Lelkészértekezleti vezetők találkoztak Magyarláposon

A lelkipásztorok szakmai szervezetének vezetői találkoztak a nagybányai egyházmegyéhez tartozó Magyarláposon. Jelen volt a RORLÉSZ és a KERLÉSZ elnöke, egyházmegyei elnökök, közöttük a szatmári egyházmegye lelkészértekezleti elnöke Kiss Szabolcs apai lelkész, missziósként pedig Rácz Ervin szigetlankai lelkész.

A Romániai Református Lelkészértekezleti Szövetség a szolgáló aktív vagy nyugdíjas, és lelkészi jelleget megtartott civil foglalkozású lelkipásztorok szakmai szervezete, amelynek minden lelkipásztor alanyi jogon tagja. Az Értekezlet három szinten működik: egyházmegyénként, az Erdélyi- és Királyhágómelléki Egyházkerület szintjén, (ERLÉSZ ÉS KERLÉSZ) és országos szinten (RORLÉSZ). Mindhárom szinten ugyanannak a felvállalt feladatnak igyekszik eleget tenni: Lelki és hitbeli téren támogatást nyújtani a lelkipásztoroknak és a lelkészi közösségnek. Szakmai és tudományos téren segíteni a lelkipásztorok hivatásszemélyiségének karbantartását. Érdekképviselet terén számontartani és lehetőség szerint segíteni a gondokkal küszködő lelkipásztorokat.

Csütörtökön 11 órától Székely Zsolt házigazda lekész, a nagybányai egyházmegye lelkészértekezleti elnöke köszöntött, majd Oroszhegyi Attila Zsolt pusztakamarási lelkipásztor, a RORLÉSZ elnöke nyitó áhítatával folytatódott a tanácskozás. Szőnyi Levente KERLÉSZ elnök vezetésével pedig az aktuális ügyeket beszélték át.

A megbeszélés fókuszában az április 12-én és 13-án Koltón megtartandó Romániai Református Lelkipásztorok Értekezlete volt. Petőfi Emlékév lévén nem csoda, hogy Koltó adja a lehetőséget az idei találkozásra. Húsvét utáni héten a lelkipásztoroknak tehát lehetőségük lesz arra, hogy egymás hite által épüljenek. A program végleges kidolgozása folyamatban van. Eldöntötték azt is, hogy királyhágómelléki lelkipásztorok éves lelkészértekezlete szeptember 13-án lesz Nagyváradon.

Vélemény, hozzászólás?