Megújult az amaci református templom

2010 novemberében, a gyülekezetbe érkezésemkor, egy jó állapotban lévő templomot vehettem át. A gyülekezet nagy munkát végzett az azt megelőző években: a templomot, melynek falai nagyon salétromosak voltak, vízszintes szigeteléssel látták el, kívül és belül is felújították.

A templom karzata azonban még felújításra várt: meg volt ereszkedve. Az eredeti templompadok annyira rossz állapotban voltak, hogy a 2005-ös felújítás alkalmával nem tudták visszavinni a templomba. Ezért átmenetileg, más templomokból kiselejtezett, padokat használt a gyülekezet. A nyílászárók is korhadtak voltak. A gyülekezet nagy álma volt, hogy a karzatot felújítsa, a nyílászárókat kicserélje, és főleg, új templompadok kerüljenek az átmenetiek helyére.

A gyülekezet, 2015-ben, a karzat felújítását önerőből meg is valósította. 2018-ban pedig a román Kormány Vallásügyi Államtitkársága támogatásával és jelentős önerő bevonásával a templombelső teljes felújításon ment át: az elektromos hálózatot sikerült teljesen kicseréltetni, a templom új, hőszigetelt, fakeretes ablakokat kapott, illetve a mennyezet és falak is teljes felújításon esett át.

2021-ben nagy öröm érte a gyülekezetet, amikor a Magyar Templom-felújítási Program keretén belül, a budapesti Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága jóváhagyta a gyülekezet 15 millió forintos, az amaci református templom felújítására benyújtott, EEÖR-KP-1-2021/1-000992 számú pályázatát, melyet aztán a Bethlen Gábor Alapkezelő vett át.

Így, a támogatásból, 2021-ben új, az eredeti padok mintájára készült templompadok kerültek az ideiglenes padok helyére, a gyülekezet nagy örömére. Ezzel a templom visszanyerte eredeti hangulatát, népies, magyaros jellegét.

A projekt megvalósításának második évében, 2022-ben, megújult a teljes templomkülső, a támogatás mellett jelentős gyülekezeti hozzájárulással. A külsőfelújítás során kijavíttattuk és lefestettettük a templom toronysisakját, a templomhajó bádoglemez tetőjét, a falak új vakolatot, a templom pedig új bejárati tölgyfaajtókat kapott, kicseréltük a torony zsalugátereit, az ereszcsatorna lefolyóit, az esővíz elvezetését megoldottuk és a templom körül járdát öntettünk. Az amaci templom külsőleg teljesen megújult.

A templomban fellelhető összes asztalosmunka Süveg Levente kismajtényi magánvállalkozó műhelyének a munkáját dicséri, a külső és belső kőművesmunka pedig a szatmárnémeti Csetnek Attila kisvállalkozó ill. testvérének, a sárközújlaki Csetnek Miklósnak a keze munkáját. A villamoshálózat cseréjét, a belső felújítás alkalmával, a szatmárnémeti Erdei Péter villamosmérnök cégje végezte. Ezúton is köszönjük odaadó munkájukat.

A felújítás nyomán, Istennek legyen hála, szép lett az amaci református templom. Most településünk egyik legimpozánsabb épülete. Istené legyen a dicsőség! – Templomunk azonban akkor igazán szép, amikor megtölti az Istent dicsőítő gyülekezet.

Az amaci református immár Isten házához méltóan várja építésének 200. évfordulóját, mely – Deo volente – 2027-ben lesz. Istené legyen a dicsőség, aki gondot viselt itt élő népére az elmúlt kétszáz év alatt, és hitünk szerint ezután is velük marad.

Jelentős esemény a templomfelújítás e kis gyülekezet életében. Imádságainkban hordozzuk mindazokat, akiknek a jóindulatából teljesülhetett a gyülekezet álma: megújult a templom. A megítélt támogatásból érezzük, hogy nem feledkezett el rólunk az Anyaország, és számíthatunk annak kormányára.

Az amaci református templom bejárata fölött Luther énekének kezdő sora olvasható: Erős várunk nékünk az Isten. Az elmúlt időszakban megtapasztaltuk e szavak igaz voltát, és megerősödtünk Istenbe vetett hitünkben. Templomépítő eleinkkel együtt valljuk: Valóban erős várunk nékünk az Isten.

Vélemény, hozzászólás?