Megalakult a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let Reform ci i Eml kbizotts ga

A reform ci tsz zadik vfordul j hoz k zeledve megalakult a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let Reform ci i Eml kbizotts ga. T bb egyh zmegye, gy a szatm ri is k pviseltette mag t.

Szerd n d lel tt 11 rakor Cs ry Istv n p sp k nyit h tat val kezd d tt az alakul gy l s. Ezt k vet en Forr L szl a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let f jegyz je elmondta, hogy a Reform ci Eml k ve, ak r a partiumi magyaroknak is, olyan hitb li meger s d st adhat, amely er re a k vetkez tsz z vben is sz m tanak. F jegyz elmond sa szerint, lassan k t ve m r, hogy megalakult a Reform ci i Eml kbizotts g, budapesti sz khellyel. Ennek a bizotts gnak az eln ke Orb n Viktor minisztereln k, illetve Hafenscher K roly miniszteri biztos. A reform ci nemzet nkre val j hat sa elvitathatatlan, ez rt is fontos helyen kezelik ezt a programot, amelynek t bb egyh zker letre, egyh zmegy re leboml rendezv nye is lesz.

A Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let Eml kbizotts ga azt a c lt szolg lja, hogy sszes tse a kilenc egyh zmegye elk pzel seit, koordin lja azokat a rendezv nyeket, melyek az egyes egyh zmegy k ter leti s lelki saj toss gait kiemelik, illetve biztos tj k a reform tuss g megmarad s t – mondta Forr . Ugyan nem minden egyh zmegye volt jelen, de az ott l v k m r elmondt k elk pzel seiket. Szil gyi Zolt n a zilahi-, Ecsedi rp d a nagyb nyai-, Pakul r Istv n a nagyk rolyi-, Fazakas Csaba a temesv ri-, Ilonczai Zsombor s R cz Ervin pedig a szatm ri egyh zmegy t k pviselte.

Jelen volt Farkas Zsolt el ad tan csos is, aki elmondta: az egyh zker let k zponti rendezv nye Reform tus Egys g Fesztiv l n ven, 2017. m jus 20- n a nagyv radi v rban lesz: ” rizd a v rat-” (N hum 2,1) igei mott val. Ez az alkalom arra buzd t majd, hogy cselekv szolg lattal hirdess k Isten dics s g t.

A szatm ri egyh zmegye, mely tal n legink bb b v lk dik a reform ci “h s kkel” s helysz nekkel, t bb nagy rendezv nnyel is k sz l. Ezek k z l megeml thet az, hogy Erd d n, az els K rp t-medencei zsinat helysz n n Gener lis Konventre ker lhet majd sor, illetve “csak R la sz l!” n ven, a reform ci tsz zadik vfordul j ra val tekintettel Szatm rn meti k zpontj ban, el re l that an 2017. szeptember 16- n eg sz napos rendezv nyre k sz lhetnek. Itt az rt megeml thet az, hogy a szatm ri egyh zmegye m r ebben az vben megkezdte a reform ci i eml k vet, hiszen a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium di kjai imaheti zar ndoklaton voltak ennek aprop j n, Erd d n pedig e h nap utols napj n szervezik az egyh zt rt neti vet lked t, melyre sok fiatalt v rnak.

Vélemény, hozzászólás?