Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Krisztusban van otthonom – Felejthetetlen lm ny a Shirchadasj & Band zenekarral
[*~ alt *]

Krisztusban van otthonom – Felejthetetlen lm ny a Shirchadasj & Band zenekarral

Valaki hazav r. Err l az otthonr l azt mondja a Biblia, hogy nincs ott f jdalom, sem gond, de van olyasmi, amit szem nem l tott, f l nem hallott, ember sz ve meg sem sejtett. Ebb l csod latos hajl kb l egy darabk t elhozott p nteken 19 rakor a L ncos templomhoz tartoz K lvin J nos Gy lekezeti H z udvar ra a Hollandi b l rkez Shirchadasj & Band zenekar.

Az l nagykoncert hetven f s k russal, nagyzenekarral, profi st bbal, lm nyt ny jt f ny- s hangtechnika k s ret ben sz lalt meg. Az els zenei sz m ut n Danku P ter a Magyarorsz gi Korm nyzati Kommunik ci rt Felel s llamtitk rs g, K zigazgat si s Igazs g gyi Miniszt rium oszt lyvezet je k sz nt tte az egybegy lteket: “Magyarnak lenni majd annyit jelent: k l nbnek lenni, k ldet ssel b rni, magyar az, aki t bbet szenved, t bbet dolgozik s m lyebben im dkozik, mint m s.” – id zte az ldott eml k , erd lyi sz rmaz s dunamell ki p sp k t, Ravasz L szl t. Elmondta, hogy minket K rp t-medenc ben l ket nemzetekt l f ggetlen l sszek t a Krisztusba vetett hit nk. A k rp taljaiak ebben a testv ri k z ss gben nagy bajban vannak, h bor s m lyszeg nys g jellemzi let ket. Kov cs S ndor a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese a 149. zsolt r szavaival dv z lte a vend geket s a zenekar nev vel sszhangban j nekre biztatott.

A koncert angol s magyar nyelven megrend t szintes ggel sz lt a fesz lts gt l sz ttagolt vil gunkban l , k zd emberhez. A vil gnak, mely tele van megm szhatatlan heggyel, tudnia kell, hogy kicsoda J zus, hogy a f ny, a j p sztor, halt mg rt nk. talpra llit, s hazah v benn nket. Aki felismeri ezt, elmondhatja: “Tudom, n lad nincs m r t bb f jdalom s k nny. Ide v gyom. Hazat rni.” gy adta t a Shirchadasj koncertj ben a tiszta evang lium zenet t gy zelmi nekkel: az kegyelme el g.

Gilicze R ka a Magyar Reform tus Szeretetszolg lat sz viv je ismertette az egy ttes turn j nak a c lj t, egy r vidfilmben be is mutatta a K rp talj n l emberek sanyar sors t. Sok olyan csal d l ott, akinek egyetlen p nzkereseti lehet s ge veszett el azzal, hogy a csal df t beh vt k katon nak. Az adom nyok j helyre ker ltek.

A v g n Korda Zolt n h zigazda lelkip sztor s K nya Zsolt Attila egyh zker leti ifj s gi el ad is k sz nt tt, majd a z r sz m ut n ld sk v n ssal rt v get az alkalom. Az egy ttes is felt lt dve t vozott a partiumi v rosb l. Aki nem volt ott, egy letre sz l lm nyt hagyott ki, aki ott volt soha el nem felejti. A kereszt mely sszek ti az eget s a f lddel, s sszekapcsol leteket mindm ig, nemcsak a h tt rben fesz t torony p leten vet t d tt ki, hanem minden gazdagabb v l sz vben.

Szóljon hozzá