Kezdőlap / Mai betlehemes
[*~ alt *]

Mai betlehemes

Mes l : K l nleges nap van, kar csony, a szeretet nnepe. T bb, mint 2000 esztend vel ezel tt egy kis v rosban csod latos esem ny t rt nt. Egy kisgyermek sz letett. Minden sz let s csoda, de ennek a gyermeknek az rkez se igaz n k l nleges volt. Csak nagyon kevesen vett k szre, hogy Isten sz llt a f ldre. Lesz llt, mert az emberis g elfordult t le. Lesz llt, hogy akik igaz n keresik t, meg is tal lhass k t. Megjelent az igazi szeretet.
Az ta elteltek vsz zadok, vezredek. Vajon milyen a mai kar csonyunk? Isten szeretet t nnepelj k, vagy emberi szok sokat k vet nk? Ismerkedj nk meg egy mai csal ddal, apa, anya, gyermek. L ssuk, milyen az kar csonyuk.

Anya: (s hajtva) Jaj, de kif radtam. Hetek ta takar tok, t rl m az ablakokat, mosom a sz nyeget, h rom napja fut a konyh m, s t k-f z k. Mit csin ljak, nnep van, ezt kell szeretni. De nem hi nyzik. Seg ts gem nincsen. Egyed l v gzek mindent. Az uram csak a kocsm t j rja a l h t bar taival. L nyomnak is csak n vettem meg az aj nd kot. M r r g ta hisztizik egy sz m t g p rt. De h t honnan annyi p nz. J lesz neki a csokol d is. (idegesen) De hol k sik m r ez az ember?

Apa: Megj ttem, hoztam m g p r d szt a f ra. Ha m r vett nk f t, d sz ts k fel rendesen. Nagy p nzkidob s ez az nnepesdi. (t relmetlen l) H , asszony mit lehet enni? R gjam a feny gat tal n?

Anya: (bosszankodva) V rj egy kicsit j ember. n is v rtam r d eleget. Itt hagyt l egyed l, dolgozz szam r, h zd az ig t. Seg thetn l egy kicsit.

Apa: Ne bosszants asszony. Mi rt veszekszel ezen a napon? Ki j rt fa ut n? Ki vette meg? Ki ll totta fel? Ne mondd, hogy nem teszek semmit. Te vagy itthon eg sz nap. Biztos azokat a sorozatokat n zed, vagy pletyk lsz a szomsz dasszonyokkal.

Anya: Igen, itthon l k eg sz nap. M r j p r napja. Ki takar tott, ki mosott, ki f z tt, ki hozta haza tegnapel tt is a gyereket. s ki csavarog eg sz nap az utc n? Ki dorb zol a bar taival, meg hozza ide ket, hogy nem gy z m s rolni s ros l buk ut n a padl t?

Apa: L tom m r besz lt l any ddal. szokott ennyire ellenem lenni. Megint felbiztatott, ugye?

Anya: Ink bb ne mondj semmit. Menj n zd meg azt a f t. Valami miatt nem g rajta a d sz. Biztos rosszat vett l, vagy elt pt l egy sz lat, amikor idegesen felraktad a f ra. Csin ld meg, hogy ha haza r a l nyod, l ssa, hogy milyen sz p nnep van.

Gyermek: Hazaj ttem, mert Kati k elmentek hazulr l. Alig tudtam j tszani vele egy kicsit, bej ttek a sz lei s elvitt k templomba. Azt mondt k, Kati szavalni, meg nekelni fog m s gyerekekkel. Anya, mi mi rt nem j runk templomba?

Anya: Jaj kicsim, h t van r id nk? Meg minek is menj nk oda? Oda csak a buta emberek j rnak. Mindig ugyanazt halljuk: Isten, meg J zus, meg szeretet. De h t n m g egyiket se l ttam. Te is jobban tenn d, ha nem hinn l ilyen mes kben. N zd milyen sz pen villog m r a fa. Apa megcsin lta. Biztos egy-k t aj nd k is van alatta.

Gyermek: De mi rt nnepelj k kar csonyt? Mi t rt nt akkor?

Apa: Mikor kicsi voltam, meg amikor vall s r ra volt musz j j rni azt mondta pap, hogy kar csonykor Isten j tt al a mennyb l egy kisgyermek test ben. Nem eml kszem pontosan, valamilyen ist ll ban sz letett meg, mert a sz lei nem tal ltak m shol helyet.

Gyermek: s ezt mi rt nem mondt tok nekem? Olyan rdekesnek meg sz pnek hangzik. Hogy is volt?

Apa: (m rgesen) Mit tudom n m r- Nem mindegy? Asgyis csak egy mese az eg sz, valahogy meg kellett magyar zni mi rt nnepelj k kar csonyt. Ink bb menj j tszani, vagy n zd meg az aj nd kaidat, ne f rassz engem ilyen buta k rd sekkel. K l nben is, mindj rt lesz egy j film. Szeretem a kar csonyt, olyan j filmek vannak, vereked s, meg nevet s meg ilyenek. K r, hogy fotballmeccs nincs, de j a film is. Azt n j nnek a bar taim, koccintsunk egy poh r borral vagy kett vel. Elv gre nnep van, vagy mi.

Gyermek: (k rlel hangon) Anya, legal bb te mes ld el ezt a t rt netet. Legal bb most. Sohasem mes lsz semmit. A Kati sz lei minden este mes t olvasnak, vagy legal bb megpuszilj k Katit elalv s el tt.

Anya: Ne but skodj kicsim. Megvan mindened. Ott vannak a j t kaid, n zd a k pesk nyvet, ne is k rdezz engem arr l a mes r l. Felejtsd el. Az meg, hogy mit csin lnak Kati sz lei az ne rdekeljen. Mindig cs folkodnak, lland an h vnak vas rnaponk nt a templomba, pedig tudhatn k, hogy nem szeretem azt a helyet. s h nyszor mondtam, hogy ne bar tkozz vel k, mert m sok mint mi.

Gyermek: (szomor an) Tudom, hogy m sok. A Kati mes lte, hogy minden este im dkoznak, meg ev s el tt is azt mondj k, hogy: J vel J zus, l gy vend g nk- (Nem tudja folytatni, mert kopogtatnak).

Anya: Ki zavar m r megint? H , ember llj fel onnan a t v el l s n zd meg ki kopog.

V ndor: J est t s kellemes nnepet k v nok! Sz lljon a b kess g erre a h zra.

Apa: Ki maga s mit keres itt?

V ndor: Elt vedtem s m r bes t tedett. K rem seg tsenek rajtam.

Anya: K ldd m r el azt az embert. Biztos valami rosszf le. Rabolni j tt. Kergesd ki a h zb l.

V ndor: K rem seg tsenek. hes vagyok s nagyon f radt. Hossz tr l j ttem. Sz ll st k rn k j emberek.

Apa: Asgy l tszik az emberi szemtelens g ma m r nem ismer hat rokat. Nem vagyunk szeretetint zm ny. nnepel nk, ne zavarjon.

V ndor: Isten nev ben k rem, k ny r ljenek rajtam. Nincs hova mennem.

Anya: nem tudja a harmadik parancsolatot? Isten nev t hi ba fel ne vedd. (g nyosan nevet). K l nben sem hisz nk benne. Menjen szerencs vel, pr b lkozzon m shol.

Gyermek: Ne b nts tok szeg ny b csit. Nem l tj tok, hogy olyan f radt szinte sszeesik. s olyan szomor az arca. Azt hallottam, hogy ma a szeretet nnepe van.

V ndor: Igen, gyermekem. A szeretet nnepe van, de mindenki m sk pp rti azt hogy szeretet. Pedig Isten megmutatta hogy milyen az igazi szeretet, amikor megsz letett Betlehemben.

Gyermek: Hallott tok? A b csi ismeri azt a mes t, amit nem akartok nekem elmondani.

V ndor: Nem mese az gyermekem.

Apa: (er szakosan megragadja a karj t) Na, eleget rontotta itt a leveg t. Kifel ! Hagyjon benn nket nnepelni. Ne zavarjon. (kitolja a h zb l)

Anya: M r ppen ideje volt. Gyertek n zz k a televizi t.

Gyermek: Mindj rt j v k n is.

Mes l : Szeg ny gyermeknek nem mondt k el a sz lei a kar csony l nyeg t. A v ndor ut n szaladt, rem lte, hogy t le megkapja k rd seire a v laszt. Az utc n neksz t hallott: ” j jjetek, h vek-” (M s neket is lehet nekelni) Egyszercsak megl tott egy ismer s arcot. A v ndor llt el tte:

V ndor: Mit csin lsz itt gyermekem? K s van m r, otthon lenne a helyed. Gyere, hazak s rlek.

Gyermek: Nem akarok hazamenni. Nem t r dik ott velem senki. F l slegesnek rzem magam.

V ndor: Ne besz lj butas got. A sz leid biztos nagyon szeretnek s m r az ta bizony ra agg dnak is.

Gyermek: Tudom, hogy szeretnek, de nem rzem. Nem foglalkoznak velem. lland an idegesek, sohasem mes lnek nekem semmit.

V ndor: s j jt puszit sem adnak.

Gyermek: Igen, de honnan tudod?

V ndor: El g j l ismerem az embereket. R gen is el g mogorv k voltak, amikor Isten a f ldre sz llt.

Gyermek: Mondd el azt a mes t, b csi k rlek.

V ndor: Elmes lem, csak gyere menj nk haza. Elmondom, de azt tudnod kell, hogy nem volt mese, hanem igaz. Akkor is egy ilyen jszaka volt. K t ember l pkedett Betlehem utc in. Egy f rfi s egy n . M r el g h v s volt, s a n kisbab t v rt. Sz ll sra volt sz ks g k.

Gyermek: Ahogy a b csinak is az el bb, csak nem j rt n lunk szerencs vel.

V ndor: (elgondolkozva): Igen, ahogy n is sz ll st kerestem, most is. Sz val sz ll st kerestek, de sehol sem fogadt k be ket. Elzavart k, elkergett k ket.

Gyermek: Ahogy a sz leim is elzavart k goromb n a b csit.

V ndor: Igen, valahogy gy. V g l egy ist ll ban h z dtak meg. Az asszony ott a j szolban sz lte meg gyermek t, akit J zusnak nevezett el. Isten Fia volt, s az rt j tt, hogy szeretetet hozzon a vil gba. Isten j tt vele onnan fentr l a magas gb l. Angyalok nekeltek, amikor megsz letett a kis J zus. Hallgasd csak: ezt nekelt k.

Mes l : Hirtelen p r ember jelent meg el tt k s nekelni kezdtek. (Itt ism t lehet egy kar csonyi neket nekelni.)

Gyermek: , de sz p t rt net volt. s mi lett a kisgyermekkel?

V ndor: Feln tt s igazi t rt neteket mondott az embereknek, hogy megismerj k Istent s szeress k egym st. Azt n felment a mennybe, de n ha lruh ban elj n s megn zi, mennyire szeretik egym st az emberek.

Gyermek: Jaj, de rdekes. Vajon tal lkoztam m r vele?

V ndor: Biztos vagyok benne. Na de meg is rkezt nk haza.

Mes l : Ezalatt a sz l k szre sem vett k, hogy hi nyzik a l nyuk. Kopog st hallottak:

Anya: Mi az m r megint, egy jabb koldus, akinek nincs hova menjen? Zavard el, ut lom az idegeneket.

Apa (megl tja a v ndort): M r megint maga az? Nem voltam el g rthet ? Menjen m r innen, ne zavarjon.

V ndor: Nem, nem zavarok csak visszahoztam valamit, amit elvesztettek.

Gyermek: Apa, anya, most m r tudom a t rt netet. Nagyon sz p, de nagyon szomor . Az lruh s J zusr l hallottam, aki-

Apa: Menj be, mindj rt sz molunk, mert elcsavarogt l. J ssz nekem a mes kkel. Maga meg minek sz d ti a gyermeket? Nem sz gyelli mag t, takarodjon!

V ndor: Meddig k ldesz m g el magadt l, fiam. Hozz d j ttem most is.

Apa: Nem vagyok a maga fia, semmi k z nk egym shoz. Kifele.

V ndor: Pedig tal lkoztunk m r. Csak akkor m g kicsi volt l s nagymam ddal volt l a templomban, im dkoztatok, mert nagytat d k rh zban volt betegen.

Apa: Honnan tud a gyermekkoromr l?

V ndor: Nagyon sok minden t rt nt veled, hogy megkem nyedett a sz ved.

Anya: Mi az m g nem k ldted el? Tedd m r lap tra ezt a koldust.

V ndor: A sz leid nem ilyen viselked sre tan tottak, M ria.

Anya: Honnan tudja a nevemet? Ismer engem?

Apa: Engem is ismer gyermekkoromt l fogva.

Gyermek: Anya, apa, az lruh s J zus. Akit r gen sem fogadtak be az emberek s ma is elutas tj k sokan.

Anya: Ne besz lj f lre, menj innen el, ne zavarj minket.

V ndor: “Engedj tek hozz m j nni a gyermekeket s ne tilts tok el ket, mert ilyenek a mennyeknek orsz ga”

Mes l : Akkor emberek jelentek meg, akik nekeltek. ( nek)

Mes l : Ha az Asr J zus megjelenne lruh ban k z tt nk, mit l tna? Szeg nyes nnepet, villog f t, roskadoz asztalt, aj nd kokat, de vajon l tn e a szeretet apr jeleit? Az egym ssal val t r d st. A felebar ti szeretetet? Vagy csak kem ny, hitetlen sz veket tal lna? Borulj le el tte m g ma s k rd, hogy bocs ssa meg azt, hogy eddig nem lt l sz vb l vele. s menjetek mondj tok mindenkinek, azt, ami nem mese: Isten a f ldre sz llt, keres minket s azt v rja, hogy befogadjuk. Sz ll st k sz ts nk neki nem csup n egy jszak ra, vagy az nnep p r napj ra, hanem mindig a sz v nkbe lakjon. gy lesz ldott, val ban r mteljes s rt kes nnep nk. Ne feledd: a szeretet a legszebb aj nd k.
Lov sz Istv n, v lcs ki lelkip sztor

The Indianapolis Colts have just opened the 2012 season with a new starting quarterback, Andrew Luck. Meanwhile, Apple has just shown the iPhone 5 Authenitc Derek Roy Jersey off to the world. Both represent a new beginning in the midst of the loss of two men whose names were synonymous with their respective franchises, and Steve Jobs. Now, while the differences between Elite Matt Moulson Jersey the two men are glaring (namely that God himself could not fit Peyton’s Easter Island Kid Evander Kane Jersey esque head through one of Jobs’ signature black turtlenecks), their career paths have taken some surprisingly similar turns. For example . After an abysmal season, Authenitc Blue Derek Roy Jersey the Colts drafted with the first overall pick of the 1998 Women Evander Kane Jersey NFL draft. Their faith in his Elite Tyler Ennis Jersey abilities was rewarded when he obliterated several rookie records during his Youth Derek Roy Jersey inaugural season, laying the groundwork for Elite Blue Evander Kane Jersey the years of success that would lie ahead for the Indianapolis Colts. He still holds the record Elite Ryan Kid Evander Kane Jersey Oreilly Jersey for most Youth Tyler Ennis Jersey pretentious looking rookie cards. In 1998, Steve Elite White Zemgus Girgensons Jersey Jobs introduced the first Elite White Derek Roy Jersey major product following
Kid Matt Moulson Jersey we going to Youth Zemgus Girgensons Jersey Authenitc White Evander Kane Jersey continue to analyze it and I think that there room Elite Gold Derek Roy Jersey for continued growth," Elite Pierre Turgeon Jersey he added. "So we pleased Women Derek Roy Jersey with the data, unquestionably, as it relates to concussion, but there still more to do." Some players have expressed concern that the NFL emphasis on decreasing hits to the head could lead to more low hits and more knee injuries. But Miller said the injury statistics for Authenitc White Evander Kane Jersey the past three years the only seasons for which he provided data Thursday show there has not been an overall increase in damaged knee ligaments. Another finding about all injuries that cause a player to miss a game or practice, according to Miller: "Thursday night games don pose a more significant risk of injury to the players, at least as relates to the objective data that we collected" about that day of the week, as compared to games on Sundays or Mondays. Concussions rose nearly 4 percent from 2011 to 2012 252 to 261 before lowering to 228 this past season. The NFL Players Association
in a number of areas of the former football players’ brains, including a Authenitc White Bobby Orr Jersey region that regulates mood and one linked to verbal memory. MRI scans Youth Dougie Hamilton Jersey also showed that the hippocampus, an area involved in several aspects of memory, was smaller in the former football players’ brains than it was in the brains of those in the control group. The findings are published in the February issue of the journal Neurobiology of Elite Reilly Smith Jersey Disease. Many of the former football players also scored low on memory tests, particularly those used to assess verbal Kid Bobby Orr Jersey learning and memory. While it’s Youth Patrice Bergeron Jersey a small study, the findings suggest that molecular and structural changes occur in certain brain regions of athletes who’ve suffered numerous hits to the head, Authenitc Black Patrice Bergeron Jersey even years after they stopped playing, Elite Black Chris Kelly Jersey Authenitc Reilly Smith Jersey the researchers Men Jeremy Lauzon Jersey said. However, the findings only Authenitc Gold Dougie Hamilton Jersey point to an association between repeated concussions and long term loss of Women Dougie Hamilton Jersey memory, not a cause and effect relationship. The researchers added that if Youth Chris Kelly Jersey the findings Youth Reilly Smith Jersey are confirmed in larger Elite Black Brandon Carlo Jersey studies,
Major Women Dougie Hamilton Jersey League Women Authenitc Bobby Orr Jersey Tuukka Rask Jersey Baseball first baseman. Murray was known as one of the most reliable hitters of his time, and Authenitc White Bobby Orr Jersey hence, was nicknamed as Steady Eddie Murray, who was elected to the Baseball Hall of Fame in 2003, is considered to be one of the best switch hitters ever. He spent most of his MLB career with the Baltimore Orioles, and Authenitc White Dougie Hamilton Jersey ranks fourth in team history for Elite Gold Bobby Orr Jersey both the number of games played and hits. Even though he never won an MVP award, he finished in the top ten list several times. After retirement, he coached the Cleveland Indians and Los Angeles Dodgers. He was elected to the Baseball Hall of Fame in 2003. His career statistics include a batting average of (.287), 3,255 hits, 504 home runs, and 1,917 RBIs. He was an 8 times All Star, 3 times Gold Glove Award winner, and 3 times Silver Slugger Award winner. Eddie Murray’s bronze bust in Cooperstown will chatter only slightly less than the man himself. The first line of text on the monument should read: He spoke rarely and carried a mighty

Szóljon hozzá