Miattunk f radt – Imah t zajlik B rvelyben

B rvely reform tus gy lekezete ezen a h ten tartja imahet t. A megh vott lelk szek mellett az nekkar tagjai, az ifjak s a gyerekek is szolg lattal dics tik az g Ur t. A h tk znap d lut ni istentiszteletek 18 rakor kezd dnek, melyekre mindenkit szeretettel v rnak.

A h tf i istentiszteleten R cz Ervin erd di reform tus lelkip sztor hirdette Isten szav t a sz p sz mban megjelent gy lekezetnek. Mindig k l nleges rz s a lelkip sztornak, ha haza, gyermekkora annyi kellemes eml k t rz helysz n re, megy Ig t hirdetni, s hab r tudja: nincs pr f ta a maga haz j ban, m gis k ri, hogy az Isten ltala sz l tsa meg a gy lekezetet. Az igehirdet az imah t m sodik napj ra kijel lt igeszakasza alapj n (J nos 4,5-6) pr dik lt. J k b k tja, mely a fel d l s helysz ne kellene, hogy legyen, veszeked s t rgy v v lik. A m lt s relmei, sebei ma is meggy t rnek k z ss geket, csal dokat, mi pedig a megbocs t s helyett hajland ak vagyunk minden reggel jramagolni azokat. Nagyon le tudnak f rasztani minket ezek a sebek. Ebben a helyzetben a vigasz s a megold s az, hogy J zus mindenben hasonlatos volt hozz nk, kiv ve a b nt. Emberileg, fizikailag, m g a f ld n j rt, is megf radt, szenvedett is rett nk, f jdalmainkat hordozta, de Ig je s Szentlelke ltal m gis az egyetlen ki er t, letet tud adni, ppen az rt, mert t k letesen empatikus vel nk, meg rt minket, t rzi minden helyzet nket. rt nk, miattunk f radt.

Az igehirdet s ut n a gy lekezet nekkara szolg lt sz vb l s sz pen, majd a vall s r s gyerekek k z l ketten is szavaltak. K tai Tibor h zigazda lelkip sztor k sz nt szavai ut n m g a megh vott lelkip sztor besz lt csal dj r l, gy lekezet r l s misszi s munk j r l, aj nlva az ltala szerkesztett reform tus sajt org numokat: refszatmar.eu, Harangsz R di , Vil g ts TV.

A tov bbiakban kedden Pakul r Istv n tasn di lelk sz pr dik l, nekkel szolg lnak a vall s r s gyermekek. Szerd n Ko s Csaba J rmib l (Magyarorsz g) rkezik, ekkor ker l sor Ozsv th S ndor b rvelyi sz rmaz s , Debrecenben l irodalomt rt n sz k nyvbemutat j ra. Az istentiszteletet megtiszteli jelenl t vel F l p Istv n, a Reform tusok Szatm r rt K zhaszn Egyes let eln ke. Cs t rt k n Nagy Tibor rszentkir lyi, p nteken Mih ly Lehel hagym sl posi lelk sz szolg l. nekkel szolg lnak m g a helyi KRISZ tagjai. Szombaton Tzier Ern b rvelyi r mai katolikus pl b nos pr dik l. Vas rnap, az rvacsoraoszt ssal egybek t tt istentiszteleten, K tai Tibor s Sebesty n Elek El d reform tus lelkip sztorok z rj k az imahetet.

Vélemény, hozzászólás?