jó példájuk.

„Jövel Szentlélek Úr Isten

lelkünknek vígassága, szívünknek bátorsága…“ (Batizi A.)

 

Batiz, 2011 november 5.

Higyed Gyöngyi

egyházmegyei zenei előadó

a zsűri elnöke

Szóljon hozzá