Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Asrnak szolg i egy tt – Lelk sz rtekezlet s k ntortal lkoz volt K ltelken
[*~ alt *]

Asrnak szolg i egy tt – Lelk sz rtekezlet s k ntortal lkoz volt K ltelken

K t kiemelked esem nynek volt a h zigazd ja a Szatm r-K ltelki Reform tus Egyh zk zs g: egyh zmegyei lelk sz rtekezletet, valamint egyh zker leti k ntortal lkoz t s szakmai napot tartottak a k lv rosi templomban s gy lekezeti terem ben.

Cs t rt k n 10 rakor istentisztelettel kezd d tt az esem nysorozat. “Asrnak szolg i mindny jan, ldj tok az Urat v gan.” – nekelt k a 134. zsolt r szavaival egy tt a lelk szek s a k ntorok, miut n Higyed J nos h zigazda lelkip sztor felolvasta a napi ig t, ami egybecsengett az eg sz napos esem nnyel: ” s elk ldte az Asr ti hozz tok minden szolg j t, a pr f t kat, j reggel elk ldte, de nem hallgatt tok, s f leteket sem hajtott tok a hall sra.” (Jer 25,4) Ezut n a h zigazda tolm csolta Husz J nos el reform tor pr dik ci j t M zes Negyedik k nyve 22. r sz nek 22-t l 26-ig terjed versei alapj n. “B l m szamara akarok lenni- Isten parancsa ellen n gatnak, hogy ne pr dik ljak, n azonban nem fogadok sz t nekik, de minden megengedett s tiszteletrem lt dologban Isten akarat rt magamat nekik al rendelem- Sz vesebben gyakoroln k irgalmass got, mint fedd st. – Nem, ez nem szeretet, hanem gyenges g, ha a gonosz nem feddetik meg.” – id zte a m rt rt a lelkip sztor, majd az szavaival im dkozott is.

Hogy ne csak a ma is id szer gondolatokat tartalmaz pr dik ci ban, hanem hangz sban is utazhassanak a jelenl v k vissza az id ben, a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium nyolcadikos oszt ly nak gyes, szorgalmas s tehets ges di kjai huszita nekeket adtak el oszt lyf n k k Higyed Gy ngyi karnagy vezet s vel.

Ezut n Kov cs S ndor esperes, aki ppen kereken a hatvanadik let v be l pett, k sz nt tte a lelk szeket s a k ntorokat, M th R bert lelk sz rtekezleti eln k pedig k sz netet mondott a szervez knek a r ad s-lelk sz rtekezlet rt.

Egy Husz J nosr l sz l f l r s film k z s megtekint se ut n Christoph Tapernoux sv jci lelkip sztor, Husz J nos s a Cseh Reform ci c mmel tartott vet t ses el ad st, a K lvin- vek (2009-2014) z r akkordjak nt. rdekes, hogy az el reform tor let t-hal l t d nt en befoly sol konstanzi zsinat szinte napra pontosan hatsz z vvel ezel tt kezd d tt. Az el ad h rom r szben besz lt Huszr l: el sz r bemutatta a morvai reform ci t Husz J nos pr gai munk lkod s ig, m sodszor konstanzi zsinatr l s az els cseh reform ci r l sz lt, majd Husz ut ni cseh reform ci legegy nibb s legterm kenyebb alakj r l Peter Von Cheltschitzr l besz lt. B rcsak az Asr minden szolg ja gy gondolkodna, mint Husz, aki egy lelkigondoz i level ben gy r: “Isten segedelm vel pr dik ltam eddig is, s ha az kegyelme megengedi, akkor tov bbra is pr dik lni fogok, m gha arra is lenn k k pes, hogy egy szeg ny megf radt, ingadoz lelket Krisztus hajl k ba a kir lyi lakom hoz vezessek.”

Fekete Csaba, a Magyar Reform tus nekesk nyvi Bizotts g eln ke tisztelte m g meg a jelenlev ket, aki n h ny aktu lis egyh zzenei k rd st is felvetett, majd B sz rm nyi Gergely, a sz mos reform tus zenei kiadv nyt is gondoz Periferic Records kiad igazgat ja, aki 2004 ta megszervezi a Reform tus Zenei Fesztiv lt is sz lt az egybegy ltekhez. Ut bbiak a szeretetvend gs g ut n el ad st tartottak a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let megjelent k ntorainak, akik megtartott k ves szakmai napjukat Orosz Ot lia egyh zker let zenei el ad vezet s vel.

Koraeste a gy lekezet is bekapcsol dhatott a zenei lm nybe, amikor a nagyk rolyi Carmina Renascencia r gi-zene egy ttes f l r s koncertj t k vet en a k ntorok Gradu l szerinti Vesper s h tata z rt k a sz p s tartalmas napot, ahol az Asrnak szolg i egy tt t ltekezhettek f l.

Szóljon hozzá