Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Lelkészértekezlet a kánaáni vallásokról

Lelkészértekezlet a kánaáni vallásokról

A Kolozsvári Református Tanárképző Karról érkezett előadó a Szatmári Református Egyházmegye soron következő lelkészértekezletére. Dr. Püsök Sarolta egyetemi adjunktus a kánaáni vallásokról szólt a lelkipásztorokhoz.

Csütörtökön 11 órától Máthé Róbert egyházmegyei lelkészértekezleti elnök, vetési lelkész köszöntött, majd Kürti Tamás szatmárgörbedi lelkész napi igei gondolatai következtek.

A meghívott előadó, aki a vallásokról, mítoszokról, vallásfilozófiai irányzatokról szóló témákban jártas a kánaáni vallásokról tartott előadást. Mindenekelőtt elmondta, hogy nincs abban semmi gyanús csúsztatás, hogy bizonyos elemek, amelyek a keresztyénségben megvannak, más vallásokban is megtalálhatóak. A magyarázat egyszerű: Isten gondoskodott arról, hogy előkészítse a talajt.

Az Ószövetségben is találkozunk a kánaáni vallásokkal, az előadó azonban más szemszögből is beszélt Baálokról, Aserákról és más kultuszokról. Részletesebben esett szó a kultikus prostitúcióról, gyermekáldozatokról és egyéb szörnyűségekről, amelyek jellemezték ezeket, és amelyektől a Szentírás elhatárolódik. A mithrász kultuszról is szó esett, amely sok mindenben hasonlított már a keresztyénséghez, például a vízzel való leöntés, mint a beavatási szertartás már ott is jelen volt.

Krisztus születését közvetlenül megelőző vallásokkal kapcsolatban az előadó elmondta, előszobái a keresztyénségnek, azaz érződik rajuk: kialakult egyfajta éhség, ugyanis a halál-feltámadás, valamint a közösség kérdése is felmerült, amelyekre aztán Krisztusban kapta meg az ember a választ.

Az előadást követően még beszélgettek a lelkészek a témáról, többek között az is felmerült, hogy az Ószövetség istenképe egészen más, mint az Újszövetségé. Válaszként elhangzott, hogy anakronizmus lenne mai szemmel nézni, azt, amit 3-, 4000 évvel ezelőtt történt. Mindent az adott kor szemüvegén keresztül érdemes szemlélni.

Szóljon hozzá