Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Mindenért hálát adjatok! – Egyházkerületi Közgyűlés Bihardiószegen

Mindenért hálát adjatok! – Egyházkerületi Közgyűlés Bihardiószegen

A Bihardiószegi Református Egyházközség templomában tartotta nyári közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. A találkozás öröme és a hálaadás jellemezte az együttlétet.

Hosszú idő után először tudták megtartani az egyházkerületi közgyűlést, melyre ezúttal az érmelléki templomban került sor, mely több mint négyszáz éve megszentelt helye a közösségnek.

Pénteken délelőtt Dénes István Lukács az egyházkerület generális direktora, Nagyvárad-olaszi lelkipásztor hirdette Isten Igéjét: „Mindeddig megsegített minket az Úr” (1Sám 7,12) Amig Krisztus a kiindulópontunk és alapunk, addig megtapasztalhatjuk, hogy a legnagyobb próbatétel idején is kapjuk az áldást. A panaszkodásra is hajlamosak vagyunk néha, de az elmúlt évek nehéz időszaka után bátran tehetünk bizonyságot, – mondta az igehirdető, majd a gyülekezet a 348. ének szavaival válaszolt: „Sok baj között erőd volt és örömöd.”

A hálaadás fontosságát emeltek ki köszöntő beszédében Csűry István püspök és Bara Lajos egyházkerületi főgondnok is: „Mindenért hálát adjatok!” Bara László házigazda lelkipásztor, az érmelléki egyházmegye főjegyzője köszöntését követően az előadó tanácsosok jelentését fogadták el a közgyűlés tagjai, majd különböző beadványok felől döntöttek.

A Szatmári Református Egyházmegye is képviseltette magát az eseményen.

Szóljon hozzá