Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Megbocsátás, virradat, újrakezdés – húsvét Szigetlankán

Megbocsátás, virradat, újrakezdés – húsvét Szigetlankán

Rendkívül áldásos és változatos nagyhéten vannak túl a szigetlankaiak. Szolgálatkész gyülekezeti tagok, ifjak értették meg még jobban a húsvét üzenetét a közösségben.

A Deák téri református templomban a nagyheti istentiszteletek sorát három nyugdíjas lelkipásztor kezdte: Sipos Miklós, Fodor Lajos és Kovács Sándor a bűnbánat lehetőségét tárta a gyülekezet elé. Nagycsütörtökön úrvacsorai közösségben Rácz Ervin helyi lelkipásztor a megbocsátásról elmondta: A megbocsátás varázslat. Fordítva működik. Először azon segít, aki kínálja. Mi a megbocsátás hiányának a következménye? A múlt fogja maradok. Ha megbocsátok, szabadon engedek egy foglyot: saját magamat.

Nagypénteken délelőtt Rácz Ervin lelkipásztor, délután pedig Varga Tamás Sándor teológiai hallgató szólt Jézus Krisztus kereszten elhangzó szavai alapján. Nagyszombaton Nagy Norbert gyakornok lelkipásztor, ez alkalommal legátusként kezdte el ünnepi szolgálatainak sorát a gyülekezetben.

Húsvét első napja igen korán kezdődött a tisztviselő telepen. Reggel 6 órakor, amikor még sötét volt, az ún. virradat istentiszteleten, a korai időponthoz képest szép számban jelent meg a gyülekezet. Az istentisztelet még sötétben kezdődött és világosban ért véget. Közben ifjak tolmácsolásában elhangzódtak a feltámadás igéi az evangéliumok szerint. Közte énekeket énekeltek és rövid igemagyarázatokat hallhattak. Minden jelenlevőnek különös volt átélni ezt az istentiszteletet: győzött a világosság!

A vasárnap délelőtti istentiszteleten az emmausi tanítványok útján haladtak az ünneplők. Ez a csalódások útja, melyen Jézus nem frontálisan ütközik velünk, mint a damaszkuszi úton, hanem óvatosan, szeretetteljesen mellénk lép, meghallgat és szól hozzánk. Egy adott ponton úgy tesz, mintha tovább menne, de ha behívjuk házunkba, megnyitjuk szívünk ajtaját, felismerjük Őt, sebeiről, a megtöretett kenyérről, s ennek következményeként az örömhír vivése, a szolgálat belső tűzből fakadó élet lesz.

Ünnep másodnapján Nagy Norbert igehirdetésében elmondta: Húsvétkor betekintést nyerhetünk Isten nagyságos tervébe! A feltámadást nem elég csupán a szánkkal vallani, azt a szívünkkel is hinni kell! Száddal vallod, szíveddel hiszed… ez az összhang menthet meg bennünket és ez emel be abba a nagy tervbe, ami mindenki számára elérhető! Ekkor megtapasztalod, hogy van értelme a munkának, van értelme az életednek, és látod, hogy Isten csodálatos dolgokat akar velünk végrehajtani! A feltámadást nem csak felfogni kell és lehet, sőt minden időben be kell építeni az életünkbe!

Húsvét mindkét napján élhettek az úrvacsora lehetőségével, mely nem az utolsó, hanem az első vacsora: amit azt üzeni: vele újra lehet kezdeni az életet a legnagyobb mélységből is!

Szóljon hozzá