Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / L lek s test h l szob j ban j rva
[*~ alt *]

L lek s test h l szob j ban j rva

Forr s: frissujsag.ro

H l szoba – k l nleges, sok rtelemben titkos hely, saj t testi h l szob nk is, nemhogy m sok , ahov k v l ll csak ritk n l p be. A l lek h l szob ja pedig m g ink bb az, s titkai csak akkor nem sziv roghatnak ki, ha a h l szob ban nem t rt nik semmi – de ott mindig t rt nik valami.

Nem szokv nyos k nyv nem megszokott bemutat j nak adott otthont a p sp ki palota Aranyterme cs t rt k n d lut n, ahol Elek Gy rgy publicista L lek s test h l szob ja c m besz lget k nyve kapcs n besz lgettek a szerz vel, akit h zigazdak nt, de besz lget t rsk nt is k sz nt tt nm. s ft. Sch nberger Jen megy sp sp k, valamint Kir ly Lajos esperes – pontosabban ford tott helyzetet teremtve k rdezt k azok, akiknek eddig tett fel k rd seket. Hiszen “ahhoz, hogy ez a k tet l trej jj n, nagyon sokat k rdeztem tudatosan, szt n sen, tekintettel- Meg akartam tudni, hogy a h l szoba csak lehet s get ad az indul shoz, vagy az eg sz t r, amiben l nk, egy sz kebb vagy t gasabb h l szoba. Folyton k rdezni kell, hogy magyar zatot kapjunk a k rd sre: mi lehet a test, a szellem s a l lek h rmas nak titka? Erre a h rmasra p l fel az let nk, embers g nk vagy embertelens g nk, emberi mivoltunk. Az let nagy k rd se, hogy k pesek vagyunk-e l lekben, testben s szellemben egyenesen ar nyosan fejl dni” – vallja a szerz . A k rd seire kapott v laszokb l ll ssze a k tet, amelynek els r sz t azok az interj k alkotj k, amelyeket a m sodik r szt alkot szerkeszt s gi besz lget sek sor n elhangzott, rdekesebb t m k nyom n k sz tett. “A k nyvnek ez a fajta elrendez se, az rintett t m k s a megsz lal k sokas ga nagyon olvashat v teszi – ugyanakkor mag t az olvas t is egyfajta v lem nyform l sra k szteti a t ma/k rd s kapcs n. Nem megmond k nyv, hanem a sz ness get s soksz n s get t kr z olvasm ny; sok t m t felvet, impulzusokat kelt a “tuti megold s” megmond sa n lk l. let nk legintimebb tere a h l szoba, ott nem fogadunk vend get, nem enged nk be idegent – ott nem kell szerepet j tszanunk. De van, amikor kint hagyjuk a lelket a h l szob b l – a test pihen, a l lek m g dolgozik. Sokszor hagyjuk a lelk nket a k sz b n, pedig nem szabad k l nv lasztani a testet s a lelket” – fogalmazott dr. Frigy Szabolcs egyetemi tan r, iskolai tan csad , aki sz mtalan alkalommal volt m r a szerkeszt s gi besz lget sek megh vott vend ge. Ak rcsak Bessenyei Ged Istv n dramaturg, a Harag Gy rgy T rsulat m v szeti igazgat ja, aki arr l faggatta a szerz t, mi rt pp a k nyvben szerepl k rd sek voltak fontosak sz m ra. ” vek ta foglalkoztatnak az emberi kapcsolatok, s f leg, hogy mi az oka e kapcsolatok roml s nak” – engedett bepillant st lelke h l szob j ba Elek Gy rgy, r mutatva: a k t vvel ezel tt tj ra ind tott szerkeszt s gi besz lget seket mindenk pp m smilyennek akarta, mint a szokv nyos tan cskoz sokat, amelyeken egy ember (az el ad ) besz l, a t bbiek pedig sz tlanul hallgatj k. “T bb szakembert h vtunk meg, nem csak v laszokat adni k rd seimre, de egym ssal besz lgetni – hiszen nem azt akartam, hogy azt mondj k, amit n akarok hallani, hanem hogy mondj k el a v lem ny ket, megl t sukat, m g ha n ha egym snak ellentmond ak is voltak. rdekes vit k sz lettek” – tette hozz . S hogy az ilyenfajta besz lget sekre mennyire van sz ks g s ig ny, azt maga Bessenyei Ged Istv n ismerte el: “Mindig felt lt tt – v gre p rbesz d van Szatm rn metiben. Nem sz k szakmabeliek, de di kok, tan rok, szakemberek k z tt.” S adott pillanatban a besz lget k nyv bemutat ja is besz lget ss alakult a sz tes hitr l, tudom nyr l, csal dr l, a gener ci k k z tti szakad kokr l, a folytonos rohan sr l – s a nagy rohan sban a l lek melletti elmen sr l -, de arr l is, lesz-e ezeknek a szerkeszt s gi besz lget seknek, t rsadalmi diskurzusoknak folytat sa, s ha igen, milyen t mak r kben.

Szab Kinga M ria

Szóljon hozzá