Kezdőlap / Ökumené / M E G H V – XXV. rmindszenti zar ndoklat
[*~ alt *]

M E G H V – XXV. rmindszenti zar ndoklat

Az Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes let s a Szatm rn meti K lcsey K r, Nagyk roly s Tasn d RMDSZ- szervezeteivel, Adyfalva Reform tus Gy lekezet vel, valamint a Szatm r Megyei M zeummal s Ny regyh za J sa Andr s M zeum val kar ltve 2014 november 22- n huszon t dik alkalommal rendezi meg az rmindszenti zar ndoklat nevet visel hagyom nyos K rp t-medencei Ady-megeml kez s t.

A XXV. rmindszenti zar ndoklat keret ben 2014 november 22- n, szombaton az Ady Endre sz l faluja reform tus templom ban – kelet-eur pai id szerint ! – d lel tt 10 00 rakor kezd d kumenikus istentiszteletet k vet en 11 00 r t l a k lt sz l h za udvar n koszor z ssal egybek t tt f hajt ssal tisztelg nk Ady Endre eml ke el tt.

A november 12 – n megrendez sre ker l XXV. rmindszenti zar ndoklat programj ra minden rdekl d t szeretettel v rnak a szervez k.

A rendezv ny r szletes programja a k vetkez :

2014. november 22., szombat

rmindszent – Adyfalva

10 00 – 10 50 ra k z tt (kelet-eur pai id szerint)

kumenikus istentisztelet a reform tus templomban

dv zl besz det mond:

G l S ndor, lelkip sztor

Ig t hirdet :

Cs ry Istv n, a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let p sp ke (Nagyv rad)

H rsafalvi Ott , a Szatm ri R mai Katolikus Egyh zmegye ltal nos p sp ki helyn ke (Szatm rn meti)

11 00 r t l (kelet-eur pai id szerint)

nnepi megeml kez s s koszor z s

– a k lt sz l h za udvar n –

K sz nt t mond:

Marius Andrei Roca, rk v s k zs g polg rmestere

Riedl Rudolf, a Szatm r Megyei Tan cs aleln ke

A meg jult Ady-sz l h zat s -k ri t bemutatja::

Sz cs P ter, a Szatm r Megyei M zeum igazgat helyettese

Bene J nos, a ny regyh zi J sa Andr s M zeum igazgat ja

nnepi besz det tart:

cs Margit r , a Magyar M v szeti Akad mia vezet s gi tagja (Budapest)

V ri F bi n L szl , J zsef Attila d jas k lt (Beregsz sz)

Ady Endre sz leit id zi:

Szab Zsolt, kolozsv ri irodalomt rt n sz

Szavalnak s nekelnek:

Szatm r s Szil gy megyei, valamint debreceni versmond fiatalok

Budai Szabina, Tank czi Szintia (Petty n); G zner Ingrid, M sz ros T mea (Tasn d);

Kirei Imola Kinga (Lomp rt) ; Csiki Szabolcs (Szil gysomly );

Gyulai Anik , V radi Hunor D nes (Zilah); Jenei kos, Sus nszki Hanna (Debrecen)

Fell pnek:

Halmy Gy rgy rendez s ben

Legerszki Krisztina sz n szn s S rk zi D vid heged m v sz

a budapesti Medve Sz npad sz nm v szei

T rogat n j tszik:

Z goni Mih ly szatm ri t rogat m v sz

A koszor z st levezeti:

Bendel J zsef, m rn k (Tasn d)

D sz rs get llnak a szil gysomly i 16-os sz m B thory Istv n cserk szcsapat tagjai

A szervez st ir ny totta s a m sort vezeti:

Muzsnay rp d, az EMKE aleln ke

A XXV. rmindszenti zar ndoklat az Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes letnek s a Szatm rn meti K lcsey K rnek a Hagyom nyos Kult r t Meg rz s T mogat Szatm r Megyei K zpont

2014-es programj ban szerepl rendezv nye

T rsszervez k:

Adyfalvi Reform tus Gy lekezet, Nagyk roly s Tasn d RMDSZ-szervezete, Szatm r Megyei M zeum,

Ny regyh za J sa Andr s M zeuma

A rendezv ny t mogat i:

Szatm r Megyei Tan cs

Magyar r sz vets g

A szervez sben r szt vett:

G l S ndor, Szil gyi Enik (Adyfalva), Kov cs Jen (Nagyk roly),

Bendel J zsef, Katona P ter, Kiskasza Bal zs, Ruff Zs fia, V ron Andr s,(Tasn d)

Nagy Orb n (Szatm rn meti)

Comemorarea Ady este nclus n programul anual al

Centrului Jude ean pentru Conservarea AYi Promovarea Culturii Tradi ionale

Patronat de:

Consiliul Jude ean Satu Mare

Uniunea Scriitorilor Maghiar

Organizator principal:

Societatea Maghiar de Cultur din Transilvania

B vebb felvil gos t s:

tel/fax : 40 261 712808 ; mobil : 40 77 104 2700 ; e-mail c mek: muzsnay.arpad@rdslink.ro ; muzsnay@datec.ro ;

Szóljon hozzá