Legyen hitük rendületlen – konfirmáció Ombodon

Istennek legyen hála, az utóbbi időszakokhoz képest, idén egy viszonylag népes csapat készült Ombodon a május 21-i konfirmációi istentiszteletre. 2020-ban három legény (3), 2021-ben három legény s egy leány (4), 2022 három leány (3), idén pedig három legény és három leány (6) tett a hitéről vallást.

Az növendékek nevei betűrend szerint: Fazekas Réka, Gula Dávid-Miklós, Holló Dávid-Kristóf, Kala Hajnalka-Tamara, Rózsa Hermina és Sebők István-Imre-Adolf.

„Túl vagyunk rajta!” – mondanám első felindulásból, de még hátra van az „első”- „utolsó vacsora”, hiszen az úrvacsora sákramentumában csak Pünkösd vasárnap lehet részük először a konfirmandusoknak. Ha jobban belegondolok, igazából nem túl vagyunk rajta, hanem most kezdődik. Most kezdődik az önálló gyülekezeti élet. Hogy hogyan illeszkednek a fiatalok az ifihez, hogyan látogatják az istentiszteleteket, hogy a megtanult káté-válaszok, hogyan határozzák meg a gondolataikat, viselkedésüket, a pálya- és párválasztást… az mind-mind ezután derül ki. Nem rajtam és nem is csak rajtuk múlik. Bizakodó vagyok… Drukkolok és imádkozok! „Legyen hitük rendületlen, Reménységük csüggedetlen, Jézus őket bűntől óvja, És segítse minden jóra!” 269 ének 3. szakasz.

Jobb Domokos,

lelkipásztor

Vélemény, hozzászólás?