Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / M lys gek s kiutak – Lelk szbemutatkoz s s lelk sz rtekezlet a szatm ri egyh zmegy ben
[*~ alt *]

M lys gek s kiutak – Lelk szbemutatkoz s s lelk sz rtekezlet a szatm ri egyh zmegy ben

Asj lelkip sztorral b v lt az egyh zmegye lelk szi kara, Apa reform tus gy lekezet ben Kiss Szabolcs szolg l. mutatkozott be lelkip sztor kolleg i el tt. Ezen k v l k zigazgat si gy l s s lelk sz rtekezlet is volt cs t rt k n d lel tt a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Esperesi Hivatal ban.

Mint minden alkalommal, gy most is Isten el tt val elcsendesed ssel s igehirdet ssel kezd d tt a soron k vetkez havi k zigazgat si gy l s. Apjok Artur nagykolcsi lelkip sztor J nos apostol Els Levele 3. r sz nek 23. verse alapj n szolg lt: “Ez pedig az parancsolata, hogy higgy nk az Fi nak, a J zus Krisztusnak nev ben, s szeress k egym st, amint megparancsolta n k nk.” Okt ber az eml kez s h napja, k t szomor esem ny rny kolja be, az aradi v rtanukra s az tvenhatosokra val eml kez s, de a h nap m gis r mmel v gz dik: a Reform ci Eml k nnep vel. Igehirdet az egyik reform tori alapelvre a Sola Fide (Egyed l hit ltal) jelmondatra h vta fel a figyelmet a felolvasott Ige alapj n. Olyan hitr l besz lt, ami m sok sz m ra is rz kelhet v v lik, felt tlen bizalmat k vetel, s szeretet ltal munk lkodik.

Kov cs S ndor esperes sz mot vetve az elm lt h nap esem nyeir l szomor s r mteli h rekkel is szolg lt: gy szol s beteg testv rekre is gondolt, de ugyanakkor voltak olyanok is, akik sz let snapot, vagy csal dba rkez j tagot nnepelhettek. Az egyh zmegye f p sztora ezut n r mmel fogadta Apa j lelk sz t is Kiss Szabolcsot. ezt megel z en Uzdiszentp teren s sz rv nyaiban szolg lt, teh t egy m sik egyh zker letben, az erd lyiben. Kedves feles ge szatm ri, teh t m gsem idegen sz m ra ez a t j. ldott szolg latot k v ntak neki szolgat rsai az apai gy lekezetben s az egyh zmegy ben.

Kis sz net ut n rendk v l rdekes s aktu lis zenetekkel b r el ad st halhattak a lelk szek. M th R bert egyh zmegyei lelk sz rtekezleti eln k megh v s ra Bogd n Szabolcs krasznai lelk sz a lelkip sztori szolg lat m lys geir l s a kiutakr l sz lt szolgat rsai el tt. Sok lelkip sztori l lek, amely komolyan szeretn venni szolg lat t: t lterhel dik, ki resedik, sszeroppan, kishit lesz, ki g. Melyek azok az esem nyek, amelyek m lybe szokt k tasz tani a lelk szt? Ilyen az eredm nytelens g, amely ut n J zussal kell jrakezdeni. Pofonok lelki rtelemben, amelyeket a gy lekezet tagjait l sokszor igazs gtalanul kapnak. B n k, amelyek a lelk szek let t is k s rtik: meg kell vallani ezeket! Kishit s g, melyb l jj lehet sz letni. Csal di s meg lhet si gondok a lelk sz let t is nehez tik. A lelk szi k z ss g hi nya is a m lybe tasz that. Ugyanakkor a stressz, f lelem, agg d s s bizonytalans g is tetten rhet . Van ezekre megold s. J zus a megold s, aki nem ragyog sra h vott el, hanem az nev nek a ragyogtat s ra, nem kiszolg lt letre, hanem szolg l letre. er t ad a megf radtnak, s az er tlen erej t meg j tja.

A lelk szek felt lt dve s l lekben meger s dve, egym s rt im dkozva t vozhattak az alkalomr l.

Szóljon hozzá