Kezdőlap / Batizi Énekvetélkedő / Mennyei szir nek bizonys gt tele Batizon – Hatodj ra szervezt k meg a Batizi Andr s Egyh zmegyei nekversenyt
[*~ alt *]

Mennyei szir nek bizonys gt tele Batizon – Hatodj ra szervezt k meg a Batizi Andr s Egyh zmegyei nekversenyt

Hatodik alkalommal szervezt k meg a Batizi Andr s Egyh zmegyei Reform tus nekversenyt Batizon. Az sszej vetel c lja Isten magasztal sa, a reform tus nekesk nyv rt keinek megbecs l se, az nekek, nemzeti s kultur lis rt kek tment se volt.

Ezen a versenyen harminckilenc gyermek s ifj m rte ssze nektud s t J zsefh za, Sz razberek, Erd d, Magyarg res, Szatm rp lfalva, S ndorhomok, Vet s, Apa, Szatm rhegy, Mikola, Adorj n, Ombod, Szatm rn meti-Szamosnegyed, Szatm rn meti-K ltelek, Szatm rn meti-N meti s Batiz reform tus gy lekezeteib l, de volt, aki a Szatm rn meti Reform tus Gimn ziumot k pviselte.

Az alkalom elej n Ig t hirdetett Kala No mi Katalin, Szatm rn meti-L ncos Reform tus Egyh zk zs g seg dlelkip sztora a 96. zsolt r els verse alapj n: ” nekeljetek az Asrnak j neket, nekelj az Asrnak te eg sz f ld!” (Zsolt 96,1) Az igehirdet az nekl s fontoss g r l s annak j t kony, f lelem z hat s r l besz lt. Asj neket nekelni nem azt jelenti, hogy a r gieket lecser lj k, hanem megtartva a r git, j nekekkel, ak r ritmusosabban is dics thetj k Istent. J zus is zsolt rokat nekelt tan tv nyaival, mi is megtehetj k mindenkor, mert nekelni j .

Kov cs S ndor a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese az nekl s ld sos volt r l sz lt, mely seg t felk sz lni az nnepekre. Kir ly Lajos h zigazda lelkip sztor k sz nt j ben mitol gi b l vett hasonlattal lt: a szir nek var zslatos hangjukkal s b lcs mindentud ssal elcs b tott k a tenger szeket, ugyanilyen gy ny r hangok sz lalhattak meg hatodik alkalommal a batizi nekversenyen.

A zs ri h rom tagja: Higyed Gy ngyi a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye zenei el ad ja, Kereszt ri S ndor Zsolt egyh zmegyei katek tikai el ad s Cs ky Melinda a vet lked legut bbi gy ztese volt. A versenyz knek egy k telez s egy v lasztott nek ut n dallamfelismer ssel kellett bizony taniuk felk sz lts g ket az el re megadott nekekb l.

N gy kateg ri ban a k vetkez versenyz k llhattak fel a k pzeletbeli dobog kra: Az als tagozatosokn l Badar Henrietta Rebeka Ap b l lett az els , t k vett k holtversenyben a m sodik helyen Kir ly Rebeka Batizr l s M th Rebeka Vet sr l, a harmadik pedig Panea Cristofer Dorian batizi versenyz lett. Az t dikesek s hatodikosok k l n csoportj ban K nya R ka lett az els Pat h z r l, m sodik ifj. F legyh zi rp d Szatm rhegyr l, harmadik K lcsey Istv n Ap b l. A hetedikesek s nyolcadikos verseny ben az els s a m sodik helyen is k t-k t di k v gzett: az els Sebesty n Edina Mikol b l s M sz ros Amanda Szamosnegyedr l, m sodik Beseny di Beatrix Adorj nb l s Farkas Stef nia Szatm rn meti-K ltelek, harmadik Nagy Imola Magyarg resr l. A k z piskol sok kateg ri j ban Cs ky Zolt n szatm rg rbedi ifj t M ndi Beatric mikolai s Dobos Iris szamosnegyedi versenyz k vette.

A vet lked k zben igazi felemel zenei lm nyt ny jtott Vajas Gr ta s T r k M t zongor n, Anderco Constantin git ron. A d j z s sor n k sz netet mondtak azoknak a lelk szeknek, tan roknak, tan t knak s k ntoroknak, akik felk sz tett k a gyerekeket a versenyre s hittel el seg tett k ket abban, hogy produkci juk egyen-egyenk nt bizonys gt tel legyen.

Az, hogy vet lked t tartottak egyh zi nekb l csak m sodlagos, az viszont, hogy l hagyom nyt, dics reteket, j nekeket ezek a fiatalok tan thatnak meg a gy lekezeteknek Istent magasztalva, minden tov bbi n lk l a leg ld sosabb hozad ka a versenynek, amihez Batizi Andr s reform tor s zeneszerz ut lagos beleegyez ssel is adni fogja a nev t ott, ahol a mennyei k rus egy tt, sz ntelen l ldja majd a Mindenhat t. A szir neket az alvil g nekeseinek tartott k, de a batizi vet lked r sztvev i a mennyei nekkart gazdag thatj k m r itt lent, s majd egykor odafenn.

Szóljon hozzá