Kezdőlap / Református hírek / Minden dolgotok szeretetben és összhangban – Interjú Kátai Tibor börvelyi lelkipásztorral

Minden dolgotok szeretetben és összhangban – Interjú Kátai Tibor börvelyi lelkipásztorral

Kátai Tibor 2013. március 1-től a Börvelyi Református Egyházközség lelkipásztora. A helyi gyülekezet hívta és választotta őt meg. Feleségével és két fiával együtt már több, mint öt hónapja érkezett a Szatmár megyei községbe. Teljesen megváltozott az életük, hiszen eddig kisebb gyülekezetekben szolgáltak, most azonban egy igen aktív, pezsgő gyülekezeti életbe csöppentek bele, ahol fontosnak tartják az összhang és az egység létrejöttét. Vele beszélgettem nagy érdeklődéssel kérdezve őt, aki onnan származom.

Mit érdemes tudni rólad, honnan vezetett az utad Börvelybe?

Szilágyságból származom, Alsóvalkó községből. Az itt lévő gyülekezetben nőttem föl és őseim, szüleim példáján keresztül tanultam és láttam az istenfélő keresztyén életet. Tanulmányaimat Zilahon, a Wesselényi Református Kollégiumban és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végeztem. A zilahi négy év meghatározó volt számomra, a személyiségem fejlődését illetően. Most is nagy szeretettel emlékszem vissza ezekre az esztendőkre. Az ott szerzett barátságok a mai napig meghatározzák életemet. 2003-ban kötöttem házasságot feleségemmel Annamáriával, aki szilágycsehi származású és az ottani ifjúságnak volt az oszlopos tagja. Ő Zilahon végzett pedagógiai líceumot. Egy ifjúsági táborban, Szilágyfőkeresztúron ismerkedtünk meg. 2002-ben a sülelmedi és szamoscikói gyülekezetbe nyertem kinevezést. Ott, a Nagybányai Református Egyházmegyében szolgáltunk tizenegy esztendő át. Ebben az időszakban két gyermekünk született, Dániel Tibor 2008-ban és Dávid Áron 2011-ben.

Sülelmed és Szamoscikó református egyházközsége kicsi gyülekezet, akárcsak az alsóvalkói. Mit sikerült az előző gyülekezetekben véghezvinni? Hogyan gondolsz vissza az elmúlt tizenegy évre?

Sülelmed a történelmi Szlágyság része, 1968-ban a megyésítések idején került át Máramaros megyébe, de lelkületében ma is szilágysági. Aranyos, kedves gyülekezet, nagyon szép emlékeink vannak Sülelmedről és leányegyházáról is Szamoscikóról. Nagyon sokat építkeztünk, főleg külső forrásokból, gyülekezeti házat építettünk, melléképületeket, a cikói templomot újítottuk föl teljesen, fűtéssel láttuk el, a harangokat villamosítottuk mind a két templomban. És még sorolhatnám. Úgy érzem, hogy Isten áldása kísért bennünket az ottani esztendők alatt. Sülelmed százhúsz lelkes, Szamoscikó hetven. Olyan volt, mint egy nagy család, mindenki ismert mindenkit, már egymás gondolatait is ismertük. Az idő folyamán összenőttünk ezzel a két kicsiny közösséggel, de hát egy idő után szembesültünk a magyar iskola hiányával, gyermekeinknek erre van szükségük, Szamosardóban vagy Monóban lett volna lehetőség erre, de ott is csak összevont osztályokkal. Idővel megfogalmazódott bennünk az igény egy nagyobb gyülekezet felé, ez minden fiatal lelkészben megfogalmazódik egyszer.

Áthaladva életed újabb állomásán, itt vagy Börvelyben. Milyen tervekkel indulsz neki egy ilyen nagy gyülekezet építésének? Hogyan sikerült eddig megismerni a gyülekezetet?

Meg kell szoknunk, eddig kicsi gyülekezetekben szolgáltam. Börvely nagy közösség, több mint 1200 lelkes református gyülekezet van itt. Úgy ismertem meg az itteni embereket, mint akik egyházszeretőek. A magyar református identitástudat nagyon erős, hajlandó cselekedni az Anyaszentegyház építéséért. Reményekkel, tervekkel vágunk neki életünk új fejezetének. Terveink között szerepel a családlátogatás, nyilván erre is időre van szükség egy ilyen nagy gyülekezetben. Az egyház keretén belül a presbitérium, a nőszövetség, a kórus igen aktív szolgálatot végez. Terveinkben szerepel a gyermekek és az ifjak megszólítása. Az idén huszonnégyen konfirmáltak, ez igen szép szám. Optimistán fogunk hozzá az itteni munkához.

Milyen alapgondolattal fogtok hozzá ehhez a szolgálathoz? Mi a vezérigéd?

Az egyik életigém, ami a szolgálatomat meghatározza: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) Szeretném, ha így történne a börvelyi közösségben is. Itt igen pezsgő, mozgalmas gyülekezeti élet van. Úgy gondolom, hogy feladatom mindeközben munkálkodni az összhang megteremtésén. A másik vezérigénk, amit esküvőnk alkalmából kaptunk: “Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28) Hisszük, hogy Isten kegyelme elkísér bennünket, nem vagyunk egyedül a szolgálatban. Hogyha megtapasztaljuk Isten áldását, hisszük, hogy az emberi szívek megnyílnak. A lelkész el kell, hogy végezze azt a szolgálatot, ami reá bízatott, de biztos vagyok benne, hogy Isten az Ő Szentlelke által munkálkodik. Én ezt tapasztaltam Sülelmeden, Szamoscikón és meg vagyok győződve, hogy Börvelyben is így lesz!

Szóljon hozzá