Meghívó – Presbiteri konferencia Szatmárgörbeden

Szeretettel és tisztelettel, hívnak és várnak minden lelkipásztort, főgondnok, gondnokot és presbitert a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének március 18-án, a Szatmárgörbedi Református Egyházközség templomában tartandó presbiteri konferenciára.

A konferencia programia, 2023. március 18-án:

09:30 – 10:00 Regisztráció

10:00 – 10:30 Nyitó áhítat: – Nt. Kiss József, Szatmár-Németi lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző

10:30 – 10:40 Köszöntés: – Nt. Dr. Király Lajos, szatmári esperes

10:40 – 10:55 Köszöntés: – Nt. Kürti Tamás, a szatmárgörbedi gyülekezet lelkipásztora

10:55 – 11:00 Köszöntés: – Tóth András, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület PSz elnöke

11:00 – 11:35 A posztmodern társadalomi kihívásokkal küzdő presbiter – Előadó: Dr. Puskás Csaba egyházmegyei főgondnok

11:35 – 12:00 Szünet, fényképkészítés

12:00 – 12:45 Vének a Szentírásban, mint a gyülekezeti presbiterek előképei – Előadó: Dr. Kató Szabolcs Ferencz, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adjunktusa

12:45 – 12:55 Kérdések megbeszélések

12:55 – 13:00 A P. Sz. elnökének köszöntése és a konferencia bezárása

13:00 Szeretetvendégség

Kérik a részvételi szándékot március 14-ig jelezni a 0727-776.080-as telefonszámon.

Vélemény, hozzászólás?