Kezdőlap / Lelkészértekezlet / Lelk sztov bbk pz a szem lyes evangeliz ci r l koson
[*~ alt *]

Lelk sztov bbk pz a szem lyes evangeliz ci r l koson

Az kosi reform tus templom melletti Silo m h z adott otthont a lelkip sztorok legut bbi tov bbk pz j nek, mely a szem lyes evangeliz ci r l sz lt. Az el ad F t R bert misszion rius, presbiteri nus lelkip sztor volt.

Mintegy k t tucat lelk sz vett r szt ezen az rdekfesz t el ad ssorozaton, h tf t l szerd ig. Sz volt a szem lyes evangeliz ci alapelveir l, h d p t si s kapcsol d si pontokr l, a hitetlenek hit r l, valamint a hit melletti rvekr l. Az el ad ssorozat v g n szitu ci s gyakorlatokra ker lt sor.

F t R bertr l tudni rdemes, hogy az Amerikai Egyes lt llamokban, St. Louisban sz letett 1966-ban. Ez rz d tt a besz d n is. rdekes volt ezt is hallani… desapj nak, F t Albertnek 1956-os forradalmi tev kenys ge miatt kellett elhagynia Magyarorsz got. desanyja erd lyi sv b falub l sz rmazik. R bert a columbiai Missouri egyetemen v gzett 1990-ben. Huszonk t vesen, nagy lelki tusakod s sor n t rt meg, majd a Tim theus T rsas g misszion riusak nt kezdett szolg lni. 1993-ban csoportvezet k nt j tt Szegedre. A Biblia Sz vets g Bibliaiskol j ban tan t biblica teol gi t, apologetik t, evangeliz ci t s lelkigondoz st. Sz v gye, hogy min l t bb ember megismerje J zus Krisztust, mint szem lyes megv lt j t s ur t, akiben teljes sz vb l b zhatnak minden k r lm ny k z tt.

A jelenlev lelk szeket tan totta s biztatta arra, hogy ez a szil rd hit, amelyen llnak, tadhat a szem lyes besz lget sek rendj n. Mindek zben fontos szem el tt tartani azt, amit Augustinus mondott: “A l nyeges dolgokban egys g, egyebekben szabads g, de mindenben szeretet”. Az eg szs ges t rsadalom egyik jele a vitakult ra.

Az el ad t mikrofonv gre b rta a Harangsz R di . A k vetkez h rom ad sban hallhatjuk r szletesebben gondolatait. rdemes meghallgatni!

Szóljon hozzá