Kezdőlap / Lelkészértekezlet / Merre Királyhágómellék? – Lelkészértekezlet Nagyváradon

Merre Királyhágómellék? – Lelkészértekezlet Nagyváradon

Identitásról, hovatartozásról hallgattak előadásokat a lelkipásztorok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület soron következő lelkészértekezletén, Nagyváradon.

Csütörtökön délelőtt a Partiumi Keresztény Egyetem és egyházkerületi székház dísztermében Gál Sándor lelkészértekezleti elnök hirdetett Igét Jézus Krisztus szavai alapján: „Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.” (Márk 12,29-31)

Az igehirdetést és a köszöntéseket követően Csernák Béla bihari lelkipásztor tartott előadást Quo Vadis Királyhágómellék? Kolozsvár vagy Debrecen? címmel. Előadásában a lelkipásztor állásfoglalás nélkül ismertette azt a helyzetet, amellyel Királyhágómelléki Református Egyházkerület küszködik: nevezetesen, hogy a kolozsvári és a debreceni, vagy más magyarországi teológiákra is elindulnak a fiatalok lelkészképzésre. Debrecenhez majd négy évszázadon keresztül tartozott a térség, Kolozsvárhoz azonban az utóbbi majd száz évben fűződnek erős szállak. A fórumbeszélgetésben tartalmas vita alakult ki e kérdésben.

Ifj. Geréb Miklós irinyi lelkipásztor Részekre szakított Krisztus? – Református identitáskérdés a Partiumban kérdéskörről tartott korreferátumot. Az érdekfeszítő előadás a múltba, a történelembe tekintve, de mégis a jelenre alkalmazva, kereste a magyar református identitást. Az előadó mindenestre abbéli reményét kifejezte, hogy Részekre (azaz Partiumba) osztatott Krisztus.

Végezetül az aktuális témákat érintő fórumbeszélgetésekben Csűry István püspök és Forró László egyházkerületi főjegyző válaszolt a lelkészek kérdéseire.

Szóljon hozzá